PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 18--30
Tytuł artykułu

Suitability of Complexity Economics for Long-Term Agricultural Policy-Making

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przydatność ekonomii złożoności do tworzenia długookresowej polityki rolnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tworzenie polityki rolnej staje się coraz trudniejszym zadaniem. Liczba czynników, które należy wziąć pod uwagę, systematycznie rośnie, jednocześnie następuje wzrost zróżnicowania potrzeb rolnictwa, jak i oczekiwań konsumentów i podatników. W tej sytuacji dotychczasowe podejście do kreowania polityki rolnej przestaje zdawać egzamin. Ostateczny kształt wspólnej polityki rolnej (WPR) w nowych wieloletnich ramach finansowania Unii Europejskiej nie został jeszcze w pełni ustalony. Prace przedłużają się z wielu różnych powodów. Obecna Komisja Europejska wiele uwagi poświęca wyzwaniom środowiskowo-klimatycznym, proponując realizację strategii Europejski Zielony Ład. Jednym z kluczowych elementów tej koncepcji rozwojowej jest strategia "Od pola do stołu", która wskazuje kierunki transformacji systemów żywnościowych w UE. Pojawia się pytanie, czy zaproponowany kształt strategii UE wobec rolnictwa jest optymalny z punktu widzenia stojących przed tym sektorem wyzwań. Odpowiedzi na to pytanie może udzielić ekonomia złożoności, która oferuje podejście do tworzenia polityki bazujące na dostrzeżeniu złożoności systemów społeczno-ekonomicznych i ich specyficznej dynamiki wymagającej określonego ukształtowania podejmowanych przez państwo działań. Celem artykułu jest prezentacja ekonomii złożoności jako podejścia odpowiedniego do tworzenia polityki rolnej w kontekście wielu zróżnicowanych wyzwań stojących przed tym sektorem oraz wskazanie, na ile obecnie tworzona polityka rolna uwzględnia wskazówki ekonomii złożoności. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of agricultural policy is becoming a more and more difficult task. The number of factors which should be taken into account continues to grow, while at the same time there is an increased diversification of agricultural needs as well as higher consumer and taxpayer expectations. In this situation, the approach to agricultural policy-making used so far does not function properly. The final shape of the Common Agricultural Policy (CAP) in the new multi- annual financing frameworks of the European Union has not been fully established yet. The work has been prolonged for many reasons. The current European Commission pays much attention to environmental and climate challenges, proposing the implementation of the European Green Deal strategy. One of the key elements of this development concept is the "Farm to Fork" strategy, which indicates the directions of transformation of food systems in the EU. A question arises whether the proposed shape of the EU strategy for agriculture is optimal in terms of challenges faced by this sector. Complexity economics may be an answer to this question, as it offers an approach to policy-making based on the recognition of the complexity of socio-economic systems and their specific dynamics requiring a specific shape of actions taken by the state. The aim of the article is to present the complexity economics as an appropriate approach to agricultural policy-making in the context of many challenges faced by this sector and to indicate to what extent the current agricultural policy takes the indications of the complexity economics into account. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute
Bibliografia
 • Bas-Defossez, F., Allen, B., Weigelt, J., Marechal, A., Meredith, S., Lorant, A. (2018). Feeding Europe: Agriculture, and Sustainable Food Systems. Policy Paper produced for the IEEP Think2030 conference, Brussels, October 2018.
 • Beinhocker, E. (2007). The Origin of Wealth. London: Random House.
 • Brunner, S.H., Huber, R., Grêt-Regamey, A. (2016). A Backcasting Approach for Matching Re-Gional Ecosystem Services Supply and Demand. Environmental Modelling & Software, 75(2016), pp. 439-458.
 • Chapman, M., Klassen, S., Kreitzman, M., Semmelink, A., Sharp, K., Singh, G., Chan, K.M.A. (2017). 5 Key Challenges and Solutions for Governing Complex Adaptive (Food) Systems. Sustainability, 9(9), 1594. Retrieved from: https://doi.org/10.3390/su9091594.
 • Colander (2008). Complexity and the History of Economic Though. Middlebury College Economics Discussion Paper, No. 08-04.
 • Czyżewski, B., Matuszczak, A., Grzelak, A., Guth, M., Majchrzak, A. (2020). Environmental Sustainable Value in Agriculture Revisited: How Does Common Agricultural Policy Contribute to Eco-Efficiency? Sustainability Science. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s11625-020- 00834-6.
