PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 77--105
Tytuł artykułu

"Mit założycielski" polityki zagranicznej Rosji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"The founding myth" of Russian foreign policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka zagraniczna, choć dotyczy faktów i stanowi racjonalne dążenie do wpływania na rzeczy dające się zmienić z korzyścią dla prowadzącego ją państwa, nie pozostaje wolna od mitotwórstwa. Mity polityczne mogą oczywiście powstawać i rozprzestrzeniać się spontanicznie na styku potrzeb i emocji społecznych, kultur czy niedostatków wiedzy. Mogą być one jednak także efektem kreacji władz państwowych, służąc potrzebom komunikacji z własnym społeczeństwem, w specyficznych okolicznościach stając się również narzędziem stosunków zewnętrznych. Państwa za pomocą takich mitów:
• ofensywnie wpływają na procesy komunikacyjne i decyzyjne innych uczestników stosunków międzynarodowych, wskazując kierunek pożądanych zmian, legitymizując własne cele i konsolidując własną wspólnotę oraz obniżając koszty takich działań (w relacji do kosztów innych metod);
• bronią swoich decyzji i zachowań międzynarodowych, korzystając ze świadomie spreparowanych i konsekwentnie powtarzanych treści oraz budując dla nich przyjazne środowisko i grono odbiorców;
• realizują hybrydową strategię integrującą jednocześnie wiele celów wewnętrznych i zewnętrznych, ofensywnych i defensywnych.
Mity, co do istoty, to przekazy empirycznie niepotwierdzalne, złożone oraz zdolne do odnawiania się. Dotyczą one zarówno sfery działań jednostek i zbiorowości jako świadomie podejmowanych kontrolowanych czynności mających na celu odniesienie korzyści, jak i zachowań politycznych będących reakcjami na określone bodźce. Mity kreowane przez państwa mogą w polityce zagranicznej korzystać z licznych narracji, zmanipulowanych, jeśli idzie o prawdziwość faktów i sposób ich przedstawienia. Mogą zmieniać się z biegiem czasu oraz podlegać modyfikacjom i aktualizacjom, zależnie od potrzeb ich dysponenta, jak też zmieniającego się otoczenia. Artykuł niniejszy podejmuje "zdradę Zachodu" jako "mit założycielski" rosyjskiej polityki zagranicznej po zakończeniu zimnej wojny. (fragment tekstu)
EN
The breach of commitments happen in international relations, sometimes followed by national narratives of betrayal, created and used as tools of foreign policy and domestic legitimisation. In this kind of narratives, the context, truth, disinformation, emotions and deliberate intents are of equal value for their content. This is how the modern myth of 'Western betrayal' - developed by Moscow after the end of the Cold War on the susceptible grounds of Russian and Soviet political tradition - should be understood. It has been the most persistent component of Russian information warfare against NATO and the key argument explaining its foreign policy actions. They are interpreted abroad as aggression, violation of international law or undermining the principles of international order, while domestically being portrayed as driven by purely defensive logic of the state surrounded by enemies responsible for the refusal to recognise Russia's legitimate rights. This narrative also serves to consolidate Russian so ciety around the state's leadership. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bal M., Narratology. Introduction to the theory of narrative, University of Toronto Press, Toronto 2009.
 • Bugayova N., How we got here with Russia. The Kremlin's Worldview, American Enterprise Institute, Washington 2019, dostępny w internecie [dostęp: 10 X 2019]: https://www.understandingwar.org/report/how-we-got-here-russia-kremlins-worldview.
 • Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska - studium przypadku, Ośrodek Studiów Wschodnich (Punkt Widzenia, 42), Warszawa 2014.
 • Diresta R., Grossman S., Potemkin Pages and Personas. Assessing GRU Online Operations 2014-2019, Stanford University 2019.
 • Dziob A., Badanie narracji - między psychologią, socjologią a językoznawstwem, "Kwartalnik Językoznawczy" 2010, nr 2.
 • Engström M., Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy, "Contemporary Security Policy" 2014, No. 3, dostępny w internecie [dostęp 1 X 2019]: https://doi.org/10.1080/13523260.2014.965888.
 • Giles K., Handbook of russian information warfare, NATO Defence College, "Fellowship Monograph" vol. 9, Rome 2016, dostępny w internecie [dostęp: 1 X 2019]: https://www.researchgate.net/publication/313423985_Handbook_of_Russian_Information_Warfare.
 • Giles K., Sherr J., Seaboyer A., Russian refl exive control, Royal Military College of Canada, Kingston 2018.
 • Goble P. A., The West didn't betray Russia. Russia betrayed its best self [online], 28 XII 2016, [dostęp: 30 X 2019], dostępny w internecie: www.euromaidanpress.com/2016/12/28/the_west_didn't_betray_russia_russia_betrayed_its_best_self.
 • Hast S., Spheres of infl uence in international relations. History, theory, politics, Routledge, London 2016.
