PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 126 | 41--52
Tytuł artykułu

Evaluation of the Crop Insurance System in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ewaluacja systemu ubezpieczenia upraw w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ubezpieczenia upraw są jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka występującego w produkcji rolnej. System dopłat stosowany od 2006 roku ma na celu zwiększenie obszaru upraw ubezpieczonych od ryzyka związanego z anomaliami pogodowymi. Celem niniejszego opracowania jest ocena funkcjonowania systemu ubezpieczenia upraw dotowanych przez Skarb Państwa. Wyniki badania wskazują, że system ten nie jest efektywny. Do 2018 roku ubezpieczeniem obejmowano około 3 mln ha upraw, w porównaniu do około 7 mln ha ustawowo wymaganych. Suma dopłat w latach 2008-2018 wyniosła 1,7 mld zł. Do najczęściej ubezpieczanych przez rolników rodzajów ryzyka należą przymrozki i ujemne skutki przezimowania oraz okresowo grad. Zwiększeniu atrakcyjności dotowanych ubezpieczeń upraw ma służyć zwiększenie dotacji na lata 2019 i 2020 do odpowiednio 1,2 i 1,4 mld zł. Niewystarczająca powierzchnia aktualnie ubezpieczonych upraw sprawia, że pozyskiwane przez zakłady ubezpieczeń składki są mniejsze od wypłacanych odszkodowań, co powoduje, że ubezpieczenia te stają się deficytowe i mogą zostać wycofywane z oferty ubezpieczycieli. (abstrakt oryginalny)
EN
Crop insurance is one way to reduce the risk in agricultural production. The subsidy system used since 2006 aims to increase the area of crops insured against the risk of weather anomalies. The purpose of this study is to evaluate the functioning of the crop insurance system subsidized by the State Treasury. The results indicate that this system is not effective. Up to 2018, insurance covered about 3 million ha of crops, compared to about 7 million ha required by law. The sum of payments in the years 2008-2018 amounted to PLN 1.7 billion. The risks most often insured by farmers include: frosts and negative effects of wintering and periodically hail. The attractiveness of subsidized crop insurance is to be in-creased by increasing the subsidies for 2019 and 2020 to PLN 1.2 and 1.4 billion, respectively. The insufficient area of currently insured crops means that the premiums obtained by insurance companies are smaller than the claims paid, which means that the insurance contracts become deficit and can be withdrawn from the insurers' offer. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Commission Regulation (EC) No 1857/2006 of 15 December 2006 on the application of Art. 87 and 88 of the Treaty in the field of State aid for small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No 70/2001. OJ L 358/3 of 16.12.2006.
 • GOODWIN B.K., VANDEVEER M.L., DEAL J.L., 2004: An Empirical Analysis of Acreage Effects of Participation in the Federal Crop Insurance Program, American Journal of Agricultural Economics 86(4), 1058-1077. DOI: 10.1111/j.0002-9092.2004.00653.x
 • HALCROW H.G., 1949: Actuarial Structures for Crop Insurance, American Journal of Ag-ricultural Economics 31(3), 418-443. DOI: 10.2307/1232330
 • HEERMAN K.E., COOPER J., JOHANSSON R., WORTH T., 2016: Farmer Response to Crop Insurance Incentives under Heterogeneous Risk-management Strategies, 2016 Annual Meeting Agricultural and Applied Economics Association [conference paper]. DOI: 10.22004/ag.econ.235967
 • HOROWITZ J., LICHTENBERG E. 1993: Insurance, Moral Hazard, and Chemical Use in Agriculture, American Journal of Agricultural Economics 75(4), 926-935.DOI: 10.2307/1243980
 • JANOWICZ-LOMOTT M., ŁYSKAWA K., 2016: Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeńupraw w Polsce, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2, 69-92.
 • KACZAŁA M., ROJEWSKI K. (eds.), 2015: Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, Poltext, Warszawa.
 • LORANT A., FEKETE F.M., 2015: More Insurance Subsidies for European Farmers - Is It Needed?, Applied Studies in Agribusiness and Commerce - Apstract 9(4), 33-38. DOI: 10.19041/APSTRACT/2015/4/4
 • Najwyższa Izba Kontroli, 2019. Rolnicy, plony i gradobicie, czyli o rolniczych ubezpieczeniach w NIK, retrieved from: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rolnicy-plony-i-grado-bicie-czyli-o-rolniczych-ubezpieczeniach-w-nik.html [access: 20.07.2019].
 • OGURTSOV V.A., 2008: Catastrophic Risks and Insurance in Farm-level Decision Making, PhD thesis, Wageningen University, retrieved from: http://edepot.wur.nl/121963 [ac-cess: 23.06.2019].
 • PIET L., BOUGHERARA D., 2016: The Impact of Farmers' Risk Preferences on the Design of an Individual Yield Crop Insurance, Working Papers SMART - LERECO, INRA, UMR SMART 913, 22-32.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej, retrieved from: http://www.mir.krakow.pl/resources/articles/9323/13_2016%20proj%20ustawy%20o%20ubezpieczeniach%20rol%20i%20oplacie%20skarbowej.pdf [access: 20.07.2019].
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego za-kresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dz.U. 2015, poz. 187.
 • SHERRICK B.J., BARRY P.J., ELLINGER P.N., SCHNITKEY G.D., 2004: Factors Influencing Farmers' Crop Insurance Decisions, American Journal of Agricultural Economics 86(1), 103-114. DOI: 10.1111/j.0092-5853.2004.00565.x
 • SMITH V.H., GOODWIN B.K., 1996: Crop Insurance, Moral Hazard, and Agricultural Chemical Use, American Journal of Agricultural Economics 78(2), 428-438. DOI: 10.2307/1243714
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2005 nr 150, poz. 1249.
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2007 nr 49, poz. 328.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2015, poz. 892.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2016, poz. 2181.
 • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2018, poz. 2124.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt, retrieved from: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12281402/12334151/12334152/dokument209144.pdf [access: 20.07.2019].
 • WEREMCZUK A., 2017: Dotowane ubezpieczenia upraw w Polsce. Stan i perspektywy, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 120, 69-81. DOI: 10.22630/EIOGZ.2017.120.39
 • ZAWOJSKA A., 2008: Uwarunkowania i kanały finansowania rolnictwa w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 65, 95-108.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.