 • Darnhofer, I., Bellon, S., Dedieu, B., Milestad, R. (2010). Adaptiveness to Enhance the Sustainability of Farming Systems. A review. Agronomy for Sustainable Development, 30, pp. 545-555. Retrieved from: https://doi.org/0.1051/agro/2009053.
 • Davis, K.F., Jessica, A. Gephart, J.A., Emery, K.A., Leach, A.M., Galloway, J.N., D'Odorico, P. (2016). Meeting Future Food Demand With Current Agricultural Resources. Global Environmental Change, 39, pp. 125-132.
 • Elsner, W. (2015). Policy Implications of Economic Complexity and Complexity Economics. MPRA Paper No. 68372.
 • Elsner, W. (2017). Complexity Economics as Heterodoxy: Theory and Policy. Journal of Economic. Issues, LI, 4. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/ 00213624.2017.1391570.
 • European Commission (2010). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. COM(2010)672.
 • European Commission (2017). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Future of Food and Farming. COM(2017)713.
 • European Commission (2018). Proposal. Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common Agricultural Policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council COM(2018)392.
 • European Commission (2019). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal. COM(2019)640.
 • European Commission (2020a). Communication from the Commission. A decisive moment for Europe: repairing and preparing for the next generation. COM(2020)456.
 • European Commission (2020b). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Farm to Fork strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system. COM(2020)381.
 • European Commission (2020c). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU Biodiversity Strategy for 2030 Bringing nature back into our lives. COM(2020)380.
 • European Commission Policy Department for Structural and Cohesion Policies Directorate- General for Internal Policies (2019). Information package on the post 2020 CAP reform. Brussels: European Union.
 • European Public Health Alliance (2020). EPHA view on Farm to Fork: Start of a serious debate on the future of food systems. Retrieved from: https://epha.org/epha-view-on-farm-to-fork- -start--of-a-serious-debate-on-the-future-of-food-systems/.
 • Fontana, M. (2008). The Complexity Approach to Economics: a Paradigm Shift. Università di Torino Dipartimento di Economia "S. Cognetti de Martiis" Working Paper No. 01/2008.
 • Foxon, T.J., Köhler, J., Michie, J., Oughton, Ch. (2013). Towards a New Complexity Economics for Sustainability. Cambridge Journal of Economics, 37, pp. 187-208. Retrieved from: https://doi. org/10.1093/cje/bes057.
 • Gerritsen, E., Kopsieker, L., Underwood, E., Tucker, G. (2020). EU Biodiversity Strategy: Putting People and Nature at the Heart of Restoration. IEEP's First Impressions of the EU's New Biodiversity Strategy to 2030. Brussels: Institute for European Environmental Policy.
 • Gordon, A. (2015). Implementing Backcasting for Conservation: Determining Multiple Policy Pathways for Retaining Future Targets of Endangered Woodlands in Sydney, Australia. Biological Conservation, 181, pp. 182-189.
 • Gräbner, C. (2016). The Complementary Relationship Between Institutional and Complexity Economics: The Example of Deep Mechanismic Explanations. MPRA Paper No. 75636.
 • Hardt, Ł. (2012). The Idea of Good (Enough) Governance. A Look from Complexity Economics. University of Warsaw Faculty of Economic Sciences, Working Papers No. 5/2012 (71).
 • Heinemann, F., Weiss, S. (2018). The EU Budget and Common Agricultural Policy Beyond 2020: Seven More Years of Money for Nothing? EconPol Working Paper, No. 17, Ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, Munich.
 • Heisey, P.W., Wang, S.L., Fuglie, K.O. (2011). Public Agricultural Research Spending and Future U.S. Agricultural Productivity Growth: Scenarios for 2010-2050. U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, Economic Brief, 17.
 • Holmberg, J. (1998). Backcasting: A Natural Step in Operationalising Sustainable Development. Greener Management International, 23, pp. 30-51.
 • Institute for European Environmental Policy (2019). European Sustainable Agriculture Dialogue. Workshop Output. Presentation delivered on 30 September 2019 in Brussels.
 • Institute for European Environmental Policy (2020). Farm to Fork Strategy: The First Step Towards an EU Sustainable Food and Farming Policy Framework? Retrieved from: https:// ieep.eu/news/farm-to--fork-strategy-the-first-step-towards-an-eu-sustainable-food-and-farming- policy-framework.
