PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 18 | z. 2 | 237--249
Tytuł artykułu

Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w strukturze stosunków międzynarodowych na przykładzie wybranych euroregionów (zarys i problematyka)

Warianty tytułu
Cross-Border Cooperation between Ukraine and Poland in the Structure of International Relations with Selected Euroregions as Case Studies (Outline and Issues)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Współczesne stosunki międzynarodowe charakteryzują się dość intensywnymi procesami integracyjnymi, spośród których ważną rolę odgrywa współpraca transgraniczna. Określenie "współpraca transgraniczna" rozumiem tu w znaczeniu zaproponowanym przez Zdzisława Brodeckiego, które oznacza wspólne przedsięwzięcia jednostek samorządowych różnych państw sąsiadujących z sobą poprzez wspólną granicę. Cechami wyróżniającymi tę formę współpracy zewnętrznej są: lokalny lub regionalny poziom współpracy, sąsiedzkość kontaktów (przyległość obszarów). Współpraca międzyterytorialna z kolei to: partnerska współpraca jednostek bezpośrednio z sobą niegraniczących (może dotyczyć także jednostek z państw spoza obszaru Europy), uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach, zrzeszeniach oraz instytucjach jednostek lokalnych i regionalnych1. Jak zauważyli po zakończeniu II wojny światowej politycy, a wraz z nimi badacze stosunków międzynarodowych i współpracy międzypaństwowej, granice są "bliznami historii", dzielą, tworzą konflikty, rozdzielają na poziomie etnicznym i kulturowym, ekonomicznym i rodzinnym, tworząc w ten sposób niepotrzebne bariery. To właśnie pod wpływem takich rozważań współpraca transgraniczna stała się bodźcem społeczno-ekonomicznego rozwoju regionów oraz sposobem na zmniejszanie terytorialnych dysproporcji, które w nich występują. Tworzenie od roku 1981 euroregionów stało się jedną z najbardziej efektywnych form takiej współpracy na poziomie ekonomicznym, gospodarczym, ekologicznym, przyrodniczym i kulturowym. (fragment tekstu)
EN
Cross-border co-operation is a vital element of the cooperation between Ukraine and Poland in the institutional sphere, where priority directions of growth are determined mostly by social, cultural, and educational co-operation and the development of infrastructure. The objective of this paper is to present the cross-border cooperation between Poland and Ukraine in the structure of international relations. I discuss the cooperation of Euroregions located on the Polish-Ukrainian border (including Bug, Superior Prut and Lower Danube, Carpathian, Dnepr, and Slobozhanschina) on the cross-border and regional levels. The paper is based on the qualitative methods of field research (including in six Ukrainian oblasts: Volyn, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Odesa, Chernivtsi, and Chernihiv.) Furthermore, I have analysed secondary sources and the principles of cross-border cooperation between Poland and Ukraine available on the Internet. The research has demonstrated a dynamic and progressive development of cross-border cooperation as a bilateral dialogue at local and regional levels, which leads to intensified interinstitutional contacts and cross-border movement. Additionally, the research has revealed key problems in this domain that could be overcome following a thorough diagnosis based on scientific research. (original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
237--249
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Andreasik J., Kawałko B., Kawecka-Wyrzykowska E., Perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Zamość 2003.
 • Brodecki Z., Regiony, Warszawa 2005.
 • Brodecki Z., Mikołajczyk A., Skóra A., Sowiński T., Wiewiórowski W., Zeidler K., Regiony w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Чорногор В., Центр українсько-польських ініціатив» допомагатиме розвитку прикордонно- го співробітництва, ,,В Чорного // Новини Закарпаття" 2007, 27 січ., s. 4.
 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych (do 1995 r. - Europejska Karta Regionów Przygranicznych), http://docplayer.pl/7365320-Europejska-karta-regionow-granicznych- i-transgranicznych-nowelizacja.html [odczyt: 23.06.2016].
 • Державна Програма розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 р.р.: за станом на 27 груд. 2006 р. / Постанова Кабінету Міністрів України / Урядовий портал //, http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=60690971 [odczyt: 04.09.2016].
 • Kawałko B., Infrastruktura graniczna i ruch graniczny [w:] B. Kawałko, A. Miszczuk (red.), Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko, społeczeństwo, gospodarka, Zamość-Lublin 2005.
 • Toczyski W., Sartorius W., Zaucha J., Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór ekspertyz, Warszawa 1997.
 • Leseczko M., Globalizacja a rozwój Ukrainy [w:] M. Bałtowski, H. Ponikowski (red.), Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej, Lublin 2005.
 • Mazurkiewicz L., Region transgraniczny - nowe pojęcie teorii regionu geograficznego [w:] P. Eberhardt, T. Komornicki (red.), Problematyka wschodniego obszaru pogranicza, Biuletyn: Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, nr 2, Warszawa 1993.
 • Мельник О., Стратегія прикордонного співробітництва: пленарна сесія Консультат. комі- тету Президентів України та Польщі / О. Мельник // Уряд. кур'єр. 2007.
 • Мельник О., Транскордонна співпраця: співпраця між прикордонними областями України і Польщі / О. Мельник // Уряд. кур'єр. 2006, № 66-67.
 • Mаксименко С., Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України, Київ 2000, s. 171.
 • Rąkowski G., Instytut Ochrony Środowiska: Transgraniczne obszary chronione na wschodnim pograniczu Polski. Zarys koncepcji, Warszawa 2000.
 • Стратегія транскордонного співробітництва "Карпати 2004-2011ˮ (Україна, Польща, Угорщина, Румунія). Проект TACIS, Агентство регіонального розвитку та транскордон- ного співробітництва "Закарпаттяˮ, Ужгород 2005.
 • Surmacz B., Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002, s. 191-206.
 • Закон України Про внесення змін до Закону України "Про туризмˮ: за станом на 18 лист. 2003 р./ Верховна Рада України. - Офіц. Вид. -К.: Відомості Верховної Ради (ВВР) 2004, № 13.
 • Закон України Про транскордонне співробітництво: за станом на 24 черв. 2004 р. / Верхов- на Рада України. - Офіц. вид. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 45. - 499 с.
 • Україна і Польща проведуть "дні добросусідстваˮ, http://oglyadach.com/news_print/2006/ 8/26/108966.htm [odczyt: 26.08.2006].
 • Zioło Z., Czynniki i bariery rozwoju obszarów transgranicznych [w:] K. Miros, A. Stasiak (red.), Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, Biuletyn: Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, nr 10-11, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.