PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 38 | 79--93
Tytuł artykułu

Methodological Approaches to Assessing Financial Stability of Agricultural Enterprises

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Metodyczne podejścia do oceny stabilności finansowej przedsiębiorstw rolnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule poddano analizie naukowe podejście do definicji pojęcia "stabilność finansowa". Celem publikacji jest opracowanie metodologicznych podejść do oceny stabilności finansowej przedsiębiorstw rolnych. W procesie badawczym zastosowano następujące metody badawcze: abstrakcyjno-logiczną, obliczeniowo-konstruktywną, analizę porównawczą, oceny ekspertów. Podano własną definicję kategorii stabilności finansowej przedsiębiorstwa rolnego. Zaproponowano trzy grupy wskaźników do oceny stabilności finansowej przedsiębiorstw rolnych: 1) struktura i wartość źródeł kapitału, które charakteryzują związek między sekcjami pasywów bilansu; 2) stan kapitału, który charakteryzuje związek między sekcjami a pozycjami aktywów i pasywów bilansu; 3) wykorzystanie kapitału, które charakteryzuje związek między sekcjami a aktywami bilansu. Przeprowadzono ocenę stabilności finansowej przedsiębiorstwa rolnego na Ukrainie. Ustalono, że ukraińskie przedsiębiorstwa rolne mają stabilną sytuację finansową. Udział długu i kapitału własnego w tworzeniu aktywów oraz poziom ryzyka finansowego zależy bezpośrednio od specjalizacji produkcji rolnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the scientific approach to the definition of the term "financial stability". The aim of the publication is to develop methodological approaches to assess the financial stability of agricultural enterprises. The following research methods were used during the research process: abstract and logical, computational and constructive, comparative analysis as well as expert assessments. The author's definition of the "financial stability of an agricultural enterprise" category is proposed. Three groups of indicators to assess the financial stability of agricultural enterprises are proposed: 1) the structure and value of capital sources that characterize the correlation between the sections of liabilities of the balance sheet; 2) the state of capital, which characterizes the correlation between the sections and the items of assets and liabilities of the balance sheet; 3) the use of capital, which characterizes the correlation between the sections and assets of the balance sheet. An assessment of the financial stability of agricultural enterprises in Ukraine is conducted. It was found that agricultural enterprises of Ukraine are in a stable financial condition. It was revealed that the share of debt and equity in forming the assets and the level of financial risk directly depend on the specialization of agricultural production. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poltava State Agrarian Academy
Bibliografia
 • Bahatska K.V., Hovorushko T.A., Sheremet O.O. (2014), Financial Analysis: A Textbook, National University of Nutrition Technologies NUNT, Kyiv.
 • Bansal M. (2011), Financial Analysis of the Selected Pharmaceutical Industries, "Annamalai International Journal of Business Studies and Research", No. 3(1).
 • Bhunia A., Sarkar R. (2011), A Study of Financial Distress Based on MDA, "Journal of Management Research", No. 3(2).
 • Donchenko T.V. (2010), Theoretical Bases of Forming the Mechanism of Financial Stability Management of the Enterprise, "Bulletin of Khmelnytsky National University: Economic Sciences ", No. 1, Vol. 1.
 • Duisenberg W.F. (2001), Europe's Contribution to the Stability of Financial Markets, "Intereconomics", Vol. 36, Issue 2.
 • Erdogan A.I. (2013), Applying Factor Analysis on the Financial Ratios of Turkey's Top 500 Industrial Enterprises, "International Journal of Business and Management", Vol. 8(9).
 • Ferguson R.W. Jr. (2002), Should Financial Stability Be an Explicit Central Bank Objective?, Challenges to Central Banking from Globalized Financial Systems Conference at the IMF in Washington, September 16-17.
 • Hofmann E., Lampe K. (2012), Financial Statement Analysis of Logistics Service Providers: Ways of Enhancing Performance, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 43(4).
 • Hsu L.-C. (2013), Investment Decision Making Using a Combined Factor Analysis and Entropy- Based TOPSIS Model, "Journal of Business Economics and Management", Vol. 14(3).
 • Kalinichenko O.V., Plotnyk O.D. (2012), Economics of the Enterprise. Workbook: Tutorial, Kondor, Kyiv.
 • Kotane T., Kuzmina-Merlino I. (2012), Assessment of Financial Indicators for Evaluation of Business Performance, "European Integration Studies", Vol. 6.
 • Krivka A. (2014), Complex Evaluation of the Economic Crisis Impact on Lithuanian Industries, "Journal of Business Economics and Management", Vol. 15(2).
 • Kurochkin D.V. (2012), The Financial Stability of the Enterprise and the Coefficient Approach to Its Assessment, "Bulletin of Mogilev State A.A. Kuleshov University. Series D. Economics, Sociology, Law", Vol. 1(39).
 • Mackevičius J., Valkauskas R. (2010), Methodology of the Integrated Analysis of Company's Financial Status and Its Performance Results, "Business: Theory and Practice", Vol. 11(3).
 • Partyn H.O., Didukh O.V. (2010), The Features of the Influence of the Main Factors on the Financial Stability of the Enterprise in the Financial and Economic Crisis, "Scientific Bulletin of the National University of Forestry of Ukraine", Issue 20.8.
 • Pavláková Dočekalová M., Kocmanová A., Koleňák J. (2015), Determination of Economic Indicators in the Context of Corporate Sustainability Performance, "Business: Theory and Practice", Vol. 16(1).
 • Perciun R., Stratan A., Timush A. (2014), The Methodology of Financial Stability Assessment of Republic of Moldova Through Macroeconomic Indicators, "Procedia Economics and Finance", Vol. 15.
 • Popescu D.I. (2009), Definirea stabilităţii financiare, "Seria Studii şi cercetări economice", Ed. Centrul de Informare şi Documentare Economică, Vol. 102.
 • Pozdnyakova I.A., Izmaylovich S.V. (2014), Assessment of Solvency of a Budget Organization, "Bulletin of Polotsk State University. Series D. Economic and Law Sciences", Vol. 5.
 • Seay Sh. (2014), The Economic Impact of IFRS - a Financial Analysis Perspective, "Academy of Accounting and Financial Studies Journal", Vol. 18(2).
 • Shcherbatyuk S.Yu. (2015), Development of Diagnostic Methods for Financial Stability of Agricultural Organizations, Grodno State Agrarian University, Grodno.
 • Statistical Journal "Activities of Economic Entities" in electronic access: http://www.ukrstat. gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm (accessed: 16.06.2020).
 • Tyshchenko O.M., Norik L.O. (2009), Modeling of Assessment And Forecasting Financial Stability Of The Enterprise, "Bulletin of the National University »Lvivska Politechnika«", No. 640: Issues of Economics and Management.
 • Tyutyunnyk Yu.M., Dorohan-Pysarenko L.O., Tyutyunnyk S.V. (2016), Financial Analysis: Tutorial, Poltava State Agrarian Academy, Poltava.
 • Yatsenko V.M. (2016), The Essence of the Concept and Methodological Approaches to Assessing the Financial Stability of Agricultural Enterprises, "Bulletin of the Eastern European University of Economics and Management", Issue 1(20).
 • Zelgalve E., Zaharcenko A. (2012), Transformation of the Role of Financial Analysis in Enterprise Management, "Management of Organizations, Systematic Research", Vol. 64.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.