PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | 131
Tytuł artykułu

Determinanty upowszechniania innowacji technicznych w przemyśle

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W naukach ekonomicznych zainteresowanie procesami innowacyjnymi pojawiło się, w porównaniu z innymi dyscyplinami nauki, ze znacznym opóźnieniem. Znalazło to odbicie w relatywnie późnym powstawaniu ekonomicznej teorii innowacji. Przez wiele lat nie nadążała ona za uogólnieniami i prawidłowościami formułowanymi w wyniku badań empirycznych. Pomnożenie dorobku naukowego z zakresu innowacji nastąpiło dopiero w ciągu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Nie znalazły w nim jednak dostatecznego ujęcia procesy upowszechniania (dyfuzji) innowacji. Rozwinęły się na szeroką skalę badania związane z pierwszym zastosowaniem wynalazku, przy wyraźnym braku zainteresowania jego dalszymi losami. Tymczasem nie pierwsze, ale dopiero szerokie wykorzystanie określonej innowacji stwarza możliwości osiągania istotnych korzyści ekonomicznych i społecznych. Mając na uwadze z jednej strony znaczenie upowszechniania innowacji technicznych w gospodarce, z drugiej zaś - nieliczne publikacje z tego zakresu, proces ten przyjęto za przedmiot rozważali w niniejszej pracy. Cele pracy mają charakter zarówno metodyczny, jak i poznawczy. Realizując cele metodyczne dąży się do skonstruowania narzędzi pomiaru zakresu i tempa upowszechniania innowacji technicznych na różnych szczeblach agregacji, tj. w skali międzynarodowej, gospodarki narodowej i przedsiębiorstwa. Cele poznawcze sprowadzić można do wyodrębnienia podstawowych grup czynników określających przebieg upowszechniania innowacji w ramach przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Albrecht H.: Zum heutigen Stand der adoption-Forschung in den Pereinigten Staaten, Wersach einer kritischen Analyse im Hinblick auf die Relevanz für die landwirtschafliche Beratung. "Berichte über Landwirtschaft" 1963, Nr 2.
 • Baumberger J., Gmür M., Käser H.: Ausbreitung und Übernahme von Neuerungen. Ein Beitrag zur Diffusionrforschung. Berno-Stuttgart 1973.
 • Białoń L.: Istota postępu naukowego i technicznego. W: Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym. Warszawa 1989.
 • Biehl W.: Bestimmungsgründe der Innovationsbereitschaft und des Innovationserfolges. Berlin 1981.
 • Bieniok H., Rokita J.: Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Warszawa 1984.
 • Bierfelder W.: Innovationsmanagement. München, Wien, Oldenbourg 1989.
 • Bischof P.: Produktlebenszyklen im Investitionsgüterbereich. Göttingen 1976.
 • Bock J.: Die imerbetriebliche Diffusion neuer Technologien. Bielefeld 1987.
 • Bodenstein G.: Der Annahme - und Werbreitungsprozess neuer Produkte. - Ein Beitrag zum absatzpolitischen Verhalten des Konsumgüterproduzenten in der Markteinführungsphase. Frankfurt (M.), Zürich 1972.
 • Booz, Allen, Hamilton: Management of new Products, Boston 1975.
 • Bonus H.: Die Ausbreitung des Fernsehens, Ökonometrische Studien. Bd 1. Meisenheim am Glan 1968.
 • Bowers R.V.: Differential Intensity of Intra - Societal Diffusion. "American Sociological Review" 1938, Vol. 3.
 • Böcker F., Gierl H.: Determinanten der Diffusion neuer industrieller Produkte. "Zeitschrift fur Betriebswirtschaft" 1987, Nr 7.
 • Bradbury T., Jervis P., Johnson H.G., Pearson A.: Transfer Process in Technical Change. Alphen aan den Rijn 1978.
 • Budziński F.: Uwarunkowania procesu upowszechniania innowacji technicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Kraków 1984.
 • Byrski B.: Procesy innowacyjne w przemyśle. Kraków 1986.
 • Baworowski J.: Prognozowanie nauki i techniki. Wrocław 1977.
 • Corsten H.: Die Unternehmungs grösse als Determinante der Innovationsaktivitäten. "Wirtschaftswissenschaftliches Studium" 1984, Nr 5.
 • Czechowski T.: Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii. Warszawa 1968.
 • Czupiał J.: Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych. Warszawa 1988.
 • Davies S.: The Diffusion of Process Innovations. Cambridge 1979.
 • Die Verbreitung neuer Technologien. Berlin 1970.
 • Dietz P.: Finanzierung der Innovationen In mittleren und kleinen Unternehmen. "Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" 1980, Nr 11.
 • Döhl W.: Akzeptanz innovativer Technologien in Büro und Verwaltung. Göttingen 1983.
 • Fabiańska K.: Planowanie rozwoju technicznego przedsiębiorstwa przemysłowego. Katowice 1987.
 • Fiedor B.: Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich. Warszawa 1979.
