PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3-4 (134-135) | 75--96
Tytuł artykułu

The Initial Stage of the Implementation of Employee Capital Plans in Greater Poland from the Perspective of Human Resource Management : a Research Report

Warianty tytułu
Wstępny etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w Wielkopolsce w perspektywie zarządzania zasobami ludzkimi - raport z badań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wprowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) stanowi nowe wyzwanie dla różnych grup interesariuszy tego procesu (pracodawców, pracowników i ich reprezentacji, instytucji państwowych pełniących rolę współorganizatora, regulatora i nadzorcy tego procesu, instytucji finansowych oferujących produkty finansowe dla PPK). Po stronie pracodawców za realizację tego złożonego procesu zarządczego odpowiadają przede wszystkim działy zarządzania zasobami ludzkimi (HR) i działy księgowo-finansowe. Celem badań**, których wstępne i częściowe wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie głównych problemów zarządczych występujących w pierwszej fazie wdrażania PPK w dużych przedsiębiorstwach w Wielkopolsce oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy badani przedsiębiorcy w pełni wykorzystują możliwości nowego zakładowego systemu emerytalnego w strategii zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) oraz w systemie motywacyjnym przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The introduction of an employee capital plan (PPK) constitutes a new challenge for various groups of stakeholders involve in the process-employers, employees and their representatives, state institutions acting as co-organizers, regulators and supervisors of the process, and financial institutions offering employee capital plan financial products. On behalf of employers, it is the HR management, accounting, and finance departments that are primarily responsible for implementing this complex management process. The purpose behind the research,* the initial and partial results of which are presented in the article, was to identify the main management problems occurring in the first phase of employee capital plan implementation in large enterprises in Greater Poland as well as to seek answers to the question of whether the surveyed entrepreneurs fully utilize the possibilities of the new retirement pension scheme in their human resource management strategy and in their motivational system. (original abstract)
Rocznik
Strony
75--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Technology
 • Poznań University of Technology
Bibliografia
 • Adams J. S. (1965), Inequity in Social Changes, in Berkowitz L., Advances in Experimental Psychology, New York, Academic Press.
 • Borkowska S. (2006), Strategie wynagrodzeń [Reward strategies], Wolters Kluver Group Publishing House, Warsaw.
 • Borkowska S. (2012), Systemy wynagrodzeń w procesie zmian [Reward systems in the process of change], in Orczyk J., Balcerzak-Paradowska B., Szylko-Skoczny M., and Żołędowski C. (Editors), Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana [Social policy: Continuation and change], Warsaw, Institute of Labor and Social Studies, pp. 143-160.
 • Chen D. H. J. and Beetsma R. (2013), Mandatory Participation in Occupational Pension Schemes in the Netherlands and Other Countries, CESIFO Working Paper, no. 4593.
 • Cribb J. and Emmerson C. (2019), The Effect of Automatic Enrolment on Employees Working for Small Employers, ISF Working Paper, no. W19/07, London, Institute for Fiscal Studies, accessed on January 15, 2020, < https://www.econstor.eu/bitstream/10419/200326/1/1663051968.pdf >.
 • Duda I. (2000), Wynagradzanie za pośrednictwem pracowniczych programów emerytalnych [Remuneration through employee retirement pension programs], in Borkowska S., Pakietowe systemy wynagrodzeń, Personel XXI Wieku [Remuneration package systems: 21st century staff], Warsaw, Institute of Labor and Social Studies, pp. 72-79.
 • European Commission (2018), The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070), European Economy, 3, accessed on December 10, 2019, < https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf >.
 • Eurostat (2018), Healthy Life Years and Life Expectancy at Age 65 by Sex, accessed on December 10, 2019 < http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tepsr_sp320&language=en >.
 • Eurostat (2018), People in the EU - Population Projections, accessed on December 15, 2019 < http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_in_the_EU_-_population_projections
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.