PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 1 | 22--30
Tytuł artykułu

Extinct and endangered species in the vascular plant flora of Strzelce Opolskie (Southern Poland)

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Symptoms of anthropogenic changes in the vascular plant flora include the spread of some species groups and the extinction of others. Also habitat condition changes (eutrophication, pollution etc.) and biodiversity loss (at a regional, national and even continental scale) should be mentioned. Numerous papers with rare plant species localities and endangered habitats have been published but the extinction processes and scale of this phenomenon in urban areas where environmental conservation is crucial, are not often analysed. The aim of the present study is to estimate species loss in the vascular plant flora of the town Strzelce Opolskie (Chełm, Silesian Upland) on the basis of the floristic literature and botanical surveys carried out from 2011 to 2013. A comparison has been made between the list of species reported up to 1945 and those species currently occurring in the study area. As a result, a list of 99 species included in the red list of plants of Opole and Silesian voivodeships is presented. Among this group, 45 species are not confirmed after 1945. Numerous extinct and endangered species are from families: Orchidaceae (8 species), Cyperaceae (7 species), Ranunculaceae (7 species) and Lamiaceae (6 species). Strongly represented are species associated with the communities of Festuco-Brometea and Querco- Fagetea classes. From the species presented, 18 species are included in "Red List of Vascular Plants of Poland" (MIREK ET AL. 2006). It was found that the extinct species represent about 7% of Strzelce Opolskie vascular plant flora. It is a focus point for local authorities to protect botanically valuable areas. Actually, the only Miejski Park is under the conservator's protection and there are few individual trees protected due to their age or size.(original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
22--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Silesia, Katowice, Poland
 • University of Silesia, Katowice, Poland
Bibliografia
 • Bertin R. I. 2002. Losses of native plant species from Worcester, Massachusetts. "Rhodora", 104: 325-349.
 • Briggs D. 2010. Plant microevolution in human-influenced ecosystems. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • Brzezak W. 1928. Pflanzenwelt im Kreise Beuthen. Unsere Heimat Beil. Oberschl. Rundschau.
 • Celiński F., Ludera F., Rostański K., Sendek A., Wika S. 1974-1975. Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Górnym Śląsku i terenach przyległych. Cz. I i II. "Zesz. Przyr. OTPN", 14-15: 11-31.
 • Chong K. Y., Tan H. T. W., Corlett R. T. 2009. A checklist of the total vascular plant flora of Singapore: native, naturalised and cultivated species. Raffles Museum of Biodiversity Research, Singapore.
 • Ciaciura M., Kowal T. 1964. Nowe stanowiska roślin rzadkich na Śląsku. "Zesz. Przyr. OTPN", 4: 125-134.
 • Ciaciura M., Kowal T., Serwatka J. 1962. Materiały zielnikowe do flory Śląska. "Kwart. Opolski. Zesz. Przyr.", 2: 91-107.
 • Corlett R. T., Xing F., Ng S. C., Chau K. C., Wong, L. M. Y. 2000. Hong Kong vascular plants: distribution and status. "Memoirs of the Hong Kong Natural History Society", 23: 1-157.
 • Dajdok Z., Kącki Z., Nowak A., Nowak S., Spałek K. 1998. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych prawnie chronionych w województwie opolskim. Uniw. Opolski, Opole.
 • Duncan R. P., Clemants S. E., Hahs A. K. McDonnell M. J., McCarthy, M. A., Vesk P. A., Corlett R. T., Norton B. A., Thompson K. Schwartz M. W., Williams N. S. G. 2011. Plant traits and extinction in urban areas: a meta-analysis of ities. "Global Ecol. Biogeogr." 20: 509-519.
 • Duncan R. P., Young J. R. 2000. Determinants of plant extinction and rarity 145 years after European settlement of Auckland, New Zealand. "Ecology", 81: 3048-3061.
 • Fiek E. 1881. Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils. J. U. Kerns Verl. Breslau.
