PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 12 (63) | 61--76
Tytuł artykułu

Human Capital and the Level and Quality of Life in the European Union Countries in the Period 2005-2015

Warianty tytułu
Kapitał ludzki oraz poziom i jakość życia w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2015
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem niniejszego artykułu jest zbadanie związków łączących kapitał ludzki zakumulowany w 25 krajach Unii Europejskiej z poziomem i jakością życia odnotowywanymi w tych państwach w latach 2005-2015. Procesowi dochodzenia do tak zdefiniowanego celu podporządkowano trzy zadania badawcze, z których pierwszym było dokonanie zwięzłej teoretycznej prezentacji pojęcia i determinant kapitału ludzkiego sensu largo. Drugi etap prowadzonego badania polegał na skonstruowaniu (z wykorzystaniem metod taksonomicznych) syntetycznej miary kapitału ludzkiego zakumulowanego w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2015 oraz na opracowaniu międzynarodowych rankingów stopnia rozwoju kapitału ludzkiego. Z kolei ostatnim zadaniem - najważniejszym z punktu widzenia celu pracy - była analiza związków korelacyjnych występujących w latach 2005-2015 między syntetyczną miarą kapitału ludzkiego a wybranymi wskaźnikami poziomu i jakości życia szacowanymi dla krajów Unii Europejskiej.
EN
The major research objective of this article is to investigate the connections between human capital accumulated in 25 EU countries and the level and quality of life recorded in these countries in the 2005-2015 time period. Three research tasks were subordinated to the process of reaching the defined goal, the first of which was to make a concise theoretical presentation of the concept and determinants of human capital in the broad sense. The second stage of the research conducted involved the construction (using taxonomic methods) of a synthetic measure of human capital accumulated in the EU in 2005-2015 and the development of international rankings for the degree of human capital development. The final task is the most important one considering the objective of the work - this was the analysis of correlation relationships occurring in 2005-2015 between the synthetic measure of human capital and selected indicators of the level and quality of life estimated for the EU countries.
Rocznik
Numer
Strony
61--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
Bibliografia
 • Balcerzak A.P., 2011, Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002-2008, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 176, pp. 456-467.
 • Berger-Schmitt R., Jankowitsch B., 1999, Systems of Social Indicators and Social Reporting, The State of the Art. EU Reporting, Working Paper, vol. 1, Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA), Social Indicators Department, Mannheim, pp. 9-21.
 • Bywalec C., Wydymus S., 1992, Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Ekonomista, vol. 5-6, pp. 669-683.
 • Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grodzicki J., 2003, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Grzega U., 2015, Tradycyjne i alternatywne mierniki poziomu życia ludności w ujęciu teoretycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne: Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, vol. 10, pp. 77-87.
 • Hellwig Z., 1981, Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [in:] W. Welfe (ed.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa, pp. 46-68.
 • Kubiczek A., 2014, Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 38(2), pp. 40-56.
 • Kukuła K., 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Laroche M., Merette M., Ruggeri G.C., 1999, On the Concept and Dimensions of Human Capital in a Knowledge Based Economy Context, Canadian Public Policy, vol. XXV, no. 1, pp. 87-100.
 • Madrak-Grochowska M., 2015, Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój społeczno-ekonomiczny gospodarek opartych na wiedzy w latach 2000-2010, [in:] E. Kwiatkowski, B. Liberda (ed.), Determinanty rozwoju Polski: rynek pracy i demografia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 144-159.
 • Madrak-Grochowska M., 2016, Kapitał ludzki zakumulowany w gospodarkach opartych na wiedzy (GOW) w latach 1995-2010, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, vol. 276, pp. 47-57.
 • Makuch M., 2009, Kapitał ludzki - próba definicji, [in:] D. Moroń (ed.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 13-24.
 • Migała-Warchoł A., 2010, Ocena zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, vol. XI/2, pp. 222-231.
 • Morais P., Miguéis V.L., Camanho A.S., 2013, Quality of Life Experienced by Human Capital: An Assessment of European Cities, Social Indicators Research, vol. 110, pp. 187-206.
 • Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Papuć E., 2011, Jakość życia - definicje i sposoby jej ujmowania, Current Problem Psychiatry, vol. 12(2), pp. 141-145.
 • Piasny J., 1993, Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 2, pp. 73-92.
 • Sirgy M., Michalos A., Ferriss A., Easterlin R., Patrick D., Pavot W., 2006, The Quality of Life (QOL) Research Movement: Past, Present, and Future, Social Indicators Research, vol. 76, pp. 343-466.
 • Walukiewicz S., 2010, Kapitał ludzki. Skrypt akademicki, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa.
 • WHOQOLGroup, 1995, The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL), Position Paper from the World Health Organization. Soc. Sci. Med., 41(10), pp. 1403-1409.
 • Zalewska M., 2012, Jakość życia - wybrane koncepcje. Analiza porównawcza wskaźników jakości życia w Polsce i krajach UE, Problemy Zarządzania, vol. 10, no. 2 (37), pp. 258-275.
 • Zeliaś A. (ed.), 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.