PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 47 | nr 3 | 13--30
Tytuł artykułu

The Stock Market as a Barometer of the Future State of Economic Activity on the Example of Pre-Emerging countries

Autorzy
Warianty tytułu
Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu aktywności gospodarczej na przykładzie krajów przed-wschodzących
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule rozważano, czy rynek akcji może być barometrem przyszłego stanu aktywności gospodarczej. Badanie przeprowadzono na przykładzie grupy krajów przed-wschodzących (frontier markets). Artykuł wpisuje się w pewną lukę występującą w literaturze przedmiotu. Badania na temat powiązań rynku akcji ze sferą realną gospodarki można spotkać w obrębie rynków dojrzałych, a nawet rynków wschodzących. Jednakże brakuje badań na ten temat w obszarze rynków przed-wschodzących, dlatego artykuł ten poświęcono właśnie grupie rynków przed-wschodzących. Badania w poszczególnych krajach przed-wschodzących prowadzono w latach 2005-2019. Badania porównawcze między grupą rynków dojrzałych, wschodzących i przed- -wschodzących prowadzono zaś w latach 2003-2019. W związku z tym w artykule zbadano związek między sytuacją na rynku akcji w roku T a przyszłym realnym tempem zmian PKB, konsumpcji prywatnej i inwestycji w roku T + 1. Z przeprowadzonych badań nasuwają się następujące wnioski. Po pierwsze, odnotowano silną korelację dodatnią między stopą zwrotu z indeksu giełdowego w roku T a realnym tempem PKB i jego składowymi w roku T + 1. Po drugie, na wszystkich rynkach akcji krajów przed-wschodzących występuje efekt konsumpcyjny. W większości badanych krajów występuje również efekt inwestycyjny. Siła obu efektów jest podobna. Po trzecie, uczestnicy rynków akcji krajów przed-wschodzących próbują konfrontować rzeczywistość z oczekiwaniami. Z zadowoleniem przyjmują dane dotyczące lepszej, niż oczekiwano, zmiany wzrostu gospodarczego. Po czwarte, w badanej grupie krajów zaobserwowano ujemne powiązania między stopą zwrotu na rynkach akcji a inflacją. (abstrakt oryginalny)
EN
The article considers whether the stock market could be as a barometer of the future state of economic activity. The study was conducted on the example of a group of pre-emerging countries (frontier markets). The article partially fills the gap in the literature on the subject. Research on the links between the stock market and the real economy can be found in developed and even emerging markets. However, there is a lack of research on this topic in the area of pre-emerging markets. That is why this article is devoted to the group of pre-emerging markets. Accordingly, the article examined the relationship between the situation on the stock market in year T and the future real rate of change in GDP, private consumption and investment in year T+1. Firstly, a strong positive correlation was noted between the rate of return on the stock index in the year T and the real rate of GDP and its components in the year T + 1. Secondly, there is a consumer effect in the stock markets of all pre-emerging countries. There is also an investment effect in most of the countries studied. The strength of both effects is similar. Thirdly, participants in the pre-emerging stock markets are trying to confront reality with expectations. They welcome data on better than expected change in economic growth. Fourthly, negative links between the rate of return on equity markets and inflation were observed in the group of countries studied. (original abstract)
Rocznik
Tom
47
Numer
Strony
13--30
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Poznań University of Economics and Business
Bibliografia
 • Barro, R. (1990). The stock market and investment. The Review of Financial Studies, 3(1), 115-131. DOI: 10.1093/rfs/3.1.115.
 • Binswanger, M. (1999). Stock markets, speculative bubbles and economic growth. Cheltenham and Northampton: E. Elgar. ISBN 9781840640717.
 • Conover, C. M., Jensen, G. R., Johnson, R. R. (1999). Monetary conditions and international investing. Financial Analysts Journal, 55(4), 38-48. DOI: 10.2469/faj.v55.n4.2283.
 • Copeland, T., Koller, T., Murin, J. (1997). Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. Transl. by A. Kalinauskas, T. Wiazowski. Warszawa: WIG Press. ISBN 8387014029.
 • Cornell, B. (2010). Economic growth and equity investing. Financial Analysts Journal, 66(1), 54-64. DOI: 10.2469/faj.v66.n1.5.
 • Dębski, W., Bujnowicz, I. (2008). Model współzależności rozwoju finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce. In: W. Tarczyński (ed.). Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie (pp. 9-20). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Enisan, A. A., Olufisayo, A. O. (2009). Stock market development and economic growth: Evidence from seven sub-Sahara African countries. Journal of Economics and Business, 61(2), 162-171. DOI: 10.1016/j.jeconbus.2008.05.001.
 • Francis, J. C. (2000). Inwestycje, analiza i zarządzanie. Transl. by G. Łętocha. Warszawa: WIG Press. ISBN 8387014052.
 • Gong, F., Mariano, R. S. (1997). Stock market returns and economic fundamentals in an emerging market: The case of Korea. Asia-Pacific Financial Markets, 4(2), 147-169. DOI: 10.1023/A:1009673814889.
 • Kasprzak-Czelej, A. (2012). Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Warszawa: Difin. ISBN 9788376417103.
 • Kaul, G. (1987). Stock returns and inflation: The role of the monetary sector. Journal of Financial Economics, 18(2), 253-276. DOI: 10.1016/0304-405X(87)90041-9.
 • Kaźmierczak, A. (2018). Polityka pieniężna w gospodarce otwartej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301154967.
 • Koch, R. (1996). Sztuka wyboru akcji. Warszawa: KE Liber. ISBN 8390640937.
 • Łon, E. (2005). Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej. Gospodarka Narodowa, 3, 11-33.
 • Łon, E. (2006). Makroekonomiczne uwarunkowania na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 8374171359.
 • Malaga, K. (2004). Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8389224860. Available also in electronic version at: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/55900.
 • Mauro, P. (2000). The stock returns and output growth in emerging and advanced economics [online, accessed: 2020-07-12]. IMF Working Paper, WP/00/89. Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2000/wp0089.pdf.
 • Ritter, J. R. (2005). Economic growth and equity returns. Pacific-Basin Finance Journal, 13(5), 489-503. DOI: 10.1016/j.pacfin.2005.07.001.
 • Wiśniewski, H. (2014). Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe. Doctoral dissertation. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Available also in electronic version at: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/918/Praca_dr_Hubert_ Wisniewski.pdf?sequence=1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.