PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 47 | nr 3 | 51--63
Tytuł artykułu

Activity of Cooperative Banks : Research on Structural Changes and Factors Related to Their Number in the Polish voivodeships

Warianty tytułu
Działalność banków spółdzielczych. Badania nad zmianami strukturalnymi oraz czynnikami związanymi z ich liczbą w województwach w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podjęto temat bankowości spółdzielczej w Polsce, która od XIX wieku w silny sposób jest związana z rozwojem lokalnych społeczności. Celem artykułu jest analiza strukturalna oraz zbadanie związków pomiędzy liczbą banków w województwach Polski a wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi. Przeprowadzono analizę bankowości spółdzielczej w Polsce z uwzględnieniem czynników historycznych, zmian strukturalnych, sytuacji finansowej na tle sektora bankowego oraz prawnych warunków działania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że liczba banków spółdzielczych jest związana z liczbą ludności i liczbą powiatów w województwach. Lokalny charakter tych banków potwierdza ich związek z obsługą rolnictwa. Wykazano korelację z liczbą gospodarstw rolnych, powierzchnią użytków rolnych czy produkcją globalną towarową w województwach. Banki spółdzielcze w Polsce charakteryzują się w większości poziomem kapitałów własnych, który pozwala im głównie prowadzić działalność na terenie nieprzekraczającym powiatu, potwierdzając rozdrobniony charakter tego sektora. Wpływ na teren działania ma posiadany przez bank kapitał oraz adres siedziby, wynikające z aktów normatywnych dotyczących działalności tych banków tudzież z ich kondycji finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article pertains to the topic of cooperative banking in Poland that has been significantly connected with development of the local communities since the nineteenth century. The objective of the article is a structural analysis and an examination of the relations between the number of banks in the Polish voivodeships and selected economic indicators. The analysis of cooperative banking in Poland, including the historical factors, structural changes, financial situation against the background of the banking sector and legal conditions of functioning has been conducted. On the basis of the conducted research it has been stated that a number of cooperative banks is related to the population and the number of districts in the voivodeships. The local character of these banks confirms their connection with the service of agriculture. Correlation with the number of agricultural holdings, agricultural land area or global commodity production in the voivodeships has been presented. Cooperative banks in Poland are mostly characterized by the level of equity capital which allows them to operate within the territory not exceeding the district confirming the fragmented character of this sector. The capital held by the bank and the address of its seat, resulting from normative acts regarding the activity of these banks and their financial condition, have an influence on the area of activity. (original abstract)
Rocznik
Tom
47
Numer
Strony
51--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lublin University of Technology
 • State University of Technology and Economics in Jarosław, Poland
Bibliografia
 • Ayedin, R., Llewellyn, D. T., Schmidt, R. H., Arbak, E., De Groen, W. P. (2010). Investigating diversity in the banking sector in Europe. Brussels: Centre for European Policy Studies. ISBN 9789461380425.
 • BPS Group. (2020). Bank BPS. Grupa BPS. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: https://www.bankbps.pl/.
 • Butzbach, O., von Mettenheim, K. (eds.). (2016). Alternative banks and financial crisis. New York: Routledge. ISBN 9781848934474.
 • Coccorese, P., Ferri, G., Spiniello, F. (2017). Are mergers among cooperative banks worth a dime? Evidence on post-M&A efficiency in Italy. CERBE Working Papers, wpC18, 1-40.
 • EACB. (2020). European Association of Co-operative Banks. Official website [online, accessed: from 2020-02-15 to 2020-03-09]. Retrieved from: www.eacb.coop.
 • Fonteyne, W. (2007). Cooperative banks in Europe-policy issues. IMF Working Paper, no. 07/159. International Monetary Fund. ISBN 9781451867237.
 • Gniewek, J. (2016). Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 50(3), 39-48.
 • Grzywacz, J. (2006). Podstawy bankowości: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing. Warszawa: Difin. ISBN 8372516596
 • GUS. (2018). Rocznik Statystyczny Rolnictwa = Statistical Yearbook of Agriculture. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 0554-4424.
 • GUS. (2019). Regionalne zróżnicowanie jakości życia w 2018 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2020). Główny Urząd Statystyczny [= Central Statistical Office]. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: www.stat.gov.pl.
 • Idasz-Balina, M., Balina, R., Achsani, N. A., Błaszczak, I., Chrostowska-Juszczyk, G. (2020). The determinants of cooperative banks' community service-empirical study from Poland. Sustainability, 12(5), 1885. DOI: 10.3390/su12051885.
