PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 31--48
Tytuł artykułu

Assessment of the Functioning of Farms in Less-Favored Areas and in Areas of Significant Natural Value (LFA Specific Type Zone I)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena funkcjonowania gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i dużej cenności przyrodniczej (ONW typ specyficzny strefa I)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem tego opracowania jest charakterystyka gmin o dużym nasyceniu ONW typ specyficzny strefa I oraz ocena funkcjonowania gospodarstw rolnych z tych gmin, na tle analogicznych gospodarstw z gmin spoza ONW, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2016-2018. W pierwszej części opracowania dokonano opisu metody wyznaczania oraz charakterystyki obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) typ specyficzny strefa I w Polsce, które Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach (IUNG-PIB) wyznaczył na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Komisji Europejskiej (KE), w oparciu o wartości progowe wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) i opracowanego w tym celu wskaźnika cenności przyrodniczo-turystycznej (WCPT). Obszary te obowiązują w naszym kraju od 2019 r. i obejmują 1233,7 tys. ha UR. W drugiej części opracowania dokonano oceny funkcjonowania gospodarstw rolnych z gmin o dużym nasyceniu ONW typ specyficzny strefa I (co najmniej 80% UR ONW typ specyficzny strefa I w powierzchni UR w gminie) na tle analogicznych gospodarstw z gmin spoza ONW, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2016-2018. Ustalono, że gospodarstwa z gmin z ONW typ specyficzny strefa I na tle gospodarstw będących punktem odniesienia charakteryzują się m.in. mniejszą wartością kapitału, wyższym wiekiem ich kierowników oraz gorszą jakością użytkowanych gleb. Ponadto mają niższe produktywności czynników produkcji oraz mniejszy dochód w przeliczeniu na 1 ha UR i na 1 FWU, co ogranicza ich możliwości rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to characterize municipalities with a high share of LFAs (specific type zone I) as well as to assess the functioning of farms located in such municipalities against the background of analogous farms in non-LFA municipalities which kept accounts for the Polish FADN continuously in 2016-2018. The first part of the study describes the method of determining and characterizing areas with natural constraints (LFA) of specific type located in zone I in Poland designated by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - NRI (IUNG-PIB) on behalf of the Ministry of Agriculture and Rural Development (MRiRW) and the European Commission (EC). These areas were determined on the basis of the threshold values of the Nature and Tourism Index (WCPT) and the Index for the Valorisation of Agricultural Production Area (WWRPP). They have functioned in our country since 2019 and include 1233,7 thousand ha UAA. The second part of the study presents the functioning of farms located in municipalities with a high share of LFAs (specific type zone I) (at least 80% UAA LFA specific type zone 1 in total UAA) against the background of analogous farms in non-LFA municipalities that kept accounts for the Polish FADN continuously in 2016-2018. It was found that farms located in LFAs are characterized by lower capital value, older farm owners, and poorer quality of used soils. In addition, they incur lower costs per 1 ha of UAA, have worse production effects and lower factor productivity. Moreover, they have lower income per 1 ha of UAA, and thus smaller development opportunities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Puławy, Poland
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Department of Soil Science Erosion and Land Conservation
autor
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Department of Soil Science Erosion and Land Conservation
Bibliografia
 • Abramczuk, Ł., Augustyńska, I., Bębenista, A., Żekało, M. (2018). Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2016-2017 (wyniki rachunku symulacyjnego). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Abramczuk, Ł., Skarżyńska, A. (2018). Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2017 roku. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Abramczuk, Ł., Augustyńska, I., Bębenista, A. (2019). Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2017-2018 (wyniki rachunku symulacyjnego). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Baza danych użytkowania gruntów w Polsce w ujęciu regionalnym. IUNG-PIB (access date: 20.04.2017).
 • Baza danych gospodarstw rolnych beneficjentów płatności obszarowych w 2017 r. (stan na 31.12.2017 r.). ARiMR (access date: 27.11.2018).
 • Dudzińska, M. (2011). Czynniki oceniające rolniczą przestrzeń produkcyjną. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, No. 1, pp. 173-184.
 • European Comission (2016).Fine-Tuning in Areas Facing Significant Natural and Specific Constraints. No. 7/2016.
 • GUS (2013). Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: GUS.
 • GUS (2017). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. Warszawa: GUS.
 • Informacja o nowej delinitacji ONW, MRiRW (2018). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/ rolnictwo/delimitacja-onw-wedlug-nowych-zasad-ue.
 • Joint Research Centre (2016). Updated Guidelines for Applying Common Criteria to Identify Agricultural Areas with Natural Constraints.
 • Juroszek, Z. (2011). Wpływ lokalnych uwarunkowań na koszty jednostkowe pozyskania paliw odnawialnych. Polityka Energetyczna, Vol. 14, Issue 1, pp. 179-196.
 • Kołodziejczak, A., Głębocki, B., Kacprzak, E., Maćkiewicz, B., Szczepańska, M. (2018). Społeczne i ekonomiczne koszty bezładu przestrzennego w rolnictwie. Studia KPZK, Vol. 182(2), pp. 239-279.
 • Łopatka, A., Koza, P., Siebielec, G. (2017). Propozycja metodyki wydzieleń zasięgów obszarów ONW typ specyficzny wg tzw. kryteriów krajowych. IUNG-PIB.
 • Opis i wyniki zastosowania procedury zawężania wyboru do obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ang. fine-tuning) w Polsce (2017). Warszawa: MRiRW, IERiGŻ-PIB.
 • Prishchepov, A.V., Müller, D., Dubinin, M., Baumann, M., Radeloff V.C. (2013). Determinants of Agricultural Land Abandonment in Post-Soviet European Russia. Land Use Policy, Vol. 30, pp. 873-884. DOI:10.1016/j.landusepol.2012.06.011.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (2018). Warszawa: MRiRW.
 • Raport techniczny przedstawiający metodologię stosowaną do wyznaczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce w oparciu o kryteria biofizyczne (2018). Warszawa: MRiRW, IUNG-PIB.
 • Regulation (EU) No. 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No. 1698/2005.
 • Wstępna koncepcja wyznaczania na obszarach wiejskich Polski obszarów o wysokich walorach przyrodniczych (HNV) oraz opracowanie dla nich programu monitoringu (2009). Puławy: IUNG-PIB, IERiGŻ-PIB, ITP, IGiK, CIoŚ.
 • Wyniki standardowe 2018 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe (2019). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zieliński, M. (2019). Prace przeprowadzone w IERiGŻ-PIB nad wyznaczeniem obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi w Polsce po 2018 r. Presentation delivered at IERiGŻ-PIB on 23 August 2018 during a meeting with representatives of the Embassy of France.
 • Zieliński, M., Sobierajewska, J. (2020). Gospodarstwa rolne z obszarów o dużej cenności przyrodniczej w Polsce. Presentation delivered at IERiGŻ-PIB on 14 February 2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.