 • Hellie R., The structure of modern russian history, "Russian History" 1977, nr 1, dostępny w internecie [dostęp: 14 IX 2019]: https://www.jstor.org/stable/24649558.
 • Herpen van M., Putin's propaganda machine. Soft power and russian foreign policy, Rowman & Littlefi eld Publishers, London 2015.
 • Itzkovitz Shifrinson J. R., Deal or no deal? The end of Cold War and the US offer to limit NATO expansion, "International Security" 2016, No. 4, DOI: 10.1162/ISEC_a_00236.
 • Jensen D. N., Doran P. B., Chaos as a strategy. Putin's promethean gamble, Center For European Policy Analysis, November, Washington 2018, dostępny w internecie [dostęp: 23 IX 2019]: https://www.the-american-interest.com/2018/03/01/putins-strategy-chaos/.
 • Kamp K. H., Russia's myths about NATO. Moscow's propaganda ahead of the NATO summit, "Bundesakademie für Sicherheitspolitik Security Policy Working Paper" 2016, No. 15, dostępny w internecie [dostęp: 1 X 2019]: www.baks.bund.de/sites/baks010/fi les/working_paper_15_2016.pdf.
 • Kasapoglu C., Russia's renewed military thinking. Non-linear warfare and refl exive control, NATO Defence College, "Research Paper" 121, Rome 2015, dostępny w internecie [dostęp: 11 V 2019]: http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=877.
 • Kołodziej J. H., Narratologia w badaniach komunikacji politycznej. Metodologiczne przymiarki, "Polityka i Społeczeństwo" 2017, nr 1, DOI 10.15584/polispol.2017.1.2.
 • Korshunov M., Mikhail Gorbachev. I'am against all walls, "Russia Beyond the Headlines" [online], 14 X 2014 [dostęp: 15 IX 2019], dostępny w internecie: www.rbth.com/international/2014/10/16/mikhail_gorbachev_i_am_against_all_walls_40673.html.
 • Kowalewski A., Disinformation and refl exive control. The new cold war, "Georgetown Security Studies Review" [online], 1 II 2017 [dostęp: 12 IX 2018], dostępny w internecie: https://www.georgetownsecuritystudiesreview.org/2017/02/01/disinformation-andreflexive-control-the-new-cold-war.
 • Kramer M., The myth of a no-NATO enlargement pledge to Russia, "The Washington Quarterly", IV 2009, DOI: 10.1080/01636600902773248.
 • Kramer M., No such promise, "Foreign Affairs", XI/XII 2014, dostępny w internecie [dostęp: 12 XI 2019]: https://www.jstor.org/stable/i24483548.
 • Kupiecki R., Atlanticism in post 1989 Polish Foreign Policy, [w:] "Poland's Security Policy 1989-2000", red. R. Kuźniar, Scholar Publishing House, Warsaw 2000.
 • Kupiecki R., NATO w polskiej perspektywie 1989-2019, PISM, Warszawa 2019.
 • Kupiecki R., Teoria zwycięstwa. Przegląd problematyki, "Sprawy Międzynarodowe" 2013, nr 1.
 • Larsen H., Foreign Policy and Discourse Analysis, Routledge, London 1997.
 • Lucas E., 10 Mistakes the West makes about Russia, dostępny w internecie [dostęp: 19 II 2018]: www.cepa.org/10_mistakes_the_West_makes_about_Russia.
 • Mearsheimer J. J., Why the Ukraine crisis is the west's fault. The liberal delusions that provoked Putin, "Foreign Affairs", September/October 2014, dostępny w internecie [dostęp: 12 XI 2019]: https://www.semanticscholar.org/paper/Why-the-Ukraine-Crisis-Is-the-West%E2%80%99s-Fault-Mearsheimer/293073c0febf174ae904bea3d7f1524e14307706.
 • Menkiszak M., Najlepszy nieprzyjaciel Rosji. Rosyjska polityka wobec USA w epoce Putina, Ośrodek Studiów Wschodnich (Punkt Widzenia, 62), Warszawa 2017.
 • Menkiszak M., The Putin doctrine, Ośrodek Studiów Wschodnich (Com mentary, 131), Warszawa 2014.
 • Menkiszak M., The russian challenge. Its nature and the right response to it, "Federal Academy of Security Policy Working Paper" 2017, No. 27.
 • Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • NATO expansion. What Gorbachev heard?, oprac. S. Savranskaya, T. Blanton [online], 12 XII 2017 [dostęp: 21 I 2019], dostępny w internecie: www.nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early.
 • NATO expansion. What Yeltsin heard?, oprac. S. Savranskaya, T. Blanton [online], 16 III 2018 [dostęp: 21 I 2019], dostępny w internecie: www.nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2018-03-16/nato-expansion-what-yeltsin-heard.
 • NATO - Russia relations: the facts, dostępny w internecie [dostęp: 2 XI 2019]: www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111767.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.