 • Folcik Ł. 2013. Flora roślin naczyniowych miasta Strzelce Opolskie. WBiOŚ, Uniw. Śl., Katowice [manuskrypt].
 • Główny Urząd Statystyczny 2012. Statistical Yearbook of The Republic of Poland, http://www.stat.gov.pl/gus/ dostęp on-line 30.01.2013.
 • Hahs, A. K., McDonnell, M. J., McCarthy, M. A., Vesk, P. A., Corlett, R. T., Norton, B. A., Clemants S. E., Duncan R. P., Thompson K., Schwartz M. W., Williams N. S. G. 2009. A global synthesis of plant exctinction rates in urban areas. "Ecology Letters", 12(11): 1165-1173.
 • Jackowiak B. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. UAM Poznań. Seria Biol., nr 42.
 • Kobierski L. 1974. Rośliny naczyniowe Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej. "Roczn. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Ser. Przyr.", 8: 1-189.
 • Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa.
 • Kozak M., Nowak A., Olszanowska-Kuńka K. 2005. Materials to the distribution of threatened vascular plants in the Opole Silesia." Nature Journal", 38: 25-55.
 • Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Mądalski J., Kowal T., Kuźniewski E., Serwatka G., Ciaciura M. 1963. Materiały do rozmieszczenia roślin naczyniowych na Śląsku zebrane w 1961r. "Zesz. Przyr. OTPN", 3: 65-138.
 • Michalak S. 1963. Materiały florystyczne z Opolszczyzny za rok 1961. "Zesz. Przyr. OTPN", 3: 139-149.
 • Michalak S. 1976. Nowe stanowiska rzadszych roślin synantropijnych w woj. opolskim. Zesz. Przyr. OTPN, 16: 33-49.
 • Michalak S. 1981a. Niektóre gatunki flory synantropijnej województwa opolskiego. Część 4. "Fragm. Flor. Geobot.", 27(3): 371-374.
 • Michalak S. 1981b. Lista efemerofitów Opolszczyzny. "Zesz. Przyr. OTPN", 14-15: 3-10.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. [Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski]. W. Szafer Inst. of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Mirek, Z., Zarzycki, K., Wojewoda, W., Szeląg, Z. (eds). 2006. Red List of Plants and Fungi in Poland. W. Szafer Inst. of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Nowak A. 2005. Występowanie rzadkich i ginących roślin naczyniowych na siedliskach antropogenicznych Śląska Opolskiego. "Fragm. Flor. Geobot. Polonica", 32(2): 58-67.
 • Nowak A. 2011a. Rośliny ustępujące i rzadkie w siedliskach antropogenicznych Śląska. Część I. Katalog stanowisk oraz charakterystyka gatunków. Wyd. Uniw. Opolskiego, "Studia i Monografie", 454.
 • Nowak A. 2011b. Rośliny ustępujące i rzadkie w siedliskach antropogenicznych Śląska. Część II. Studium florystycznoekologiczne. Wyd. Uniw. Opolskiego, "Studia i Monografie",455.
 • Nowak A., Nowak S., Spałek K. 2008. Red list of vascular plants of Opole Province - 2008. "Nature Journal", 41: 141-158.
 • Nowak A., Spałek K. (eds.). 2002. Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Opol. Tow. Przyj. Nauk, Opole.
 • Nowak S., Nowak A., Jermaczek A., 2013. Zagrożone chwasty polne Opolszczyzny i ich ochrona. Wyd. Klubu Przyrod., Świebodzin.
 • Parusel J. B., Urbisz An. (eds.). 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. The red list of vascular plants of Silesian voivodeship. [in:] Strategia ochrony województwa śląskiego na lata 2011-2030. Raport ostanie przyrody województwa śląskiego. "Raporty i Opinie", 6: 105-176.
 • Pawlak W. 1997. Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. Pracownia Atlasu Dolnego S ląska, Uniw. Wrocławski.
 • Schalow E. 1931. Ergebnisse der schlesischen Phanerogamenforschung im Jahre 1930. "Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cult.", 103: 116-132.