 • Filippowski E.: Rol potriebnosti w sozdanii nowoj techniki. "Woprosy Ekonomiki" 1973, nr 6.
 • Fliegel F.C., Kivlin J.E.: Merkmale von Innovationen als Faktoren im Diffusionsprozess. W: Innovation und Diffusion von Neuerungen im Sozialen Bereich. Hamburg 1976.
 • Foster R.N.: Innovation. Die technologische Offensive. Wiesbaden 1986.
 • Gerybadze A.: Innovation, Wettbewerb und Evolution. Tübingen 1982.
 • Gerhard A., Hatzold O.: Numerisch gesteuerte Wetgzeugmaschinen. W: Neue Technologien in der Industrie; Eine internationale Studie über die Ausbreitung von acht Produktionsverfahren. München 1978.
 • Gold B., Peirce W.S., Rosegger G.: Diffusion of major Technological innovations. W: Technological Change. Oxford 1965.
 • Gosiewski J.: Sterowanie postępem nauki i techniki w gospodarce narodowej. Katowice 1973.
 • Haratym F.: System technicznego przygotowania produkcji. Warszawa 1979.
 • Hederer G.: Motivation von Investitionsentscheidungen in der Unternehmung. Meisenheim am Glan 1971.
 • Hennings R.: Entwicklung und Deckung des Kapitalbedarfs kleiner und mittlerer Unternehmen im Innovationsprozess. Köln 1983.
 • Hermanowski T.: Strategie zewnętrznego zasilania krajowych procesów innowacyjnych. Katowice 1986.
 • Iwanek M.: Podstawowe czynniki postępu technicznego w ujęciu teorii ekonomii. W: Problemy postępu naukowo-technicznego. Warszawa 1977.
 • Jasiński A.: Innowacje produktowe w przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania. Warszawa 1987.
 • Jerome H.: Mechanisation in Industry. New York 1934.
 • Jeżak J.: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich. Łódź 1990.
 • Kaas P.K.: Diffusion und Marketing. Stuttgart 1973.
 • Kasprzyk S.: Innowacje - od koncepcji do produkcji. Warszawa 1980.
 • Katz E., Lazarsfeld P.F.: Persönlicher Einfluss und Meinungsbildung. Wien 1962.
 • Karpiński A., Paradysz S.: Przemysły "wysokiej techniki" w gospodarce polskiej. "Gospodarka Planowa" 1985, nr 2.
 • Kiefer K.: Die Diffusion von Neuerungen - Kultursoziologische und Komunikationswissenschaftliche Aspekte der agrarsoziologischen Diffusionsforschung. Tübingen 1967.
 • Kieser A., Kubicek H.: Organisationstheorie II. Kritische Analyse neuerer sozialwissenschaftlicher Ansätze. Stuttgart 1978.
 • Kocierz E.: Potencjał naukowo-badawczy przemysłu. Katowice 1978.
 • Kollat J.F., Engel D.T., Blackwell R.D.: Consumer Behavior. New York 1968.
 • Kuznets S.: Secular Movements in Production and Prices. Houghton 1930.
 • Lacci L.A., Davies S.W., Smith R.J.: Tunel Kilns in Brick Making. W: The Diffusion of New Industrial Processes. Cambridge 1974.
 • Lazarsfeld P.F., Henzel H.: Massenmedien und personeller Einfluss. W: Grundlagen der Kommunikationsforschung. München 1970.
 • Lewandowski R.: Prognose und Informationssysteme und ihre Anwendungen. Bd 1. New York 1974.
 • Lotka A.: Elements of Physical Biology. Dover 1925.
 • Lutschewitz H., Kutschker M.: Die Diffusion von innovativen Investitionsgütern. München 1977.
 • Madej Z.: Nauka i rozwój gospodarczy. Warszawa 1970.
 • Maddala G., Knight P.: International Diffusion of Technical Change: A Case Study of the Oxygen Steel Making Process. "Economic Journal" 1967.
 • Makara H.: Technologie bezodpadowe. "Przegląd Techniczny" 1982, nr 16.
 • Mansfield E.: Determinants of the Speed of Application of New Technology. W: Science and Technology in Economic Growth. Edinburgh 1973.
 • Mansfield E.: Technical Change and the Rate of Imitation. "Econometrica" 1961, Vol. 29.
 • Mansfield E.: Technological Change. An Introduction to a Vital Area of Modern Economics. New York 1971.
 • Martilla J.A.: Word-of-Mouth Communication in the Industrial Adoption Process. "Journal of Marketing Research" 1971, Vol. VIII.
 • Marr R.: Innovation und Kreativität. Wiesbaden 1973.
 • Mensch G.: Zur Dynamik des technischen Fortschritts. "Betriebswirtschaft" 1971, Nr 41.
 • Mohr W.: Restimmungsgründe für die Ferbreitung von neuen Technologien. Berlin 1977.
 • Monkiewicz J.: Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej. Elementy teorii i praktyki. Warszawa 1981.
