PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 180--198
Tytuł artykułu

Problems and Prospects of Organic Production in Family Farming in Ukraine

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problemy i perspektywy produkcji ekologicznej w rolnictwie rodzinnym na Ukrainie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł przedstawia problemy rolnictwa ekologicznego na Ukrainie. Badanie wykazało, że drobni producenci z gospodarstw rodzinnych mają zdolność do produkcji produktów ekologicznych spełniających odpowiednie wymagania. W pracy przeprowadzono analizę SWOT procesu rolnictwa ekologicznego w gospodarstwach rodzinnych, w wyniku której zidentyfikowano główne możliwości i zagrożenia, mocne i słabe strony jego funkcjonowania i rozwoju. Pokazano strategię rozwoju ukraińskiego rolnictwa ekologicznego prywatnych gospodarstw chłopskich, która mogłaby umożliwić dalsze ich funkcjonowanie za pomocą strategicznych kierunków działań, takich jak: wprowadzenie ulg podatkowych dla producentów produktów ekologicznych; realizacja państwowego programu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "zielonej" turystyki i współpracy na obszarach wiejskich; zniesienie politycznych dźwigni wpływu na realizację polityki rolnej państwa; realizacja programu wspierającego rozwój usług doradczych w zakresie produkcji ekologicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article reveals the problems of organic farming in Ukraine. The study showed that small producers, such as family farms, have the ability to produce organic products in accordance with the appropriate requirements. A SWOT analysis of the process of organic farming by a private peasant household was conducted as well as the main opportunities and threats, strengths and weaknesses of its functioning and development were identified. The strategy of development of the Ukrainian organic agriculture of family farms has been chosen. It will give the chance to pursue it further by means of strategic directions, such as: tax incentives for producers of organic products, implementation of the state program for sustainable development of rural areas, "green" tourism and rural cooperation, elimination of political levers of influence on the implementation of state agricultural policy, as well as implementation of the state program to support the development of advisory services in the field of organic production. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
180--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zhytomyr National Agroecological University
 • Zhytomyr National Agroecological University
Bibliografia
 • Arbenz, M., Gould, D., Stopes, C. (2016). Organic 3.0 for Truly Sustainable Farming & Consumption. IFOAM - Organics International & SOAAN. Retrieved from: https://www. ifoam.bio/sites/default/files/2020-05/Organic3.0_v.2_web.pdf
 • Bouttes, M., Darnhofer, I., Martin, G. (2018). Converting to Organic Farming as a Way to Enhance Adaptive Capacity. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/ s13165-018-0225-y
 • Bulavka, L.V. (2012). Osobyste selyanske hospodarstvo yak orhanizatsiyno-pravova forma hospodaryuvannya, yoho sut ta shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti funktsionuvannya. (Private peasant household as an organizational and legal form of management, its essence and ways to increase the efficiency of functioning). Retrieved from: https://www.pdaa.edu. ua/sites/default/files/nppdaa/2011/3_1/053.pdf
 • Darnhofer, I., Bellon, S., Dedieu, B., Milestad, R. (2010). Adaptiveness to Enhance the Sustainability of Farming Systems. A review. Agronomy for Sustainable Development, No. 30, pp. 545-555. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0394-0_4.
 • European Commission (2008). Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No. 834/2007 on organic production and labeling of organic products with regard to organic production, labeling and control. Official Journal of the European Union. Retrieved from: https://eur- -lex.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj.
 • European Commission (2019). Organic farming in the EU. EU Agricultural Markets Briefs, No. 13, pp. 1-12. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/ farming/documents/market-brief-organic-farming-in-the-eu_mar2019_en.pdf.
 • Ikerd, J. (2016). Family farms of North America. International Policy Centre for Inclusive Growth, Working Paper No. 152. Retrieved from: https://ipcig.org/pub/eng/WP152_Family_farms_ of_North_America.pdf
 • Law of Ukraine No. 436-IV of 07.02.2019. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/436-15.
 • Law of Ukraine No. 2496-VIII on Basic Principles and Requirements for Organic Production, Turnover and Marking of Organic Products of 10.07.2018. Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2496-19.
 • Law of Ukraine No. 742-IV on a private peasant household of 05.04.2015. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15.
 • Law of Ukraine No. 2497-VIII on amendments to the Tax Code of Ukraine and some laws of Ukraine on stimulating the formation and operation of family farms: of 10.07.2018. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19.
 • Łukasik, W. (2011). Potencjalne kierunki rozwoju gospodarstw rodzinnych w aktualnej sytuacji rynkowej. Wieś i rolnictwo w mediach. Gospodarstwa rodzinne - podstawa europejskiego rolnictwa w odniesieniu do PROW 2007-2013, pp. 41-50. Retrieved from: http://andrzej_ parzonko.users.sggw.pl/minrol.pdf.
 • Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2020).Orhanichne vyrobnytstvo v Ukrayini. (Organic production in Ukraine). Retrieved from: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne- -virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini.
 • Padel, S. (2001). Conversion to Organic Farming: a Typical Example of the Diffusion of an Innovation? Sociologia Ruralis, 41(1), pp. 40-61. https://doi.org/10.1111/1467-9523.00169.
 • Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018 150.01.0001.01.ENG.
 • Senyshyn, O., Kundytskyj, O. (2018). Application of SWOT Analysis Method in Forming the Organic Farming Development Strategy as a Basis of Success of the Food Industry in Ukraine. Journal of Management and Finance, Vol. 16, No. 1/1/2018. Retrieved from: http://wzr.ug.edu.pl/.zif/7_16.pdf.
 • State Fiscal Service of Ukraine (2019). The Total Volume of Imports and Exports in Terms of Product Items by Uktzed Codes. Kyiv: SFSU.
 • State Statistics Service of Ukraine (2018). Economic statistics / Economic activity / Agriculture, forestry and fisheries. Kyiv: SSSU.
 • State Statistics Service of Ukraine (2019). Economic statistics / Economic activity / Agriculture, forestry and fisheries. Kyiv: SSSU.
 • Willer, H., Lernoud J. (2019). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2019. Bonn: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) and IFOAM - Organics International. Retrieved from: https://shop.fibl.org/chen/mwdownloads/download/link/id/1202/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.