PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 107--128
Tytuł artykułu

Polityka dezinformacyjna Rosji wobec Estonii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Russia's Disinformation Policy Against Estonia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za jednego z pionierów nowoczesnych działań propagandowo-informacyjnych uznaje się Rosję, która stworzyła hierarchicznie zorganizowany system organów państwowych oraz instytucji naukowych, i powiązanych z nimi mediów, odpowiedzialny za wypracowanie strategii, prowadzenie działań w zakresie walki informacyjnej, w tym ich koordynowanie. System ten opiera się na twardych fundamentach politycznych, prawnych, psychologicznych, a także ekonomicznych, i jest stosunkowo głęboko zakorzeniony w założeniach teorii i praktyki sowieckiej, umożliwiając skuteczne oddziaływanie na społeczność międzynarodową. Rosja prowadzi wojnę informacyjną tam, gdzie uważa to za konieczne - przede wszystkim na terenach objętych konfliktami zbrojnymi (np. na Ukrainie), na obszarach wpływu wrogich mocarstw (np. USA) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie (np. w państwach bałtyckich). Artykuł zawiera analizę wybranych aspektów polityki dezinformacyjnej Rosji wobec Estonii. Wnioskowanie zostało oparte na podstawie otwartych źródeł. (fragment tekstu)
EN
Russian activities in the area of information war are very dynamic. They have internal legal, political and military background, constituting an important element of today's war theatre. Disinformation is directed not only to the global or regional powers, which would undermine the position of the Russian Federation, but also to the neighboring countries, including the Baltic States. It has a specific narrative vis-à-vis individual states, emphasizing historical propaganda and building messages which should be easily absorbed mostly by Russian speaking minorities, which seem to be a sensitive and "easy" target in these terms. Russian disinformation policy faces in Estonia natural barriers. They stem from political (consensus among the parties on pro-European and pro-transatlantic policies), historical (ne gative experiences with Russia's and the Soviet Union policy) and economic (limited presence of Russian capital) factors. They key issue for analyzing an effectivity of Russian propaganda in Estonia is demographic structure. Amongst 25% of Russian speaking minority in this country, there is a fraction of citizens (mostly Russians) which are sensitive to Kremlin propaganda. However, the vast majority of Estonian society seems to be impregnated from Moscow's propaganda. Thus we can state that the disinformation activities of Russia has in Estonia a limited significance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ambasador RP w Estonii
Bibliografia
 • 2007 Putin speech and the following discussion at the Munich Conference on Security Policy, Johnson's Russia List [online], 10 III 2007 [dostęp: 8 IX 2018], dostępny w internecie: http://russialist.org/transcript-putin-speech-and-the-following-discussion-at-the-munich-conference-on-security-policy/.
 • Basic principles of the government coalition between the Estonian Centre Party, the Estonian Social Democratic Party, and Pro Patria and Res Publica Union (IRL) for 2016-2019, Tallinn 2016, dostępny w internecie [dostęp: 10 VII 2018]: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/basic_principles_of_the_government_coalition_between_the_estonian_centre_party_the_estonian_social_democratic_party_and_pro_patria_and_res_publica_union_irl_for_2016-2019.pdf.
 • Bedrickij A., Informacionnaâ vojna: koncepcii i ih realizaciâ v SŠA, Rossijskij institut strategičeskih issledovanij, Moskva 2008.
 • Bronze Soldier. April crisis, Legal Information Centre for Human Rights, Tallinn 2007.
 • Brussels Summit declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11-12 July 2018, 11 VII 2018 [dostęp: 1 X 2018], dostępny w internecie: https://www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_156624.htm.
 • Croft J., Non-citizens in Estonia and Latvia. Time for change in changing times?, "OSCE Yearbook" 2015, vol. 1.
 • Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska - studium przypadku, Ośrodek Studiów Wschodnich (Punkt Widzenia, 42), Warszawa 2014.
 • Darczewska J., Dezinformacja - rosyjska broń strategiczna, "Rządowe Centrum Bezpieczeństwa" [online], 2017 [dostęp: 19 X 2018], dostępny w internecie: http://rcb.gov.pl/dezinformacja-rosyjska-bron-strategiczna/.
 • Doctrine of information security of the Russian Federation, "The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation" [online], 5 XII 2016 [dostęp: 18 X 2018], dostępny w internecie: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2563163.
 • Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu aluspõhimõtted 2019-2023, Tallinn 2019, s. 4, dostępny w internecie [dostęp: 10 V 2019]: https://www.valitsus.ee/sites/default/fi les/content-editors/pictures/eesmargid/eesti_keskerakonna_eesti_konservatiivse_rahvaerakonna_ning_isamaa_erakonna_valitsusliidu_aluspohimotted_2019-2023.pdf.
