PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 116
Tytuł artykułu

Istota i kierunki procesu transformacji w gospodarce światowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wystąpienie zjawisk negatywnych typu: kryzys energetyczny i żywnościowy, nasilenie się inflacji, problemy w systemie walutowym, ogromne nierównowagi płatnicze, związane między innymi z procesem zadłużenia, dopełniły pesymistycznego obrazu gospodarki światowej siódmej dekady. Początek kolejnej, ósmej nie zapowiadał się lepiej i t bez względu na to, czy dana gospodarka klasyfikowała się w grupie krajów wysoko, średnio czy słabo rozwiniętych. Jedynym wyjątkiem były kraje nowo uprzemysłowione.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Balcerowicz L. : Japońską drogą? . "Wprost" 1993.
 • Balcerowicz L. : Zbiorowa mądrość czy psychologia tłumu. "Wprost" 1993.
 • Balcerowicz L.: Alchemia systemów. "Wprost" 1993, nr 35.
 • Balcerowicz L.: Japońską drogą? "Wprost" z 26.09.1993 roku.
 • Belka M.: Reaganomika, sukces czy porażka? PAN, Warszawa 1991.
 • Bergsten C.F.: America in the World Economy. A Strategy For 1990s. Washinton DC 1988.
 • Boskin H.: Reagan and the Economy. San Francisco 1987.
 • Boskin M.: Economic Growth and Productivity. W: The Economy in the 1980s. Edited by M. Boskin. New Brunswick-London 1980.
 • Bossak J.: Japonia. Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym. PWB, Warszawa 1990, s. 179.
 • Buigues P. , Goybet P.: Competitivness of European Industry: Situation to Date. "European Economy" 1985, nr 25.
 • Buigues P., Goybet P.: Community's Industrial Competitivness and International Trade in Manufactured Products. W: The Europen Internal Market. Trade and Competition. Praca zbiorowa pod red. Jacquemin A. i Sapira A.. Oxford University Press, Oxford 1989.
 • Bush P.: The Theory of Institutional Change. "Journal of Economic Issues 1987 vol XXI.
 • Ciamaga L.: Światowa gospodarka rynkowa. PWN, Warszawa 1990.
 • Ciamaga L.: Światowa gospodarka rynkowa. Zmiany struktury. PWE, Warszawa 1990.
 • Ciamaga L: Polityka badawczo-rozwojowa Wspólnoty Europejskiej. JGŚ, Warszawa 1993.
 • Csaba L.: Przejście do gospodarki rynkowej. Teoria i doświadczenie. "Ekonomista" 1992, nr 4.
 • Cyburt P.: Polityka przemysłowa w krajach wysoko rozwiniętych na przykładzie Japonii. Instytut Gospodarki Narodowej, Warszawa 1985.
 • Donges J.B., H.H. Glismann: Industrial Adjustment in Western Europe Retrospect and Prospect. Kiel Working Paper. Kiel 1987, nr 280.
 • Drucker P.F.: What Can WE Learn from Japanese Management? Barlinger Publ. Co, New York-London-Paris 1973.
 • Feldstein M.: The American Economy in Transition. W: The American Economy in Transition. Edited by M. Feldstein, Chicago-London 1980.
 • Filipowicz L.: Amerykańska ekonomia podaży. Poltext, Warszawa 1992.
 • Ford R., W. Suyken Industrial Subsidies in the OECD Economies. "OECD Economic Studies" 1990, nr 15.
 • Galbraith G.K.: Economics, Peace and Laughter. Poston 1971.
 • Gilpin R.: The Political Economy of International Relations. Princeton 1987.
 • Gruchy A.G.: An Institutionalists View of Reaganomics. 'The Review of Institutional Though, Aflt" 1986.
 • Hackuba Z.: Gospodarka chaosu. Transformacja a regulacja ekonomiczna. "Ekonomista" 1992, nr 4.
 • Haliżak E.: Rola Japonii w gospodarce światowej. "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 10.
 • Havrylishyn S.: Road Maps to the Future. Towards More Effective Societies. Pergamon Press, New York 1980.
 • Hiemenz U., Langhammer R J.: Institutions and Structural Change in the Eruopean Community. Kiel Working Paper. Kiel 1988, nr 315, s. 42.
 • Kamiński W.: Współczesna ekonomia dobrobytu. PWE, Warszawa 1980.
 • Kemp J.: Supplyside Economics: An American Renaissance. W: Supply-Side Economics in the 80's. Westport 1982.
 • King A., Schneider B.: The First Global Revolution. A. Report by the Council of the Club of Rome. Pantheon Books, New York 1991.
 • King A.: Nowa rewolucja przemysłowa czy jeszcze jedna technologia? W: Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre czy na złe? "Książka i Wiedza" Warszawa 1987.
 • Klug O.: Volkskapitalismus durch Eigenthmus struming. Stuttgard 1962.
 • Kołodko G. W.: Inflacja, reforma, stabilizacja. Alma-Press, Warszawa 1990.
 • Kołodko G.: Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka. Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992.
 • Kotyński J.: Sytuacja polskiej gospodarki. W: Polska w gospodarce światowej w 1992 i l'J93 roku. IKCHZ, Warszawa 1993.
 • Koźmiński A. К.: Zapatrzeni w siebie, "Gazda Wyborcza" Z 21.8.1993 roku.
 • Kudliński R. , Siwińska W.: Charakter współczesnej gospodarki światowej. "Sprawy Międzynarodowe" 1991.
 • Kudliński R., Siwiński W.: Charakter współczesnej gospodarki światowej. "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 11.
 • Laffer A.B.: Supply-Side Economics. "Financial Analysts Journal" 1981.
