PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 126 | 69--80
Tytuł artykułu

Government Expenditure and Agriculture: Changes in Agri-orientation of the European Union Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wydatki rządowe a rolnictwo - zmiany zorientowania na rolnictwo państw Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena wahań wydatków z krajowych budżetów centralnych na rolnictwo, udziału wartości dodanej rolnictwa w PKB oraz poziomu zorientowania gospodarek narodowych na rolnictwo w krajach Unii Europejskiej w podziale na dojrzałe demokracje oraz postkomunistyczne państwa członkowskie UE. W badaniu został obliczony wskaźnik orientacji rolniczej (AOI). Wykorzystano dane pochodzące z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Banku Światowego. Badaniem został objęty okres 2001-2017 ze względu na dostępność danych. Wyniki zostały przedstawione głów-nie z wykorzystaniem metody świec japońskich. W większości krajów UE zaobserwowano zmniejszenie poziomu wydatków na rolnictwo w stosunku do innych kategorii krajowych wydatków publicznych. Spadek ten był dwukrotnie większy w dojrzałych demokracjach UE niż w krajach postkomunistycznych UE, chociaż pierwsza grupa krajów wydawała na rolnictwo cztery razy mniej. W prawie wszystkich państwach UE zaobserwowano zmniejszenie udziału rolnictwa w tworzeniu PKB, przeciętnie o ponad 20%. Postkomunistyczne kraje UE były bardziej zorientowane na rolnictwo niż dojrzałe demokracje UE. Biorąc pod uwagę poziomy AOI, rolnictwo nie należało do priorytetowej kategorii wydatków rządów krajowych UE. Widoczne różnice między dwiema analizowanymi grupami krajów mają swoje źródło w powojennym zróżnicowanym rozwoju gospodarczym będącym konsekwencją politycznej spuścizny. Przeprowadzone badanie ma charakter porównawczy i może stanowić przyczynek przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to evaluate the fluctuations of central government expenditure on agriculture, the agriculture share of GDP and the level of national economies orientation on agriculture in the European Union (EU) countries, divided into the elder EU democracies and the post-communist EU member states. In the study, the agricultural orientation index for central government expenditure (AOI) was calculated. The data came from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Bank. The analysis covered the period 2001-2016, due to the data availability. The results were presented mainly using Japanese candlestick charting. In most EU countries shrinking national expenditure on agriculture in relation to other spending categories were observed. That decrease was twice bigger in the elder EU democracies than in the post-communist countries although the first group of countries was spending on agriculture four times less. In almost all EU member states a reduction of more than 20% in the share of the agriculture in GDP creation was observed. The post-communist EU countries were more agri-oriented than the elder EU democracies. Taking into account the AOI levels, agriculture did not belong to top priority spending categories for EU national governments. The visible differences between the two country groups have roots in the postwar diverse economic development caused by political heritage. The performed research is comparative and should be treated as a contribution to future studies. (original abstract)
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • AKROYD S., SMITH L., 2007: Review of Public Spending to Agriculture. A joint DFID / World Bank study. Main Study & Country Case-Studies. Final draft, Oxford Policy Management, Oxford.
 • BIRNER R., RESNICK D., 2010: The Political Economy of Policies for Smallholder Agriculture, World Development 38(10), 1442-1452. DOI: 10.1016/j.worlddev.2010.0 6.001
 • CZYŻEWSKI A., MATUSZCZAK A., 2014: Krajowe i unijne wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101(2), 37-44.
 • DASTAGIRI M.B., 2010: The Effect of Government Expenditure on Promoting Livestock GDP and Reducing Rural Poverty in India, Outlook on Agriculture 39(2), 127-133. DOI: 10.5367/000000010791745402
 • DASTAGIRI M.B., VAJRALA A.S., 2018: The Political Economy of Global Agriculture: Effects on Agriculture, Farmers, Consumers and Economic Growth, European Scientifi c Journal 14(4), 193-222. DOI: 10.19044/esj.2018.v14n4p193
 • DIAKOSAVVAS D., 1990: Government Expenditure on Agriculture and Agricultural Performance in Development Countries: an Empirical Evaluation, Journal of Agricultural Economics 41(3), 381-390.
