PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 50--63
Tytuł artykułu

Practical Considerations on JPD : Developing Products with Suppliers

Warianty tytułu
Praktyczne rozważania na temat JPD : rozwijanie produktów z dostawcami
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł omawia praktykę wspólnego rozwijania produktów JPD (ang. joint product development), natomiast szczególnie koncentruje się na udziale dostawców pierwszego szczebla. Celem artykułu jest wypełnienie luki badawczej poprzez zidentyfikowanie czynników determinujących włączanie dostawców w proces rozwijania produktów. Badanie bazuje na studiach przypadku międzynarodowych producentów funkcjonujących w różnych branżach. Wykorzystano w nim metodą desk research oraz pogłębionego wywiadu IDI (In-Depth-Interview). Artykuł napisany został w ramach realizowanego projektu o numerze 2016/21/B/HS4/00665, pt. "Elastyczność w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B", który uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły utworzyć listę poszukiwanych determinant i pogrupować je w następujące obszary: makrootoczenie, mikrootoczenie, strategia innowacji, łańcuch dostaw oraz relacje z dostawcami. Zidentyfikowane czynniki zostaną włączone do kolejnego etapu badania przewidzianego w projekcie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses joint product development practices focusing on the role of the relationship with first tier suppliers. The aim of the paper is to fill the literature gap by recognizing determinants involving suppliers in the product development process. The research is based on the cases of international manufacturers operating in different branches of industry. It uses such methods as desk research and an in-depth interview. The paper is written under the project "Flexibility in relationships with suppliers in terms of supplier-purchaser models of cooperation on product development in the B2B market", no. 2016/21/B/ HS4/00665, which is financed by National Science Centre (NCN). As a research result, the factors influencing the decision on supplier involvement in NPD are listed and classified into the following groups: macro environment, micro environment, innovation strategy, supply chain and relationship with suppliers. The factors are to be included in the next research phase of the NCN project. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Andersen P.H., Munksgaard K.B., 2009, Collaborative product development and situated knowledge contexts: The case ofnon-durable food products, European Journal of Innovation Management Vol. 1 No. 2, s. 200-222.
 • 2. Autrya Ch.W., Graweb S, J., Daughertyc P.J., Richeyd R.G., 2010, The effects of technological turbulence and breadth on supply chain technology acceptance and adoption, Journal of Operations Management No. 28, s. 522-536.
 • 3. Bocken N.M., De Pauw L, Bakker C., van der Grinten B., 2016, Product design and business model strategies for a circular economy, Journal of Industrial and Production Engineering Vol. 33 No. 5, s. 308-320.
 • 4. Caniels M.C J., Gelderman C J., Ulijn J.M., 2010, Buyer-supplier relationship development: An empirical study among Dutch purchasing professionals, Journal of Enterprising Culture Vol. 18 No. 2, s. 107-137.
 • 5. Christopher M., Peck H., Towill D., 2006, A taxonomy for selecting global supply chain strategies, International Journal of Logistics Management Vol. 17 No. 2., s. 277-287.
 • 6. Cooper R. G., 2001, Winning at New Products: Accelerating the process from idea to launch, 3rd edition. Reading, MA: Perseus Book.
 • 7. Cooper R.G., 2008, Perspective: The Stage-Gate Idea-to-Launch Process - Update, What's New, and Next Gen Systems, Journal of Product Innovation Management 25/3, s. 213-232.
 • 8. Crawford C.M., Benedetto C.A., 2013, New Products Management, McGraw Hill International Edition, 11111 edition.
 • 9. De Jong G., Nootehoom B., 2000, The Causal Structure of Long-Term Supply Relationships -An Empirical Test of a Generalized Transaction Cost Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • 10. Dehoff, K., Jaruzelski B., 2007, The Customer Connection: The Global Innovation, https://www. strategy-business.com/article/07407?gko=3ad6f, accessed on 15.01.2015.
 • 11. Gattoma J. and Friends, 2009, Dynamic Supply Chain Alignment, Gower Publishing Limited, MPG Books Group.
 • 12. Handheld R.B., Lawson B., 2007, Integrating Suppliers Into New Product Development, Research-Technology Management Vol. 50 No. 5, s. 44-51.
