PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 115--126
Tytuł artykułu

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The procedure of the obligation to treat addiction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konsumpcja napojów alkoholowych w przeliczeniu na mieszkańca systematycznie wzrasta, rośnie również liczba osób uzależnionych od alkoholu. Problematyka sądowego zobowiązania do leczenia uzależnienia od alkoholu dotyka coraz to liczniejszej grupy Polaków. Celem pracy jest przybliżenie procedury inicjującej działania gmin z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Metodologia: Do przeglądu wykorzystano publikacje aktów prawnych, piśmiennictwo oceniające konsumpcję alkoholu, a także uwzględniono najnowsze statystyki i literaturę w przedmiocie działań związanych z profilaktyką. W pracy opisano poszczególne etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Zasygnalizowano wątpliwości co do zasadność i efektywności procedury. Wnioski: Działania realizowane przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są źródłem pomocy dla ludzi z otoczenia osoby uzależnionej. Zauważa się potrzebę modyfikacji procedury w celu zwiększenia jej efektywności(abstrakt oryginalny)
EN
Consumption of alcoholic beverages per capita is systematically increasing, and the number of people addicted to alcohol is also growing. The issue of the judicial obligation to treat alcohol dependence affects more and more numerous group of Poles.The aim of the work is to familiarize the initiating procedure of municipalities with prevention and solving alcohol-related problems, i.e. activities aimed at ruling on the use of a person addicted to alcohol to undergo reflux treatment Methodology: The review was based on the publication of legal acts, the literature evaluating alcohol consumption and also included the latest statistics and literature on the subject of activities related to prevention. The work describes the individual stages of the procedure for the obligation to treat addiction. Doubts about the legitimacy and efficiency of the procedure have been indicated.Conclusions: Activities carried out by the Commissions for Solving Alcohol Problems are a source of help for people from the addicted person's environment. There is a need to modify the procedure in order to increase its efficiency. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Dąbrowska K., Zwierzchowski D., Przewodnik do procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA 2006; 35.
 • Dąbrowska K., Łukowska K., Czerkawska A., Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Etoh Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów alkoholowych, Warszawa 2012; 88-89.
 • Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego-poradnik dla rodzin osób uzależnionych, PARPA, Narodowy Program zdrowia na lata 2016-2020; 10.
 • Wald I., Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986; 8.
 • https://www.gov.uk/government/groups/committee-on-carcinogenicity-of-chemicals-infood-consumer-products-and-the-environmentcoc&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhgB56m9 GWZFqSi3RnMKD8wh9p-dog [28.03.2019].
 • https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/095/LPO/ [12.01.2019].
 • http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty [01.02.1019].
 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=A&year=1956&volume=12&position=62 [19.02.1019].
 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=A&year=1959&volume=69&position=43 4 [12.02.2019].
 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820350230 [07.01.2019].
 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=A&year=2018&position=2137 [07.01.2019].
 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=A&year=2007&volume=250&position=1 883 [12.02.2019]
 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=A&year=2006&volume=122&position=8 55 [ 13.02.2019].
 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001492/O/D20161492.pdf [19.02.2019].
 • https://www.saos.org.pl/judgments/107609 [12.03.2019].
 • https://stat.gov.pl [12.03.2019].
 • https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/9/8/1/dostawy_n a_rynek_krajowy_oraz_spozycie_niektorych_artykulow_konsumpcyjnych_na_1_mieszkan ca_w_2017_roku.pdf [12.03.2019]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.