 • Ehala M., The Bronze Soldier. Identity threat and maintenance in Estonia,"Journal of Baltic Studies" 2009, vol. 40, No. 1, DOI.org/10.1080/01629770902722m294.
 • Elections in Estonia. 1992-2015, National Electoral Committee, Tallinn 2016, dostępny w internecie [dostęp: 10 X 2018]: https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2015/02/Elections_in_Estonia_1992_2015.pdf.
 • Estonian Internal Security Service 2017, Estonian Internal Security Service, [Tallinn 2018], s. 6, dostępny w internecie [dostęp: 12 VI 2019]: https://www.kapo.ee/sites/default/files/public/content_page/Annual%20Review%202017.pdf.
 • Estonian Internal Security Service Annual Review 2018, Estonian Internal Security Service, [Tallinn 2019], s. 4, dostępny w internecie [dostęp: 12 VI 2019]: https://www.kapo.ee/sites/default/files/public/content_page/Annual%20Review%202018.pdf.
 • Estonian military defence 2026, Republic of Estonia Ministry of Defence, Republic of Estonia Defence Forces, Tallinn 2017, s. 6, dostępny w internecie [dostęp: 6 IX 2018]: http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/sisulehed/eesmargid_tegevused/rkak2026-a6-spreads_eng-v6.pdf.
 • Estonian Reform Party, Social Democratic Party and Pro Patria and Res Publica Union agreement on the formation of a government and on the General Principles of the action programme of the government coalition, Tallinn 2015, dostępny w internecie [dostęp: 10 X 2018]: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/coalition-policy-agreement-may2015.pdf.
 • Fiszer J. M., Zadania i cele polityki zagranicznej Władimira Putina, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2016, nr 1 (52).
 • Galeotti M., The 'Gerasimov Doctrine' and Russian non-linear war, In Moscow 's Shadows [online], 6 VII 2014 [dostęp: 23 X 2019], dostępny w internecie: https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/.
 • Gerasimov V., Cennost' nauki v predvidenii, "Voenno-promyšlennyj kur'er", 27 II 2013, nr 8 (476).
 • Gerasimov V., Vektory razvitiâ voennoj strategii, "Centr strategičeskih ocenok i prognozov" [online], 7 III 2019 [dostęp: 8 V 2019], dostępny w internecie: http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/348/vektory-razvitiya-voennoj-strategii-8829.
 • Goble P., Does Estonia's history with two Orthodox Churches have lessons for Ukraine, Euromaidan Press [online], 21 X 2018 [24 X 2018], dostępny w internecie: http://euromaidanpress.com/2018/10/22/does-estonias-history-with-two-orthodox-churcheshave-lessons-for-ukraine/.
 • Goble P., Experts: Estonia has successfully integrated nearly 90% of its ethnic Russians, Estonian World [online], 1 III 2018 [dostęp: 10 VII 2018], dostępny w internecie: http://estonianworld.com/security/experts-estonia-successfully-integrated-nearly-90-ethnic-russians/.
 • Haines J. R., Russia's use of disinformation in the Ukraine confl ict, "Foreign Policy Research Institute" [online], 17 II 2015 [dostęp: 4 IX 2018], dostępny w internecie: https://www.fpri.org/article/2015/02/russias-use-of-disinformation-in-the-ukraine-conflict/.
 • International security and Estonia, Estonian Foreign Intelligence Service, Tallinn 2018.
 • Joint Communication to the European Parliament, the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee on the Regions. Action Plan against Disinformation, Brussels, 2 XII 2018, JOIN (2018) 36 final, dostępny w internecie [dostęp: 8 V 2019]: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf.
 • Kramer F. D., Binnendijk H., Meeting the Russian conventional challenge. Effective deterrence by prompt reinforcement, Atlantic Council Scowcroft Center for Strategy and Security, [Washington] 2018, s. 2, dostępny w internecie [dostęp: 30 VIII 2018]: http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Meeting_Russian_Conventional_Challenge.pdf.
 • Liuhto K., Economic relations between Estonia and Russia, University of Turku, Turku 2018.
 • Lucas E., Pomerancew P., Winning the information war. Techniques and counter-strategies to Russian propaganda in Central and Eastern Europe. A report by CEPA's Information Warfare Project in partnership with the Legatum Institute, Center for European Policy Analysis, Washington, August 2016, s. 21, dostępny w internecie [dostęp: 12 VI 2019]: https://cepa.ecms.pl/files/?id_plik=2706.
 • Lumijõe N., Transnationalism and attitudinal integration. Russian-speaking youth and Estonian security and defence policy, University of Tartu, Tartu 2018, dostępny w internecie [dostęp: 10 VII 2018]: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60546/lumijoe_nikita_ma_2018.pdf.