 • Kata, R. (2017). Efektywność ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych w warunkach niskich stóp procentowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(4), 110- 116. DOI: 0.5604/01.3001.0010.5173.
 • KNF. (2020). Komisja Nadzoru Finansowego [= The Polish Financial Supervision Authority]. Official website [online, accessed: from 2020-02-15 to 2020-03-09]. Retrieved from: www.knf.gov.pl.
 • Kotowicz, A. (ed.). (2008). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych po trzech kwartałach 2008 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Available at: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/ img/Informacja_o_sytuacji_bankow_09_9452.2008_9452.pdf.
 • Kozak, S. (2013). Ewolucje strukturalne w sektorze banków spółdzielczych w latach 1996-2011. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 96, 119-128.
 • KZBS. (2020). Krajowy Związek Banków Spółdzielczych [= The National Association of Cooperative Banks]. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: www.kzbs.pl
 • Lepczyński, B. (2017). Model biznesowy bankowości spółdzielczej wobec wyzwań rynkowych i regulacyjnych. Warszawa: Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum. Available at: http://alterum. pl/uploaded/Model BL.pdf.
 • Matejun, M., Oderkiewicz, A. (2009). Wykorzystanie produktów bankowych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego. In: L. Lewandowska (ed.). Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego (pp. 349-371). Łódź: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Łodzi. ISBN 9788392377726.
 • Migliorelli, M. (ed.). (2018). New cooperative banking in Europe: Strategies for adapting the business model post crises. Cham: Palgrave Macmillan imprint of Springer Nature. ISBN 9783319935782.
 • Migliorelli, M., Dessertine, P. (eds.). (2019). The rise of green finance in Europe: Opportunities and challenges for issuers, investors and marketplaces. Cham: Palgrave Macmillan imprint of Springer Nature. ISBN 9783030225100.
 • NBP. (2018). Financial system in Poland 2017. Warsaw: Narodowy Bank Polski. Available at: https://www. nbp.pl/en/systemfinansowy/fsd_2017.pdf.
 • NBP. (2019). Financial system in Poland 2018. Warsaw: Narodowy Bank Polski. Available at: https://www. nbp.pl/en/systemfinansowy/fsd_2018.pdf.
 • Nowacka, A., Szewczyk-Jarocka, M. (2015). Lokalny charakter działalności banków spółdzielczych. Studia Ekonomiczne, 250, 182-195.
 • Poli, F. (2019). Co-operative banking networks in Europe: Models and performance. Cham: Palgrave Macmillan. ISBN 9783030216993. DOI: 10.1007/978-3-030-21699-3.
 • Rolski, M. (2019). Bankowość spółdzielcza w Polsce - między ideą, państwem a rynkiem. Studia Ekonomiczne, 378, 111-120.
 • Sahut, J.-M., Bouheni, F. B. (2019) Profitability and risk-taking among cooperative banks in the eurozone. Economics Bulletin, 39(2), 1103-1117.
 • Sengupta, S., Sahay, A. (2017). Comparing mission statements of social enterprises and corporate enterprises in the new and renewable energy sector of India: A computer aided content analysis study. Journal of Global Entrepreneurship Research, 7, article 21. DOI: 10.1186/s40497-017-0079-x.
 • SGB. (2020). Spółdzielcza Grupa Bankowa. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: https://www.sgb.pl/.
 • Spulbar, C., Birau, R. (2019). Emerging research on monetary policy banking and financial markets. Hershey: IGI Global. ISBN 9781522592693.
 • Szelągowska, A. (2019). Branch banking w Polsce. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788381021852.
 • UKNF. (2004). Raport o sytuacji banków w 2003 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].
 • UKNF. (2009). Raport o sytuacji banków w 2008 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].
 • UKNF. (2014). Raport o sytuacji banków w 2013 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].
 • UKNF. (2019a). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2019 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority]. Available at: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_bankow_spoldzielczych_i_zrzeszajacych_ po_III_kwartale_2019_68373.pdf.
 • UKNF. (2019b). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2018 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].
 • UKNF. (2019c). Sytuacja sektora bankowego w 2018 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze [= Act of 16 September 1982 Cooperative Law]. Consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2020, 275.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe [= Act of 28 August 1997 Banking Law]. Consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2019, 2357.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających [= Act of 7 December 2000 on the operation of cooperative banks, their affiliation and affiliating banks]. Consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2020, 449.
 • WIB. (2019). Banki 2018: raport o sytuacji ekonomicznej banków. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości. ISSN 2080-878X.
 • Zalcewicz, A. (2009). Bank spółdzielczy: aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326400742.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.