 • Mujżel J.: Ekonomiczny mechanizm procesów innowacyjnych. W: Ekonomiczny mechanizm procesów innowacyjnych. Praca zbiorowa pod red. W. Cabana i J. Mujżela. Warszawa 1975.
 • Mujżel J.: Przedsiębiorstwo w procesie innowacyjnym. W: Bodźce wdrażania postępu techniczno-organizacyjnego i warunki ich skuteczności w przedsiębiorstwie. Warszawa 1977.
 • Müller R.K.: Das Management der Innovation. Frankfurt, New York 1973.
 • Müller V., Schienstock G.: Der Innovationsprozess in westeuropaischen Industrieländern. Berlin-München 1978.
 • Myers S., Marquis D.G.: Sucesfful Industrial Innovations. A Study of Factors Underlying Innovation in Selected Firms. Washington, Massachusetts 1969.
 • Nabseth L., Ray G.F.: The Diffusion of New Industrial Processes. An International Study. Cambridge 1974.
 • Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym. Praca zbiorowa pod red. L. Białoń i T. Obrębskiego. Warszawa 1989.
 • Osęka M., Wipijewski J.: Innowacyjność przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty. Warszawa 1985.
 • Ozanne U.B., Churchill G.A.: Five Dimensions of the Industrial Adoption Process. "Journal of Marketing Research" 1971, Vol. VIII.
 • Pajestka J.: Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa 1975.
 • Penzkofer P., Kölbinger M.: Kommunikative und soziale Aspekte der Diffusionsforschung. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1973, Nr 1.
 • Perillieux R.: Einstieg bet technischen Innovationen: früh oder spät? Am besten zum richtigen Zeitpunkt. "Zeitschrift Führung + Organisation" 1989, Nr 1.
 • Poznański K.: Innowacje w gospodarce kapitalistycznej. Warszawa 1979.
 • Poznański K., Ławrynowicz W.: Przebieg dyfuzji innowacji - prawidłowości ekonomiczne. W: Innowacje w przemyśle. Wyniki badań empirycznych. Warszawa 1981.
 • Poznański K.: Wdrażanie wyników badań w przemyśle. Warszawa 1982.
 • Ray G.: The Diffusion of New Technology. "National Institute Economic Review" 1969, Nr 48.
 • Ray G.F.: Die Verwendung von Gibberellinsäure beim Mälzen. W: Neue Technologien in der Industrie. Berlin-München 1978.
 • Reichwald R.: Zur Notwendigkeit der Akzeptanzforschung neuer Systeme der Bürotechnik. München 1978.
 • "Reforma gospodarcza" 1987, nr 114 (Dodatek do Rzeczpospolitej).
 • Rogers E.M.: Diffusion of Innovations. New York 1962.
 • Rogers E.M., Shoemaker F.F.: Communication of Innovations. New York 1971.
 • Rogers E.M.: Diffusion of Innovations. New York 1983.
 • Ryan B., Gross N.C.: The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa Communities. "Rural Sociology" 1943, Vol. 8.
 • Sabal D.: A Theory of Evolution of Technology. "International Journal of System Science" 1979, Vol. 10, Nr 3.
 • Schmookler J.: Patents Invention and Economic Change. Cambridge 1976.
 • Scholz L.: Technologie und Innovation in der industriellen Produktion. Theoretischer Ansatz und empirische Analyse am Beispiel Mikroelektronik. Schriftenreihe der Kommision für wirtschaftlichen und sozialen Wandel. Bd 21. Göttingen 1974.
 • Schönecker H.G.: Bedienerakzeptanz und technische Innovation. Akzeptanzrelewante Aspekte bei der Einführung neuer Bürotechniksysteme. München 1980.
 • Schumpeter J.: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig 1912.
 • Schumpeter J.A.: Business Cycles. A Theoretical Historical and Statistical Analyssis of Capitalist Process. New York-London 1939.
 • Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa 1960.
 • Spruch W.: Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii. Warszawa 1976.
 • Tarde G.: Les Lois de l'Imitation. Etude Sociologique. Paris 1900.
 • Tarde G.: Die sozialen Gesetze. Skizze zur einer Soziologie. Leipzig 1908.
 • Uhlmann L.: Innovationen in der Industrie, Stand und Ergebnisse der Forschung im deutschsprachigen Raum. W: Technischer Fortschritt, Ursache und Auswirkung wirtschaftlichen Handelns. München 1974.
 • Utterback J.: Innowacje i upowszechnienie się nowych technik. "Problemy nauki i techniki a rozwój gospodarczy" 1974, nr 5.
 • Walentynowicz B.: Ewolucja refleksji metatechnicznych. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1984, z. 4.
 • Wildemann H.: Investitionsentscheidungsprozess für NC-gesteuerte Fertigungssysteme. Wiesbaden 1977.
 • Woodruff W.: An Enquiry into the Origin of Invention and the International Diffusion of Techniques of Production in the Rubber Industry. "Economic Reccord" 1963.
 • Zachorowska A.: Ekonomiczne instrumenty sterowania chłonnością innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych. Katowice 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601787

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.