PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 39 | 64--78
Tytuł artykułu

Zastosowanie narzędzi ICT w terenowych strukturach organizacji X

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of ICT Tools in Field Structures of Organization X
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Technologia informacyjna i szeroko rozumiane narzędzia ICT stają się nieodłącznym elementem coraz większej liczby dziedzin życia i działalności publicznej. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja potrzeb w zakresie zastosowania narzędzi ICT w zarządzaniu terenowymi strukturami organizacji X. Dla realizacji celu artykułu przeprowadzono studium przypadku poprzez wywiady konceptualne z kierownikiem terenowego oddziału organizacji X. Zebrane dane przeanalizowano, a następnie omówiono najważniejsze powody zastosowania wybranych narzędzi mających wpływ na zarządzanie w opisywanej organizacji oraz potencjalne kierunki rozwoju tematyki. (abstrakt oryginalny)
EN
Information technology and broadly understood ICT tools are becoming an inseparable element of an increasing number of areas of life and public activity. The aim of this article is to identify the needs for the use of ICT tools in the management of field structures of organization X. To achieve the aim of the article, a case study was carried out through conceptual interviews with the head of the field branch of organization X. The collected data was analyzed, and then the most important reasons for using the selected tools affecting management in the described organization and potential directions of development of the subject were discussed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
64--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Adamik A., Matejun M. (2012), Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 2. Cambria E. (2016), Affective Computing and Sentiment Analysis, "IEEE Intelligent Systems", Vol. 31, No. 2.
 • 3. Chomiak-Orsa I. (2016), Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zrównoważonym rozwoju miast, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 23, t. 1.
 • 4. Czarnota P. (2017), Wykorzystanie portalu społecznościowego Instagram w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 25, t. 1.
 • 5. Dhakad K., Hebalkar R. (2018), Knowledge Repository Framework: Organisational Learning Accumulated in the Software Project, "International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science (IJLTEMAS)", Vol. 7(5).
 • 6. Goliński M. (2011), Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 7. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicz-nej/1893,pojecie.html (dostęp: 21.04.2020).
 • 8. Jaska E. (2018), Wykorzystanie nowych mediów w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 31.
 • 9. Jelonek D. (2011), Problem przeładowania informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 67.
 • 10. Jelonek D. (2018), Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem. Perspektywa tworzenia wartości, PWE, Warszawa.
 • 11. Karwasińska E., Rychlik M. (2009), Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych, "Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych", Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, https://library. put.poznan.pl/konf_idn/art/1_2.pdf (dostęp: 28.04.2020).
 • 12. Kiercz O. (2013), Infrastruktura ICT polskich przedsiębiorstw w układzie regionalnym, "Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", nr 907.
 • 13. Kisielnicki J. (2015), Technologia informacyjna jako narzędzie wspomagania systemu zarządzania, "Problemy Zarządzania", t. 13, nr 2(52), t. 1.
 • 14. Klimczok M., Tomczyk A. (2012), Zarządzanie wiedzą - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 2.
 • 15. Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 • 16. Kobyliński A. (2011), Ewolucja trendów w rankingach nowych technologii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 67.
 • 17. Kordel P. (2010), Repozytorium wiedzy w strategii zarządzania wiedzą organizacji. Studium przypadku przedsiębiorstwa branży informatycznej, "Organizacja i Zarządzanie", nr 3.
 • 18. Kos-Łabędowicz J. (2016), ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem, "Marketing i Zarządzanie", nr 4(45).
 • 19. Leoński W. (2014), Technologie informacyjno-komunikacyjne jako czynnik poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 38, t. 1.
 • 20. Martin W.J. (2017), The Global Information Society, Routledge, Abingdon.
 • 21. Naushad A.P.M., Jafar I. (2015), Knowledge Management in the Major Knowledge Repositories in India, "International Journal of Knowledge Engineering", Vol. 1, No. 1, June 2015.
 • 22. Oleksiewicz I. (2019), Bezpieczeństwo informacyjne w cyberprzestrzeni a stany nadzwyczajne Rzeczypospolitej Polskiej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 33.
 • 23. Olszak C.M. (2016), ICT we wspomaganiu twórczości organizacyjnej - prezentacja wybranych wyników badań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 278.
 • 24. Pawełoszek I. (2012), Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach rozproszonych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 87, t. 1.
 • 25. Popiołek M., Wieczorkowski J. (2018), Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych - przegląd badań, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 2(131), t. 1.
 • 26. Sharma S., Bock G.-W. (2005), Factors Influencing Individual's Knowledge Seeking Behavior in Electronic KnowledgeRepository, "ECIS 2005 Proceedings", Vol. 49, http://aisel.aisnet. org/ecis2005/49 (dostęp: 08.07.2020).
 • 27. Skrzypek A. (2015), Zarządzanie wiedzą w ujęciu teoretyków oraz w opinii przedsiębiorstw - laureatów Polskiej Nagrody Jakości, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 26, nr 1, czerwiec 2015.
 • 28. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2016), Metody ewaluacji narzędzi ICT w ochronie zdrowia, "Studia Informatica Pomerania", nr 1(39).
 • 29. Tomczyk K., Pawełoszek-Korek I. (2019), Zarządzanie relacjami z klientami banków spółdzielczych z wykorzystaniem mediów społecznościowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 33.
 • 30. Tomski P. (2017), On Case Study Method in Entrepreneurship Research, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27, t. 2.
 • 31. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 • 32. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o partiach politycznych (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 604).
 • 33. Warzecha K. (2018), Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez młodzież - szanse i zagrożenia, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 350.
 • 34. Wieczorkowski J. (2017), Akceptacja naruszenia prywatności w erze Big Data, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 52.
 • 35. Wierzbica T. (2017), Komunikacyjne determinanty zmian organizacyjnych polskich partii po-litycznych na przełomie XX i XXI wieku, dysertacja doktorska, Katowice.
 • 36. Woźniak J., Zaskórski P. (2013), Bezpieczeństwo struktur rozproszonych w sytuacjach kryzysowych, "Studia Bezpieczeństwa Narodowego", nr 1(4).
 • 37. Zamanani N.F., Izhar T.A.T. (2018), The Critical Success Factors of Knowledge Repository: A Proposed Framework, "International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences", Vol. 8, No. 6.
 • 38. Ziora L. (2016), The Sentiment Analysis as a Tool of Business Analytics in Contemporary Organizations, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 281.
 • 39. Zuppo C.M. (2012), Defining ICT in a Boundaryless World: The Development of a Working Hierarchy, "International Journal of Managing Information Technology (IJMIT)", Vol. 4, No. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.