 • Lehmann J.P.: Korporacja świata. "The World Paper", Dodatek do "Wprost" 1993.
 • Levinson M.: Nic tylko wolny wnęk. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej. PWB, Warszawa 1992.
 • Levson I.: Services: The New Innovators. W: Revitalisation of the United States. Croton-on-Hiidson 1981.
 • M. Perczyński: Współczesny etap rewolucji naukowo-technicznej a przemiany w światowym systemie gospodarki kapitalistycznej. W: Przemiany strukturalne i koniunkturalne we współczesnej gospodarce światowej. Studia Ekonomiczne. PAN INE, Warszawa 1988, nr 17.
 • Majka J.: Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej. PIKCh, Warszawa 1990.
 • Marer P.: Transition to a Market Economy Report OECD. Paris 1992.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Renders J.J., Behrens W.W. III: The Limits To Growth. Universe Book, New York 1989.
 • Michalewski A.: Ekonomia dobrobytu. Prezentacja i próba analizy. PWE, Warszawa 1972.
 • Mońko A., Rybowski W.: Nowe technologie a przemiany strukturalne w gospodarce światowej. "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 4.
 • Müller-Armack A.: Die Soziale Marktwirtschaft (1956). W: Müller-Armack A.: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur sozialen Marktwirtschaft und zur europeischen Integration. Freiburg, Brema 1966, s. 245.
 • Muńko A.: Zmiany struktury gospodarczej oraz kierunki polityki strukturalnej w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Niektóre aspekty wpływu nowych technologii W: Nowe zjawiska w gospodarce światowej. Studia i Materiały PAN INE, Warszawa 1989.
 • Nasiłowski M.: Ekonomia w procesie przekształceń systemowych. PWE, Warszawa 1990.
 • Ohta T.: Beyond Bretton Woods. "Speaking of Japan" 1990.
 • Okoń-Horodyńska B. : Człowiek i motywacje postępu w koncepcji reformy gospodarczej, AE, Katowice 1990.
 • Okoń--Horodyńska B.: Orientacja na człowieka w koncepcji reformy gospodarczej. "Ekonomiesta" 1988, nr 6.
 • Okoń-Horodyńska E.: Transformacja systemowa a zmiany techniczno-technologiczne w przedsiębiorstwach państwowych. Aspekty społeczne. W: Społeczna Gospodarka Rynkowa. Szanse realizacji w Polsce. AB, Katowice 1992.
 • Ostrowski M., Sadowska Z.: Wyzwania rozwojowe. PWE, Warszawa, 1978.
 • Pajestka J.: Nowe problemy i horyzonty transformacji systemu gospodarki polskiej w świetle doświadczeń końca dekady lat 1980-tych. W: Czas reformy. PTB, Warszawa 1990.
 • Pajestka J.: Polskie frustracje i wyzwania. BGW, Warszawa 1991.
 • Pajestka J.: Polskie frustracje i wyzwania. Polska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1991.
 • Pastusiak L.: Stany Zjednoczone-Europa Zachodnia-Polska. Glob, Szczecin 1987.
 • Roepke W.: Die Desallschaftskrisis der gegen Wart. Erlenbach, Zurich 1942.
 • Rostow W.: the Fifth Upswing and the Foruth Industrial Revolution."Economic Impact" 1983, nr 4.
 • Sadowski Z.: Transformacja gospodarki. W: Społeczeństwa posttotalitarne. Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1991.
 • Schaff A: Dokąd prowadzi droga. Skutki społeczne drugiej rewolucji przemysłowej. Glob, Szczecin 1988.
 • Schwarz J.E.: America's Hidden Success. W.W. Norton & Company, New York 1983.
 • Shinyasu Hoshino. Japan in the Post-Cold WOR Era: An Economic Superpower in Transition. Tokyo 1992.
 • Sołdaczuk J., Burzyński W., Ciepielewska M., Durka B.: Strategia i polityka międzynarodowej współpracy gospodarczej w okresie 'transformacji gospodarki polskiej. IKiC, Warszawa 1993.
 • Sołdaczuk J.: Recesja w gospodarce polskiej 1989-1991. W: Gospodarka świata i Polski w 1991 i 1992 roku. IKCHZ, Warszawa 1992.
 • Strzemiński R.: Teraz Azja. "Wprost" 1993.
 • Strzyżewska M.: Prywatyzacja w Japonii, lata 80. AMP, Warszawa 1992.
 • Szul R.: Kształtowanie terytorialnych koniunktur gospodarczych a gospodarka światowa. "Ekonomista" 1990, nr 4-5.
 • Tinbergen G J.: "O Nowy Ład Międzynarodowy". Raport dla Klubu Rzymskiego. PWE, Warszawa 1978.
 • Veblen T.: The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions, New York 1899.
 • W. Sadzikowski: 200 lal gospodarki rynkowej. PWN, Warszawa 1993.
 • Wilczyński W.: Trudny powrót Polski do gospodarki rynkowej. W: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. PWN, Warszawa-Poznań 1993.
 • Wziętek-Kubiak A.: Znaczenie doświadczeń Azji Wschodniej dla Polski. W: Polityka gospodarcza państwa w okresie włączania się do układu światowego. Praca zbiorowa pod red, Z. Sadowskiego. UW, Warszawa 1992.
 • Yoshida S.: A Critical Junctur A Japanese Viev on Correcting the Trade Imbalance. "Speaking of Japan" 1989,.
 • Zacher L.W.. Globalne problemy współczesności. Transformacje, Lublin 1992, r. 4.
 • Żabińskia J.: Subwencje a polityka strukturalna. W: Państwo w gospodarce rynkowej. Praca zbiorowa pod red. J. Żabińskiego. AE, Katowice 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.