 • ELIAS V., 1985: Government Expenditures on Agriculture and Agricultural Growth in Latin America, Research Report 50, International Food Policy Research Institute, Washington.
 • FAN S., HAZELL P., THORAT S., 2000: Government Spending, Agricultural Growth and Poverty in Rural India, American Journal of Agricultural Economics 82(4), 1038-1051. DOI: 10.1111/0002-9092.00101
 • FAN S., RAO N., 2003: Public Spending in Developing Countries: Trends, Determination, and Impact, EPTD Discussion Papers 99, International Food Policy Research Institute, Washington.
 • FAN S., ZHANG X., 2008: Public Expenditure, Growth and Poverty Reduction in Rural Uganda, African Development Review 20(3), 466-496. DOI: 10.1111/j.1467-8268.2008.00194.x
 • FISCHER T.R., BYERLEE D., EDMEADES G., 2009: Can Technology Deliver on the Yield Challenge to 2050, [in:] Paper prepared for the Expert Meeting on How to Feed the World in 2050, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012: The State of Food and Agriculture, Investing in Agriculture for a Better Future, Rome.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018: World Food and Agriculture Statistical Pocketbook, Rome.
 • GDAKOWICZ A., 2014: The Application of Japanese Candlestick Charting on the Resi-dential Real Estate Market, Real Estate Management and Valuation 22(4), 27-34. DOI: 10.2478/remav-2014-0034
 • GOLLIN D., PARENTE S., ROGERSON R., 2002: The Role of Agriculture in Development, American Economic Review 92(2), 160-164. DOI: 10.1257/000282802320189177
 • GOYAL A., NASH J., 2016: Reaping Richer Returns, Preliminary Overview: Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth, World Bank, Washington DC.
 • MARSHALL B.R., YOUNG M.R., ROSE L.C., 2006: Candlestick Technical Trading Strategies: Can They Create Value for Investors, Journal of Banking & Finance 30(8), 2303--2323. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2005.08.001
 • MARTIN W., WARR P.G., 1990: The Declining Economic Importance of Agriculture, National Centre for Development Studies and Department of Economies, Research School of Pacifi c Studies, Australian National University.
 • MELLOR J.W., 2008: Agriculture and Development, [in:] The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd edn., Vol. 1, Macmillan Publishers, New York.
 • MILLS S., ABOUZAHR C., KIM J., RASSEKH B.M., SARPONG D., 2017: Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) for Monitoring the Sustainable Development Goals (SDGs), Paper prepared for the eLearning course on Civil Registration & Vital Statistics Systems.
 • MOGUES T., 2012: What Determines Public Expenditure Allocations? A Review of Theories and Implications for Agricultural Public Investment, SEA Working paper 12-06, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • MOGUES T., YU D., FAN S., McBRIDE L., 2012: The Impacts of Public Investment in and for Agriculture: Synthesis of the Existing Evidence, ESA Working paper 12-07, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • NISON S., 1994: Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, Wiley Finance, New York.
 • SHETTY S.L., 1990: Investment in Agriculture: Brief Review of Recent Trends, Economic and Political Weekly 25(7/8), 389-398.
 • SYED S., MIYAZAKO M., 2013: Promoting Investment in Agriculture for Increased Production and Productivity, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • TSAKOK I., GARDNER B., 2007: Agriculture in Economic Development: Primary Engine of Growth or Chicken and Egg?, American Journal of Agricultural Economics 89(5), 1145-1151. DOI: 10.1111/j.1467-8276.2007.01075.x
 • United Nations, 2015: Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1, United Nations.
 • WIELECHOWSKI M., 2019: Government Expenditure on Agriculture - a European, Regional and World Perspective, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 21(4), 561-570. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5732
 • World Bank, 2011: Practitioners Toolkit for Agriculture Public Expenditure Analysis, World Bank and UK Department for International Development, Washington DC.
 • ZAWOJSKA A., 2013: The Economic and Social Justifications for Public Spending to Agriculture: Theoretical Insights and Empirical Observations, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 12(4), 133-143.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.