 • Schalow E. 1932. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1931. "Jahr. - Ber. Schles. Gesell. vaterl. Cult.", 104: 92-112.
 • Schube T. 1903. Die Verbreitung der Gefässpflanzen in Schlesien preussischen und österreichischen Anteils. Breslau.
 • Schube T. 1904. Flora von Schlesien preussischen und ostereichischen Antheils. Verl. Wilh. Gottl. Korn. Breslau.
 • Schube T. 1911-1925. Ergebnisse der Durchforschung der Schlesinchen Gefässpflanzenwelt in Jahre 1911, 1912, 915, 1916, 1917, 1919 i 1925. Jahres-Ber. d. Schles. Gesell. f. vaterl. Cultur.
 • Sendek A. 1965. Materiały florystyczne do rozmieszczenia roślin naczyniowych na Śląsku zebrane w latach 1963- 1964. "Zesz. Przyr. OTPN", 5: 109-128.
 • Sendek A. 1971. Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin na Śląsku, zebranych w latach 1968 i 1969. "Zesz. Przyr. OTPN", 11: 51-56.
 • Sendek A. 1989. Gatunki Caucalido-Scandicetum (Libbert 1930) R.Tx. 1937 na Wyżynie Śląskiej. "Zesz. Przyr. OTPN", 27: 37-43.
 • Smoleń S. 1998. Strzelce Opolskie znane i nieznane. Urz. Miasta i Gminy, Strzelce Opolskie.
 • Spałek K., Badora K., Kuńka A., Nowak A. 2007. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Strzelce Opolskie. BIOPLAN, Krasiejów.
 • Stenzel G. 1876. Gefasskryptogamen. [in:] Cohn F. (red.) Kryptogamen-Flora von Schlesien. I. U. Kern's Verl., Breslau 1: 1-26. 30
 • Szotkowski P. 1969. Stanowiska rzadkich gatunków roślin z Opolszczyzny, zebranych w latach 1965-1967." Zesz. Przyr. OTPN", 9: 21-26.
 • Szymankiewicz W. 1994. Takie są Strzelce Opolskie. Wyd. Inst. Śl., Opole.
 • Tait C.J., Daniels C.B., Hill R.S. 2005. Changes in species assemblages within the Adelaide Metropolitan Area, Australia. "Ecological Applications", 15: 346-359.
 • Urbisz An., Urbisz Al. 2003. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych miasta Rybnik. [in:] Korczyński M. (eds.) Flora miast., Kujaw.-Pomor. Centr. Eduk. Ekol., PTB, Oddz. w Bydgoszczy: 59-65.
 • Urbisz An., Urbisz Al. 2009. Vascular plants recorded for the last time before 1945 year in the Silesian Uplands (Southern Poland). [in:] The role of geobotany in biodiversity conservation.
 • Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation Univ. of Silesia, Katowice: 253-258.
 • Wimmer F. 1857. Flora von Schlesien. F. Hirt's Verl., Breslau.
 • Wimmer F., Grabowski H. 1827. Flora Silesiae I. Vratislaviae.
 • Wimmer F., Grabowski H. 1829: Flora Silesiae II. Vratislaviae.
 • Zając A., Zając M. 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Laboratory of Computer Chorology, Inst. of Botany, Jagiellonian Univ., Kraków.
 • Zarzycki K. 1986. Lista wymierających i zagrożonych roślin naczyniowych Polski. [in:] Zarzycki K., Wojewoda K. (eds.) Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. PWN, Warszawa: 11-27.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (eds.). 1993. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków: Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (eds.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków: Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 • Zarzycki K., Mirek Z. 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Kraków: Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 • Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. [in:] Zarzycki K., Wojewoda K. (eds.) Lista roślin zagrożonych w Polsce. PAN, Kraków: 87-98.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological Indicator Values of Vascular P`lants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Inst. of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (eds.). 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. II wyd., Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków: 87-98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.