 • 13. HararyA., PulizziU., 2015, Global Innovation Barometer 2014 - Insight on Disruption, Collaboration and the Future of Work, General Electric, http://www.gereports.com/innovation-barom- eter-2014/, accessed on 15.01.2015.
 • 14. Hauser J., Tellis G. J., Griffin A., 2006, Research on Innovation: A Review and Agenda for Marketing Science, Marketing Science No. 25 Vol. 6, s. 687- 717.
 • 15. Jaruzelski, B., Staack, V., Goehle, B., 2014, Proven Paths to Innovation Success, Strategy&Busi- ness Magazine, PwC Strategy& Inc No. 77, s. 1-17.
 • 16. Kamath R.R., Liker J. K., 1994, A Second Look at Japanese Product Development, Harvard Business Review November-December, s. 154-170.
 • 17. Khan O., 2019, Product design and the supply chain, Kogan Page.
 • 18. Khan O., Christopher M., Bumes B., 2008, The impact of product design on supply chain risk: a case study, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol. 38 No. 5, s. 412-432.
 • 19. Lee K.H., Kim J.W., 2011, Integrating suppliers into green product innovation development: an empirical case study in the semiconductor industry, Business Strategy and the Environment Vol. 20 No. 8, s. 527-538.
 • 20. Marchese K, Lam B., 2014, Anticipatory supply chains, Business Trends 2014, s. 77-84.
 • 21. Nellore R., Sdderquist K., 2000, Portfolio approaches to procurement: Analyzing the Missing Link to Specifications, Long Range Planning April Vol. 33 No. 2, s. 245-267.
 • 22. Nelson R.D., Moody P.E., Stegner J., 2001, The Purchasing Machine, How the Top Ten Companies Use Best Practices to Manage their supply chains, THE FREE PRESS.
 • 23. O'Brien, J., 2018, Supplier relationship management: Unlocking the hidden value in your supply base, Kogan Page Publishers.
 • 24. Ocieka B., 2017, Rozwój innowacji otwartych w świetle strategii zarządzania łańcuchem dostaw, Nauki o Zarządzaniu (31), s. 33-39.
 • 25. Ocieka B., 2018, Wpływ zarządzania kapitałem relacji z dostawcami na rozwój innowacji w łańcuchach dostaw, Organizacja i Kierowanie (4), s. 101-116.
 • 26. Olsen J.R., Harmsen H., Friis A., 2008, Product development alliances: factors influencing formation and success, British Food Journal, Vol. 11, No. 4/5, s. 430-443.
 • 27. PricewaterhouseCoopers, 2013, Supplier Relationship Management. How key suppliers drive your company's competitive advantage?
 • 28. PricewaterhouseCoopers, 2014,17th Annual Global CEO Survey.
 • 29. PricewaterhouseCoopers, 2015,18th Annual Global CEO Survey.
 • 30. Sopińska A., Mierzejewska W., 2017, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszaw.
 • 31. Tylman B. (red), 2015, Opłacalność inwestowania w badania i rozwój, raport PwC Warszawa.
 • 32. Ulrich K.T., Eppinger S. D., 2012, Product design and development, McGraw-Hill Education, fifth edition.
 • 33. Urbaniak M., 2017, Budowanie relacji w procesach rozwoju innowacji produktowych, Studia Ekonomiczne 321, s. 9-19.
 • 34. Wagner S.M., 2012, Tapping Supplier Innovation, Journal of Supply Chain Management Vol. 48 No. 2, s. 37-52.
 • 35. Wang H.F., Gupta S.M., 2011, Green supply chain management: Product life cycle approach, McGraw Hill Professional, New York.
 • 36. Wieteska G., 2016a, Modele współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania zielonych produktów, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach no. 267, s. 175-188.
 • 37. Wieteska G., 2016b, Włączanie dostawców w rozwój produktów - ewentualność czy już konieczność?, in: Bentyn Z., Szymczak M. (red.), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 265-278.
 • 38. Witkowski J., 2010, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia, PWE, Warszawa.
 • 39. Yam R.C.M., Chan C., 2015, Knowledge sharing, commitment and opportunism in new product development, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 3 No. 7, s. 1056-1074.
 • 40. Zakrzewska-Bielawska A., 2010, Technologia, innowacje i wiedza a strategia przedsiębiorstw high tech, in: Kaleta A., Moszkowicz K. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 116, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 538- 548.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.