PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 127--139
Tytuł artykułu

Opinia rodziców na temat wpływu bajki na dzieci (na przykładzie przedszkola w Kunowie)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Parents 'opinion on the impact of the fair on preschoolers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą dokonania oceny wpływu bajki na proces wychowania dziecka. Celem pracy było poznanie opinii rodziców na temat roli bajek w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Do pozyskania danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania, a narzędziem badawczym była autorska ankieta. Badanie zrealizowano w czerwcu 2019 roku wśród 24 rodziców, których dzieci uczęszczają do grupy maluchów (3 -, 4-latków) do Publicznego Przedszkola w Kunowie. Najczęściej dzieci spędzają od godziny do 3 godzin przed telewizorem (68%). 92% badanych rodziców czyta bajki swoim dzieciom, 79% z nich uważa, że jest to dobry sposób na rozwój wyobraźni dziecka i czerpania wzorców zachowań. 67,5% rozmawia z dziećmi o wartościach czytanych i oglądanych bajek. Wg 54,5% zauważalne są widoczne zmiany w zachowaniu dziecka po przeczytaniu lub obejrzeniu bajki. 88% potwierdziło, że bajki mają pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, 96% na rozwój moralny dziecka. Na podstawie opinii badanych można wnioskować, że dzieci oglądają bajki pod kontroą. Rodzice uważają, że czytanie jest dobrym sposobem na rozwój wyobraźni ich dziecka, a literatura dziecięca pomaga najmłodszym radzić sobie w sytuacjach trudnych i wzbogaca ich słownictwo. Opiekunowie potwierdzają, że bajki mają pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, intelektualny, emocjonalny, moralny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to assess the impact of fairy tales on the process of raising a child. The purpose of the thesis was to find out the parents' opinions about the role of fairy tales in raising children in preschool age. To obtain the data, the diagnostic survey method and the survey technique were used and the author's survey was the research tool. The study was conducted in June 2019 among 24 parents whose children attend a group of toddlers (3-4 years old) in the Kindergarten in Kunów. Most often children spend 1-3 hours watching TV (68%). According to the survey, 92% of parents read fairy tales to their children, 79% of them believe that this is a good way to develop their child's imagination and to learn patterns of behaviour. 67.5% talk to children about the values of read and watched fairy tales. 54.5% claim that there are noticeable changes in the child's behaviour after reading or watching a story. 88% confirmed that fairy tales have a positive impact on cognitive development, 96% on children's moral development. Based on the opinions of the respondents, it can be concluded that children watch fairy tales under control. Parents believe that reading is a good way to develop their child's imagination and children's literature helps children cope with difficult situations and enriches their vocabulary. Care takers confirm that fairy tales have a positive impact on the cognitive, intellectual, emotional, moral and social development of preschool children.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne - o znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1985.
  • Kamasz-Figa D., Bajka w życiu współczesnego dziecka, "Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 2004, nr 10.
  • Kowolik P., Wpływ bajki i baśni na dzieci w edukacji wczesnoszkolnej (szkic teoretyczny), "Nauczyciel i Szkoła" 2004, nr 3-4, s. 48.
  • Napora E., Wpływ telewizji na zachowanie dziecka, "Niebieska Linia" nr 3/2004.
  • Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 1, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003, s. 307-308.
  • Rutka W., Wartości baśni w pracy z dziećmi przedszkolnymi, edukacja elementarna w teorii i praktyce, "Kwartalnik dla nauczycieli" 2012, nr 2, s. 27-44.
  • Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, Wrocław 2000, s. 55.
  • Sulima P., Wpływ telewizji na małe dzieci, [HTTPS://FDDS.PL/BAZA_WIEDZY/WPLYWTELEWIZJI-MALE-DZIECI/] (dostęp: 6.06.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.