PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 149--162
Tytuł artykułu

Konkurencyjność podatkowa gminy w kontekście posiadania lokalnej strategii podatkowej

Warianty tytułu
Tax Competitiveness of a Municipality in the Context of Having a Local Tax Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władze gminy stymulują rozwój lokalny, tworząc sprzyjające warunki do rozwoju istniejących na podległym im terenie podmiotów gospodarczych oraz lokalizacji nowych. Co ciekawe, takie podejście sprawia, że konieczność skutecznego zaspokajania różnorodnych potrzeb społeczności lokalnej oraz rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych, ekologicznych i przestrzennych w warunkach dysponowania ograniczonymi zasobami finansowymi wymaga racjonalnego podejmowania decyzji o sposobach i kierunkach wydatkowania posiadanych środków. Organy podatkowe gmin, opracowując, wdrażając i realizując strategię podatkową (jako część kompleksowej strategii rozwoju gminy), mają do dyspozycji instrumenty pozwalające na osiągnięcie zapisanych w niej celów. Artykuł omawia te kwestie, formułując pewne wytyczne dotyczące zasad budowania strategii podatkowej jako instrumentu strategicznego zarządzania gminą. (abstrakt oryginalny)
EN
Municipal authorities stimulate local development, creating favourable conditions for the development of the business entities that exist within their area and the location of new entities. Interestingly, such an approach means that the need to effectively satisfy the diverse needs of the local community and solve socio-economic, ecological and spatial problems in conditions of having limited financial resources requires rational decision-making on the methods and directions of spending resources. When developing, introducing and implementing a tax strategy (as part of the comprehensive municipal development strategy), the municipal tax authorities have instruments at their disposal enabling them to achieve the objectives set out in it. The article discusses these issues, formulating certain guidelines on the principles of building a tax strategy as an instrument of strategic management of the municipality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
149--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Bibliografia
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Warszawa 1998.
 • Dziuba J., Dochody z podatku od środków transportowych w miastach na prawach powiatu w kontekście zasady samodzielności finansowej, "Studia Ekonomiczne" 2014/198.
 • Etel L., Presnarowicz S., Dudar G., Podatki o opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Felis P., Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce, Warszawa 2014.
 • Filipiak B., Strategie podatkowe wobec podatków lokalnych jako element optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014/68.
 • Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Warszawa 2010.
 • Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Warszawa 2013.
 • Jędruszek O., Łukaszewicz-Obierska A., Ziobrowski J., Zarządzanie ryzykiem podatkowym, Warszawa 2013.
 • Kaczor J., Jak prowadzić politykę podatkową w gminie, http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/387533,jak_prowadzic_polityke_podatkowa_w_gminie.html (dostęp: 12.05.2020 r.).
 • Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstwa, red. T. Famulska, Warszawa 2013.
 • Rzeszutko-Piotrowska M., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2013/34.
 • Satoła Ł., Wpływ polityki dochodowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2014/4.
 • Skica T., Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009.
 • Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. T. Famulska, B. Ciupek, Katowice 2013.
 • Swianiewicz P., Finanse lokalne, teoria i praktyka, Warszawa 2004.
 • Wołowiec T., Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005/1.
 • Wołowiec T., Formy i sposoby aktywizacji gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych a rozwój regionalny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002/3.
 • Wołowiec T., Reśko D., The development strategy of the community as a tool for economic change management, "Zeszyty Naukowe WSEI: Ekonomia" 2012/5.
 • Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Warszawa 2013.
 • Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Warszawa 2013.
 • Ziółkowski M., Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015/1.
 • Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.