PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 162--179
Tytuł artykułu

Selected Determinants of Innovation Potential in the Agricultural Sector in the Visegrad Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wybrane wyznaczniki potencjału innowacyjnego w sektorze rolnym w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Innowacyjność jest jednym z kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, akcentowanych przez badaczy. O ile jednak literatura przedmiotu obfituje w badania na temat innowacyjności, to zwykle raporty i analizy dotyczą sektora przedsiębiorstw. W niniejszej publikacji zaprezentowano porównanie potencjału innowacyjnego w Krajach Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego przez pryzmat kapitału społecznego. Do analizy wykorzystano bazy danych OECD, ESS oraz EUROSTAT. Wyniki analiz potwierdziły dodatnią zależność między zaufaniem a aktywnością innowacyjną w odniesieniu zarówno do całej gospodarki, jak i sektora rolnego. Wyniki badań wskazują zatem możliwości działań proinnowacyjnych ukierunkowanych na budowanie kapitału społecznego, zwłaszcza że spośród Grupy V4 Polska notuje najniższe poziomy zaufania. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation is one of key factors for the socio-economic development highlighted by researchers. While the literature of the subject is full of studies on innovation, reports and analyses usually concern the enterprise sector. This publication presents a comparison between the innovation potential in the Visegrad countries with particular focus on the agricultural sector in terms of social capital. For the purpose of analysis, the OECD, ESS and EUROSTAT databases were used. The results of analyses confirmed a positive relationship between trust and innovation activity with regard to the whole economy and to the agricultural sector. Therefore, the results of the studies point to possibilities of innovationoriented measures aimed at building social capital, especially as Poland records the lowest levels of trust in the Visegrad Group. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
162--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Barsh, J., Capozzi, M., Davidson, J. (2008). Leadership and Innovation. The McKinsey Quarterly, No. 1, pp. 38-47.
 • Będzik, B. (2019). Kapitał społeczny w gminach wiejskich. W kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 • Bunduchi, R. (2013). Trust, Partner Selection and Innovation Outcome Incollaborative New Product Development. Production Planning and Control, 24(2-3), pp. 145-157.
 • Chmieliński, P. (2015). Koncepcje wsparcia przeobrażeń strukturalnych rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście polityki rozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce. In: A. Sikorska (ed.) Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (7-26). Program Wieloletni 2015-2019, No. 18. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Czapiński, J. (2010). Kapitał społeczny jako motor rozwoju rozwiniętych, Małopol. Stud. Reg. No. 1(18), pp. 29-38.
 • Dargan, L., Shucksmith, M. (2008). Leader and Innovation. Sociologia Ruralis, 48(3), pp. 274-291.
 • Donate, M.J., Ruiz, E., Sanchez de Pablo, J.D., García-Pardo, I.P. (2019). Total Quality Management and High-Performance Work Systems for Social Capital Development: Effects on Company Innovation Capabilities. Journal of Intellectual Capital ahead-of-print.
 • Dovey, K. (2009). The role of trust in innovation. The Learning Organization, 16(4).
 • EU SCAR (2012). Agricultural Knowledge and Innovation Systems in Transition - A Refection Paper. Brussels.
 • Europejski Sondaż Społeczny. Retrieved from: www.europeansocialsurvey.org.
 • Godart, O.N., Gorg, H., Hanley, A. (2016). Trust-Based Work Time and Innovation Evidence from Firm-Level Data. Industrial and Labor Relations Review Journal.
 • Grootaert C., van Bastelaer, Th. (ed.) (2002). Understanding and Measuring Social Capital. A Multidisciplinary Tool for Practitioners. Waszyngton: The World Bank.
 • Innovation Union Scoreboard 2019. Retrieved from: https://data.europa.eu/euodp/pl/data/dataset/ european-innovation-scoreboard-2019.
 • Institute for Statistics. Retrieved from: http://data.uis.unesco.org.
 • Józwiak, W., Kagan, A., Mirkowska, Z. (2012). Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No. 3(332), pp. 3-27.
 • Kaźmierczak, T. (2007). Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść. In: T. Kaźmierczak, M. Rymsza, (ed.). Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Instytut Spaw Publicznych.
 • Krzyżanowska, K. (2013). Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Lazányi, K. (2017). Innovation - the Role of Trust. Serbian Journal of Management 12(2) 329-341. Re-trieved from: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-4864/2017/1452- -48641702329L.pdf.
 • Legiędź, T. (2013). Nowa ekonomia instytucjonalna a zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego. Ekonomia, No. 4(25), pp. 77-91.
 • Lissowska, M. (2008). Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce. Warszawa: C.H. Beck.
 • OECD (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data.
 • Pająk, K. (2001). Samorząd terytorialny a rozwój lokalny w Polsce w procesie transformacji. Poznań: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
 • Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji. Ekosystem i finansowanie, Raport Specjalny, PFR. Retrieved from: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/ cee_summit_pl_web_31.03_update.pdf.
 • Piecuch, J., Szarek, J. (2018). Znaczenie innowacji dla rozwoju polskiego rolnictwa w latach 1996-2016. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, No. 2, pp. 5-15. Doi: http://dx.doi.org/ 10.15576/PDGR/2018.2.5
 • Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy. (2016). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (2014). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Ray, Ch. (2006). Repertoires and Strategies in European (Neo-) Endogenous Rural Development. In: M.C. Behera (ed.), Globalising Rural Development. Competing Paradigms and Emerging Realities. London: SAGE Publications, New Delhi, Thousand Oaks.
 • Serageldin, I., Dasgupta, P. (2001). Social Capital: a Multifaceted Perspective. World Bank, Washington DC, USA.
 • Serageldin, I., Grootaert, Ch. (2001). Defining Social Capital: an Integrating View. In: I. Serageldin, P. Dasgupta, Social Capital: a Multifaceted Perspective. World Bank, Washington DC, USA.
 • Sikorska, A. (ed.) (2015). Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Program Wieloletni 2015-2019, No. 18. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywnosci Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020 (2013).Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 2020. Retrieved from: http://kigeit. org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/006_1_Strategia_Innowacyjnosci_i_Efektywnosci_Gos podarki_2020.pdf.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Retrieved from: http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona- -glowna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego.php.
 • Sztaudynger, J. (2005). Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Szymański, W. (2007). Czy globalizacja musi być irracjonalna?. Warszawa: SGH.
 • Tarkowski, M. (2017). Kapitał społeczny i ludzki jako niematerialny zasób rozwoju lokalnego w świetle badań ankietowych mieszkańców wsi województwa pomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich, No. 46, pp. 131-148.
 • Tóth, J. (2013). Trust - Networking - Innovation. 7th International Management Conference, New Management for the New Economy, Bucharest, Romania.
 • Transfer wiedzy i innowacje w polityce rozwoju obszarów wiejskich (2013). The European Union. Retrieved from: https://enrd.ec.europa.eu/.
 • Trigilia, C. (2001). Social Capital and Local Development. European Journal of Social Theory, No. 4(4), pp. 427-442.
 • Tylec, T. (2016). Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, No. 5(953), pp. 21-32.
 • Woolcock, M. (2001). The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes. The Canadian Journal of Policy Research, 1.
 • Wrzochalska, A. (2015). Aktywność społeczna w polityce rozwoju obszarów wiejskich i niwelowania obszarów problemowych. In: A. Sikorska (ed.). Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (45-60). Program Wieloletni 2015-2019, No. 18. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.