PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 10 (63) | 187--206
Tytuł artykułu

Prediction of Consumers' Satisfaction in the Area of Spa Services with the Application of the Method of Multiple Regression

Autorzy
Warianty tytułu
Predykcja satysfakcji klientów w obszarze usług uzdrowiskowych z wykorzystaniem metody regresji wielorakiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem zaprezentowanych w artykule badań była próba zmierzenia wpływu zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków na potencjalną satysfakcję kuracjuszy. W opracowaniu wykorzystano wyniki eksploracyjnych badań zebranych za pomocą ankiety (rozdawanej) z respondentami dobranymi metodą doboru celowego. Podstawową metodą wykorzystaną do konstrukcji modeli wyjaśniających zależności pomiędzy zmiennymi była analiza regresji wielorakiej. Artykuł ma charakter badawczo-aplikacyjny. Jest on w pewnym sensie nowatorski, głównie ze względu na zastosowaną metodę analizy danych, gdyż nie są znane autorce inne prace, w których wykorzystano metodę regresji wielorakiej do oceny satysfakcji z usług uzdrowiskowych na podstawie oceny zaangażowania personelu w wykonywanie swoich obowiązków.
EN
The purpose of the research presented in the article was to attempt to measure the impact of the contentment with the involvement of particular groups of personnel in the performance of their duties on the potential satisfaction of the spa visitors. This paper includes the results of the exploratory research collected with the help of the questionnaire (distributed) among respondents, selected with the non-probability sampling method. The multiple regression analysis constituted the basic method implemented for the construction of the models explaining dependencies between variables. This article possesses research-application characteristics. In a sense it is innovative, mainly due to the implemented method of data analysis, since the author does not know any other works in which one would apply the multiple regression method for the evaluation of the satisfaction with spa healthcare services on the basis of the assessment of the personnel involvement in the performance of their duties.
Rocznik
Numer
Strony
187--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics
Bibliografia
 • Barbera K.M., Macey W.H., Martin N., Schneider B., 2009, Driving customer satisfaction and financial success through employee engagement, Human Resource Planning Society, People & Strategy, vol. 32, issue 2.
 • Berry W.D., Feldman S., 1985, Multiple Regression in Practice, Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, 07-050, Newbury Park, CA Sage.
 • Dittmann P., 2004, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Francuz P., Mackiewicz R., 2007, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Górecki T., Analiza danych. Regresja, http://www.staff.amu.edu.pl/~drizzt/images/DADA/W4_2014.pdf (10.12.2018).
 • Grobelna A., 2019, Effects of individual and job characteristics on hotel contact employees' work engagement and their performance outcomes: A case study from Poland, International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 31, no. 1, pp. 349-369.
 • Hill N., Alexander J., 2003, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Internetowy podręcznik statystyki, http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http://www.statsoft.pl/textbook/stmulreg.html (10.12.2018).
 • Kaczmarczyk S., 2011, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Keith T.Z., 2019, Multiple Regression and Beyond An Introduction to Multiple Regression and Structural Equation Modeling, Third Edition, Routledge, New York.
 • Łapczyński M., 2013, Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych, Materiały kursowe StatSoft Polska, Kraków.
 • Maciąg A., Sakowska I., 2006, Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych, Studia i Materiały - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, no. 1.
 • Maddala G.S., 1992, Introduction to Econometrics, second edition, Macmillan Publishing Company, New York.
 • Mazurek-Łopacińska K., 2005, Badania satysfakcji i lojalności klientów, [in:] Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J., 2010, Satysfakcja klienta. Strategia - pomiar - zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Sagan A., 1998, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Stanisz A., 2000, Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom II, StatSoft Polska, Kraków.
 • Stanisz A., Regresja krokowa, http://www.mp.pl/artykuly/11437 (20.09.2016).
 • Stobiecka J., Regresja, unpublished teaching materials.
 • Szymańska B., 2013, Satysfakcja komercyjnego klienta usług sanatoryjnych w Polsce, [in:] Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora, W. Grzegorczyk (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Środa-Murawska S., Grzelak-Kostulska E., Biegańska J., 2015, Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 853, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2(30).
 • Vildová E., Martinčík D., Tlučhoř J., Jakubíková D., 2015, Measuring customer satisfaction and loyalty in spa companies, Ekonomie a Management, 18(1).
 • Walas B., 2018, Badanie satysfakcji kuracjuszy Uzdrowiska Rabka-Zdrój metodą Kano, Biuletyn KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, zeszyt 269.
 • Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2007, Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.