PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 38 | 94--110
Tytuł artykułu

Bariery we wprowadzaniu coachingowego stylu zarządzania w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa Śląskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Barriers to Introducing Coaching Style of Management in Micro and Small Enterprises of Silesia Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktualnie zarządzanie organizacją wymaga brania pod uwagę wielu aspektów. Najważniejszymi z nich są zmienne warunki otoczenia i czynnik ludzki. Dbanie o rozwój pracowników i ich stan emocjonalny przynosi zauważalną poprawę funkcjonowania każdej jednostki gospodarczej, bez względu na jej wielkość i zakres. Wsparcie w tym kierunku daje czynne stosowanie coachingu w zarządzaniu. Polega to na odpowiednim sposobie rozmowy z podwładnymi, budowaniu relacji interpersonalnych zapewniającej drugiej stronie wsparcie w działaniu i pokonywaniu ograniczeń. Rolę coacha ma tutaj pełnić bezpośredni przełożony. Ważne miejsce w polskiej gospodarce zajmują mikro i małe przedsiębiorstwa. Publikacja ma na celu wskazanie elementów blokujących wdrażanie coachingowego stylu zarządzania w tym sektorze, mimo jego wysokich ocen skuteczności działania na światowych rynkach biznesowych już od wielu lat. Wnioski z artykułu zostały zebrane na podstawie techniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2019-2020 na terenie województwa śląskiego na grupie 204 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw (dobór losowy prosty) umiejscowionych w siedmiu miastach województwa śląskiego - Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Bytomiu, Jaworznie, Rybniku i Częstochowie. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, organization management requires taking into consideration many aspects. The most important of these are the changing environmental conditions and the human factor. Caring for the development of employees and their emotional state brings noticeable improvement in the functioning of each business entity, regardless of its size and scope. The active use of coaching in management gives support in this area. It is based on the proper way of talking to subordinates, building interpersonal relationships that provide support to the other party in actions and overcoming limitations. The role of the coach here is to be fulfilled by the direct supervisor. Micro and small enterprises occupy an important place in the Polish economy. The publication aims to identify elements blocking the implementation of the coaching style of management in this sector, despite its high assessments of effectiveness in global business markets for many years now. The conclusions from the article were formulated on the basis of a survey (simple random selection technique) conducted in the years 2019-2020 in the Silesia voivodeship on a group of 204 employees of micro and small enterprises located in seven cities of Silesia voivodeship - Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Jaworzno, Rybnik and Czestochowa. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Apanowicz J. (2003), Metodologia nauk, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Bank Pekao (2019), Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018, Bank Pekao, Warszawa.
 • Brzeziński Ł. (2012), Coaching - receptą na wsparcie w biznesie i rozwój pracowniczy, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa", R. 5, nr 3/16.
 • Deloitte Millennial Survey Report - 2018, https://www2.deloitte.com/content /dam/Deloitte/ global/Documents/About-Deloitte/gx-2018-millennial-survey-report (dostęp: 27.11.2019).
 • Drucker P.F. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 • Feldman D.C., Lankau M.J. (2005), Executive Coaching: A Review and Agenda for Future Research, "Journal of Management", Vol. 31(6).
 • Foryś A. (red.) (2020), Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku, Główny Urząd Statystyczny - Departament Przedsiębiorstw, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe (dostęp: 05.05.2020).
 • https://icf.org.pl (dostęp: 05.05.2020).
 • Jemielniak D., Latusek D. (2005), Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Łapiński J. (2019), Obraz statystyczny przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Zakrzewski R., Skowrońska A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Marszał A. (2018), Wpływ stylu zarządzania na rozwój kompetencji pracowników, [w:] Kiełtyka L., Jędrzejczyk W., Kobis P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania. Nowe technologie - innowacyjność - kompetencje, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Matejun M. (2007), Wewnętrzne bariery rozwoju firm sektora MSP, [w:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Michalik A. (red.) (2019), Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018, Bank Pekao SA, Warszawa.
 • MPiT (2018), Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2017 roku, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - Departament Analiz Gospodarczych, Warszawa, https://www.gov.pl/web/rozwoj/przedsiebiorczosc (dostęp: 05.05.2020).
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw: od czego to zależy?, AJG, OPO Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Piasecki B. (1998), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pietrak P., Berendt B. (2019), Raport Izby Coachingu - Geneza coachingu, Izba Coachingu, Warszawa, https://www.izbacoachingu.com/wp-content/Uploads/2019/ (dostęp: 03.05.2020).
 • Rock D., Grant H. (2016), Why Diverse Teams Are Smarter, "Harvard Business Review", Vol. 95(11), https://hbr.org/2016/11/why-diverse-teams-are-smarter (dostęp: 03.06.2020).
 • Rogers J. (2010), Coaching, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Smółka P. (2009), Coaching oparty na dowodach, [w:] Smółka P. (red.), Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Helion, Gliwice.
 • Stańczyk E. (red.) (2018), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Tarka P. (2015), Własności 5- i 7-stopniowej skali Likerta w kontekście normalizacji zmiennych metodą Kaufmana i Rousseeuwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 385.
 • Vickers A., Bavister S. (2007), Coaching. Zarabianie przez rozmawianie, Onepress, Gliwice.
 • Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422), Załącznik 1 definicja małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. L 124 z 20.5.2003).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.