PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1(5) | 15--25
Tytuł artykułu

Legal Analysis of Support Schemes for Offshore Wind Farms in Poland, on the Basis of the Draft Act on Promoting Electricity Generation in Offshore Wind Farms

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main objective of the study concerns the legal analysis of support schemes for electricity producers, according to the published draft act on the promotion of electricity generation in offshore wind farms in Poland. Taking into account the specificity of energy production from renewable energy sources, the application of the support scheme is of key importance for popularization of investments in a particular type of installation, in the discussed case, in offshore wind farms. The research methods applied by the author are based on formal-dogmatic, linguistic and logical methods. Commenting on the introduced legal changes, the author also considered aspects of economic analysis of the law, discussing the usefulness of the proposed solutions for the development of the offshore wind energy industry. The attention should be paid to the ambitious goals set by the legislator in connection with the development of this industry, which include avoiding a generation gap in the national power system and the fulfilment of the EU energy and climate commitments by Poland. The draft act under analysis takes into account two phases of the offshore wind farm support scheme, both based on a bilateral model of a contract for difference. If the quoted draft act is passed, it will be an important step towards the promotion of electricity generation in offshore wind farms in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Gdańsk
Bibliografia
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Gdynia. 2017.
 • Capacity mechanism working group, Design a competetive bidding proces, and ensuring competition between new and existing capacity, 2015 https://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_working_group_april2015.pdf (dostęp: 27.05.2020).
 • Diallo A., Dézsi B., Bartek-Lesi M., Mezősi A., Szajkó G., Kácso E., Szabó L., Auctions for the Support of Renewable Energy in Poland, Aures II, Budapest 2018.
 • Długosz, T., Instrumenty wspierania energetyki niekonwencjonalnej, [w:] Publiczne prawo gospodarcze, System Prawa Administracyjnego tom 8B, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa. 2018.
 • Drożdż W., Mróz-Malik O., Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki" nr 1(2017).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 140, str. 16 z późn. zm.).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 135).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 328, str. 82).
 • Herdzik J., Zagrożenia dla żeglugi od morskich farm wiatrowych, "Bezpieczeństwo i Ekologia" nr 10 (2018).
 • Kociubiński J., Efekt zachęty w kontroli pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 12 (2012).
 • Kurcz B., Art. 107, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kurczer, A. Wróbel, Wolters Kluwer, Warszawa. 2012.
 • Miętkiewicz R., Morskie farmy wiatrowe a bezpieczeństwo morskie państwa, "Sprawy międzynardowe" nr 1 (2019).
 • Ministerstwo Energii, Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Warszawa 2019.
 • Ministerstwo Gospodarki, Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Warszawa 2010.
 • Ministerstwo Klimatu, Wiceminister Zyska o potencjale energetyki wiatrowej, https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-zyska-o-potencjale-energetyki-wiatrowej (dostęp: 24.05.2020).
 • Muszyński I., Art. 72 Określenie maksymalnej ilości i wartość wytworzonej energii, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa. 2020.
 • Pawełczyk M., Rozdział II. Prawo Energetyczne, § 6.Regulacja prawna odnawialnych źródeł energii, [w:] Prawo gospodarcze publiczne, A. Powałowski, C.H. Beck, Warszawa. 2017.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016 - 2035, Konstancin-Jeziorna 2016.
 • Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych z dnia 23 grudnia 2019 r.
 • Przybylska M., Prawny charakter aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, C.H. Beck, Warszawa. 2019.
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. (Dz. U. poz. 798).
 • Urząd Regulacji Energetyki, Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2018 - 2032, Warszawa 2019.
 • Urząd Regulacji Energetyki, System aukcyjny ma 5 lat, 2020 https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-golne/aktualnosci/8739,System-aukcyjnydla-odnawialnych-zrodel-energii-ma-5-lat.html (dostęp: 28.05.2020).
 • Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.