 • Manifest. Izmenim Evropu, [Evropejskie levye 2014], dostępny w internecie [dostęp: 10 X 2018]: http://vasakpartei.ee/RUS/wp-content/uploads/manifest_puhas1.pdf.
 • Mattiisen M., Russian infl uence in Estonia, "International Centre for Defence and Security" [online], 27 VI 2017 [dostęp: 19 X 2018], dostępny w internecie: https://icds.ee/russian-influence-in-estonia/.
 • Mattiisen M., Żurawski vel Grajewski P., Supińska A., Russia's infl uence and presence in Estonia, New Direction 2016, s. 10-11, dostępny w internecie [dostęp: 18 X 2018]: https://www.newdirection.online/files/ND-RussianInfluenceInEstonia-preview(low-res).pdf.
 • McNeilly M. R., Sun Tzu and the art of modern warfare, Oxford University Press, New York 2015.
 • Mihaita G., Sebe M., Estonia's non-citizens, citizens of the European Union?, Citizen Rights, January 2016, dostępny w internecie [dostęp: 27 VI 2019]: https://citizenrights.euroalter.com/wp-content/uploads/2016/01/Mihaita-and-Sebe-Estonia%E2%80%99s-Non-Citizens-Citizens-of-the-European-Union-2015.pdf.
 • Mihajlov S., Ratas nazval radikal'nym predloženie razorvat' dogovor s "Edinoj Rossiej", "ERR" [online], 22 VI 2017 [dostęp: 10 VII 2018], dostępny w internecie: https://rus.err.ee/603674/ratas-nazval-radikalnym-predlozhenie-razorvat-dogovor-s-edinoj-rossiej.
 • Mletšin L., KGB. Riiklike julgeoleku organite esimehed, Varrak, Tallinn 2003.
 • Molander R. C., Wilson P. A., Mussington D. A., Mesic R. F., Strategic information warfare rising, RAND, Santa Monica 1998.
 • National Defence Strategy. Estonia, Estonian Ministry of Defence, Tallinn 2017, s. 23, dostępny w internecie [dostęp: 6 IX 2018]: http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/national_defence_strategy.pdf.
 • National Security Concept of Estonia, [Tallinn] 12 V 2010, dostępny w internecie: http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/national_security_concept_of_estonia.pdf.
 • Paju I., Memories Denied, wyd. Imbi Paju, Tallinn 2019.
 • Piotrowski M., Konfl ikt nigdy nie jest prosty: amerykańska teoria i doktryna wojen oraz przeciwników hybrydowych, "Sprawy Międzynarodowe" 2015, nr 2.
 • Population by ethnic nationality, 1 January, years, "Statistics Estonia" [online], 1 I 2017 [dostęp: 10 VII 2018], dostępny w internecie: https://www.stat.ee/34278.
 • Radin A., Hybrid warfare in the Baltics. Threats and potential responses, RAND, Santa Monica 2017.
 • Russian disinformation undermining Western democracy. Adopted at the EPP Congress - Malta, 29 and 30 March 2017, European People's Party, dostępny w internecie [dostęp: 10 X 2018]: https://www.epp.eu/files/uploads/2017/04/6-EPP-Resolution-1.pdf.
 • The Russian Federation's National Security Strategy, Moscow [online], 31 XII 2015 [dostęp: 2 IX 2018], dostępny w internecie: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-Strategy-31Dec2015.pdf.
 • Skoneczny Ł., Wojna hybrydowa - wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2015, wydanie specjalne.
 • Taagepera R., Estonian politics: 100 years, Eesti Media AS, Tallinn 2017.
 • Thomas T., Russia's 21st century information war. Working to undermine and destabilize populations, "Defence Strategic Communications" 2015, vol. 1, No. 1, s. 10-11, dostępny w internecie [dostęp: 19 X 2018]: https://www.stratcomcoe.org/timothy-thomas-russias-21st-centuryinformation-war-working-undermine-and-destabilize-populations.
 • Trade reached record level last year, "Statistics Estonia" [online], 9 II 2018 [dostęp: 15 X 2018], dostępny w internecie: https://www.stat.ee/news-release-2018-016.
 • Veebel V., Russian propaganda, disinformation, and Estonia's experience, "Foreign Policy Research Institute" [online], 4 X 2015 [dostęp: 18 X 2018], dostępny w internecie: https://www.fpri.org/article/2015/10/russian-propaganda-disinformation-and-estonias-experience/.
 • Voennaâ doktrina Rossijskoj Federacii, Moskva, 26 XII 2014, s. 6, dostępna w internecie [dostęp: 2 IX 2018]: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf.
 • Voting and election result. Republic of Estonia, "Valimised" [online], 8 III 2019 [dostęp: 10 V 2019], dostępny w internecie: https://rk2019.valimised.ee/en/election-result/election-result.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.