PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1-2 | 141--157
Tytuł artykułu

Diasporic media as an experience of transnationalism across time

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Media diasporyczne jako doświadczenie transnacjonalizmu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Społeczności diasporyczne mają powiązania z co najmniej dwoma typami miejsc: tymi, w których się osiedlają lub przez które przejeżdżają, oraz tymi, z których pochodzą. Pomiędzy tymi miejscami istnieje przestrzeń zwana transnarodową. Wymiar czasowy jest niezbędny, niezależnie od tego, czy jest związany z przemieszczaniem się migranta między tymi różnymi miejscami. Media diasporyczne odgrywają kluczową rolę w tych społecznościach ponadnarodowych, nie tylko w celu promowania poczucia przynależności, ale także w budowaniu tożsamości poszczególnych grup. Artykuł ten ma na celu opisanie mediów diasporycznych poprzez refleksję nad tą rolą w kontekście różnych zawiłości towarzyszących ich pojawianiu się w świecie, który przekroczył wszelkie tradycyjne źródła informacji. Artykuł rozpoczyna się od przeglądu niektórych głównych prądów teoretycznych w literaturze na temat diaspory, transnacjonalizmu i mediów. Te podstawy teoretyczne są stosowane w studium przypadku diaspory słowackiej i jej mediów jako konkretnedoświadczenie doświadczeń ponadnarodowych w czasie.(abstrakt oryginalny)
EN
Diasporic communities have links with at least two types of places: those where they settle or transit through, and those from where they came from. Between those places exists a space, called transnational. The temporal dimension is essential, whether or not it is linked to the movement of the migrant between those various places. The diasporic media are crucial for these transnational communities, not only to foster the sense of belonging, but also for the identity construction of given groups. This article aims to describe diasporic media through reflexion on this role in the context of various complexities accompanying their emergence in the world which has surpassed all traditional information sources. The article begins with a review of some of the main theoretical currents in the literature on diaspora, transnationalism and media. These theoretical bases are applied in the case study of the Slovak diaspora and its media as a concrete experience of transnational experience over time. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Anthias, F., Evaluating "diaspora": beyond ethnicity'. In Sociology. No. 32(3), 1998, pp. 557- 580.
 • Behul, J., History of the Canadian Slovak. (Accessed: 2019-09-10). Retrieved from: https://www.kanadskyslovak.ca/index.php/history.
 • Belabdi, M., Les médias ethniques communautaires au prisme de l'expression diasporique en construction au Québec. In Hommes & migrations. No. 1303, 2013, pp. 93-99.
 • Brubaker, R., The 'diaspora' diaspora. In Ethnic and Racial Studies. No. 28(1), 2005.
 • Bruneau, M., Diasporas et espaces transnationaux. Edition Economica. Collection Villesgéographie 45. 2004.
 • Bruneau, M., Les territoires de l'identité et la mémoire collective en diaspora. In L'Espace géographique. Vol. 35, No. 4, 2006, pp. 328-333.
 • Buga, N., Les diasporas comme ressources d'intégration dans l'économie mondiale. Economies et finances. Université de Grenoble. 2011.
 • Castells, M., The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford University Press, Inc. New York, NY, USA, 2001. ISBN 0199241538.
 • Clifford, J., Diasporas. In Cultural Anthropology. Vol. 9, No. 3, 1994.,pp. 302-338.
 • Cohen, R., Global Diasporas: An Introduction. London: Routledge, 2008.
 • Cohen, R., Global Diasporas: An Introduction. UCL Press et Seattle: University of Washington Press. 1997.
 • Dorcova Valtnerova, V., Hlas ľudu ako slovenský mediálny archetyp tradície a modernosti. (Accessed: 2016/12/05). Retrieved from: http://vdv-media.om/hlas-ludu-ako-slovensky-medialny-archetyp-trdicie-amodernosti/.
 • Georgiou, M., Les diasporas en ligne: une expérience concrète de transnationalisme. Hommes and Migrations. 2002, pp. 10-18. ISSN 0223-3290.
 • Hlásnik, P., Spoločné dolnozemské projekty a ich vplyv na vzdelávanie v slovenskom jazyku. In Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. (Accessed: 2016/12/06). Retrieved from: https://www.uszz.sk/data/files/ 001a% 20Zbornik_HQ_BW_finalny_jun_jednotlivo.pdf.
 • Kapičáková, E., Príležitosti ležia na zemi, stačí ich len zdvihnúť! In Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Retrieved from: https://www.uszz.sk/data/files/001 02 Zbornik_H.pdf.
 • Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020. (Accessed: 2016-05-05). Retrieved from: http:// www.uszz.sk/data/files/koncepcia 2016.pdf.
 • Ma Mung, E., La diaspora chinoise : intégration locale et territoire global. In Cultures en movement. No. 10, 1998, pp. 43-46.
 • Pasura, D., African Diasporas: Fractured Communities and Plural Identities of Zimbabweans in Britain. Series: Migration, diasporas and citizenship. Palgrave Macmillan. 2014. ISBN 9781137326584.
 • Poster, M., Cyberdemocracy: the Internet and the public shere. In: Holmes. D. (ed.) Virtual politics: identity and community in cyberspace. Sage, Londres, 1997.
 • Rošteková, M., Rouet, G., Médias et globalisation. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1207-9.
 • Safran, W., Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. In Diaspora: A Journal of Transnational Studies. University of Toronto Press. Vol. 1, No. 1, 1991. pp. 83- 99.
 • Sheffer, G., Modern Diasporas in International Politics. New York: Croom Helm. 1986.
 • Tölölyan, K., Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment. In Diaspora: A Journal of Transnational Studies. Vol. 5, No. 1, 1996, pp. 3-36.
 • Turkle, S., Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. Simon & Schuster Trade 1995. ISBN 0684803534.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.