 • Jongeneel, R. (2020). The Cap Revisited: A Reflection on Challenges and Options. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics, No. 2(363), pp. 7-13.
 • Kovács, O. (2019). Grounding Complexity Economics in Framing Modern Governance. Acta Oeconomica, 69(4), pp. 571-594. Retrieved from: https://doi.org/10.1556/032.2019.69.4.5.
 • Kull, M., Refsgaard, K., Chartier, O., Salle, E. (2020). Long-Term Vision for Rural Areas: Contribution From 20 Science-Society-Policy Platforms. SHERPA Discussion Paper - Annex 1.
 • Maffei, S., Leoni, F., Villari, B. (2020). Data-Driven Anticipatory Governance. Emerging Scenarios in Data for Policy Practices. Policy Design and Practice. Retrieved from: https:// doi.org/10. 1080/25741292.2020.1763896.
 • Nash, D. (2012). Introduction. In: T. Dolphin, D. Nash (ed.). Complex New World. Translating New Economic Thinking Into Public Policy (pp. 7-17). London: Institute for Public Policy Research.
 • Newman, K., Capillo, A., Famurewa, A., Nath, Ch., Siyanbola, W. (2013). What Is the Evidence on Evidence-Informed Policy Making? Lessons from the International Conference on Evidence-Informed Policy Making. International Network for the Availability of Scientific Publications.
 • Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H., Dieker, P., Eisenhauer, N., Feindt, P.H., Hagedorn, G., Hansjürgens, B., Herzon, I., Lomba, Â., Marquard, E., Moreira, F., Nitsch, H., Oppermann, R., Perino, A., Röder, N., Schleyer, Ch., Schindler, S., Wolf, Ch., Zinngrebe, Y., Lakner, S. (2020). Action Needed for the EU Common Agricultural Policy to Address Sustainability Challenges. People and Nature, 2, 2, pp. 305-316. Retrieved from: https://doi.org/10.1002/pan3.10080.
 • Perry, M. (2014). Tools for Comprehensive Proactive Planning: Backcasting Long-Term Water Supply Scenarios for a Large South-Eastern River. Masters project submitted in partial ful- -filment of the requirements for the Master of Environmental Management degree in the Nicholas School of the Environment of Duke University.
 • Pupo d'Andrea M.R., Romeo Lironcurti S. (2017). Is the Question of the "Active Farmer" a False Problem? Bio-based and Applied Economics, 6(3), pp. 295-313, 395.
 • Quay, R. (2010). Anticipatory Governance. A Tool for Climate Change Adaptation. Journal of the American Planning Association, 76(4), pp. 496-511. Retrieved from: https://doi.org/10.13128/ BAE-18519.
 • Quist, J., Vergragt, P. (2006). Past and Future of Backcasting: The Shift to Stakeholder Participation and a Proposal for a Methodological Framework. Futures, 38, pp. 1027-1045.
 • Robert, V., Yoguel, G. (2016). Complexity Paths in Neo-Schumpeterian Evolutionary Economics, Structural Change and Development Policies. Structural Change and Economic Dynamics, 38, pp. 3-14. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2015.11.004.
 • Robinson, J. (2003). Future Subjunctive: Backcasting as Social Learning. Futures, 35, pp. 839-856.
 • Sadłowski, A. (2019). The Planned Reform of the Common Agricultural Policy and Its Effect on the Direct Support Scheme in Poland. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics, No. 3(360), pp. 107-126. Retrieved from: https://doi.org/10.30858/ zer/112133.
 • Sheng, Y., Mullen, J.D., Zhao, Sh. (2011). A Turning Point in Agricultural Productivity: Consideration of the Causes. ABARES research report 11.4 for the Grains Research and Research and Development Corporation.
 • Van de Kerkhof, M., Hisschemller, M., Spanjersberg, M. (2002). Shaping Diversity in Participatory Foresight Studies. Greener Management International, 37, pp. 85-99.
 • Vervoort, J., Gupta, A. (2018). Anticipating Climate Futures in a 1.5 oC Era: The Link Between Foresight and Governance. Current Opinion in Environmental Sustainability, 31, pp. 104-111. Retrieved from: www.polirural.eu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.