PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 7-8 | 163--173
Tytuł artykułu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz doradztwa edukacyjno-zawodowego

Warianty tytułu
Regional Operational Programme of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship for Educational and Vocational Counselling
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia kwestię interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz główne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ukazuje także omawianą sferę w świetle najistotniejszych przepisów. Kluczowym aktem prawnym jest tu wielokrotnie nowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 r. Dokument ten określa m.in. zasady świadczenia usług doradczych. Uległy one diametralnej zmianie w 2014 r., po wprowadzeniu tzw. profilowania pomocy dla osób bezrobotnych i stanowiska doradcy klienta. Ustalanie profilu wsparcia zostało zniesione w czerwcu 2019 r. Autorka w dalszej części tekstu opisuje różne poziomy kształcenia i placówki edukacyjne, w których dostępne są usługi doradcze. Charakteryzuje również rozmaite oczekiwania osób radzących się, zwłaszcza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym zdolnych. Następnie przedstawia plany utworzenia w województwie kujawsko-pomorskim, a docelowo w całym kraju, koherentnego systemu doradczego. Na końcu artykułu omawia zaś najistotniejsze narzędzia pracy współczesnych doradców zawodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the matter of intervention of the European Social Fund and the main assumptions to the Regional Operational Programme of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship in the context of educational and vocational counselling. It also shows this sphere in the light of the most important regulations. The key act of law here is the Act on employment promotion and labour market institutions of 20 April 2004 which has been amended many times. This document specifies, among other things, the principles of providing counselling services. They underwent a radical change in 2014, after the introduction of the so-called profiling assistance for the unemployed and the position of the customer adviser. The establishment of the profile of support was abolished in June 2019. Later in the article, the author describes various levels of education and educational establishments in which counselling services are available. She also describes the various expectations of the people being counselled, especially students with special educational needs, including talented students. She then presents plans to create a coherent counselling system in the Kujawsko-Pomorskie Voivodship and ultimately throughout the country. At the end of the article, she discusses the most important tools of work of contemporary vocational counsellors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163--173
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Akademickie Biura Karier: absolwent wyższej uczelni na rynku pracy, red. J. Wanielista, Warszawa 2003.
 • Bańka A., Zawodoznawstwo - doradztwo zawodowe - pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań 1995.
 • Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Poznań 2007.
 • Czerkawska A., Czerkawski A., Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Warszawa 2005.
 • Doradca - profesja, pasja, powołanie, red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Warszawa 2003.
 • Edukacja i praca. Konteksty - wyzwania - antynomie, red. R. Gerlach, Bydgoszcz 2008.
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Warszawa 2007.
 • Kozdrowicz E., Poradnictwo w teorii i praktyce [w:] Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995.
 • Kromolicka B., Etos opiekuńczy w trakcie zmiany społecznej [w:] Kapitał społeczny a nierówności. Kumulacja i redystrybucja, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 2009.
 • Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, red. M. Kwiatkowski, Warszawa 2005.
 • Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa 2004.
 • Poradnictwo: między etyką a techniką, red. V. Drabik-Podgórna, Kraków 2007.
 • Przyszłość pracy w XXI w., red. S. Borkowska, Warszawa 2004.
 • Sarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Lublin 2007.
 • Skłodowski H., Kucharski T., Kwestionariusze wykorzystywane w poradnictwie zawodowym, Toruń 2000.
 • Sobierajski T., Doradztwo zawodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja, Warszawa 2013.
 • Stańczyk I., Doradztwo personalne i zawodowe, Warszawa 2013.
 • Śmigiel M., Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2006.
 • Walczak R., Struktura doradztwa zawodowego w Polsce i za granicą [w:] Doradca zawodowy przez Internet. Materiały szkoleniowe studiów podyplomowych, t. 1, red. E. Żerel, M. Jedynak, Lublin 2007.
 • Wesołowska A., Poradnictwo innowacyjne a rozwój potencjału pracowników [w:] Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników, red. A. Stankiewicz-Mróz, J. P. Lendzion, Łódź 2011.
 • Wesołowska A., "Usankcjonowanie niecnoty" czy "godność zawodu"? Znaczenie etyki profesjonalnej na przykładzie doradców zawodowych w toruńskich instytucjach rynku pracy, Toruń 2019, niepubl. Rozprawa doktorska.
 • Włodarczyk M., Pośrednictwo pracy. Studium prawno-społeczne, Łódź 2002.
 • Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodowego. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa 1997.
 • Wołoszyn-Spirka E., Krause E., Wybrane zagadnienia etyki doradcy zawodowego, Bydgoszcz 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.