PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 12 (63) | 100--112
Tytuł artykułu

Instruments for Maintaining the Financial Stability of Territorial Self-government Entities

Warianty tytułu
Narzędzia kształtowania stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozważania nad stabilnością systemu finansowego implikują kwestie związane ze stabilnością systemu finansów publicznych. Jednakże rozważaniom tym towarzyszy chaos terminologiczny wynikający z faktu, że pojęcie stabilności finansów publicznych jest zamiennie stosowane z pojęciem stabilności fiskalnej przy jednoczesnym braku jego zdefiniowania. Z pewnością można przyjąć, że stabilność fiskalną ocenia się w odniesieniu do limitów długu i deficytu sektora finansów publicznych. Wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego będącego częścią długu publicznego wynikał m.in. ze spowolnienia gospodarczego i przyczynił się do położenia większego nacisku także na problem stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł stanowi próbę odniesienia się do pojęcia stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, zawiera propozycję szerszego podejścia do tego pojęcia, jak też omawia skuteczność wybranych instrumentów mających wpływ na stabilność finansową w Polsce.
EN
Considerations related to the stability of a financial system include the issue of public finance stability. However, such considerations are often characterised by the inconsistency of terminology, which results from the fact that the concept of public finance stability is used as a synonym of fiscal stability, and, in addition to that, the term is not defined. Undoubtedly, fiscal stability is assessed in the context of the debt limits and deficit levels of the public finance sector. A rapid increase in the indebtedness of territorial self-government entities (part of the total public debt) resulted, among others, from economic slowdown, which indicated that more attention should be given to the financial stability of local government entities. The paper is an attempt to discuss the concept of the financial stability of territorial self-government entities; it proposes a broader approach to the financial stability of territorial self-government entities, and it presents the effectiveness of selected instruments which affect financial stability in Poland.
Rocznik
Numer
Strony
100--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics
Bibliografia
 • Alińska A., 2016, Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Ekonomiczne Problemy Usług, no. 125, pp. 49-59.
 • Alińska A., Wasiak K., 2014, Czy stabilność systemu finansowego można uznać za dobro publiczne?, Studia Ekonomiczne, no. 198, część 1: Finanse - problemy - decyzje, pp. 13-34.
 • Chant J., Lai A., Illing M., Daniel F., 2003, Essays on Financial Stability, Bank of Canada. Technical Report, no. 95, September.
 • Crockett A., 1997, What is financial stability - a goal of public policy?, Maintaining Financial Stability in a Global Economy. Symposium Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, August.
 • European Commission, Europejski Semestr - Zestawienie informacji tematycznych, Stabilność finansów publicznych, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic- factsheet_public-finance-sustainability_pl.pdf. (05.08.2019).
 • Franek S., Postuła M., 2019, Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, Materiały i Studia, no. 334, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Houben A., Kakes J., Schinasi G., 2004, Towards a framework for safeguarding financial stability, IMF 2004, no. 04/1001, June.
 • Kluza K., 2019, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Trendy historyczne, narzędzia do analizy zdolności spłaty zadłużenia oraz postulaty zmian systemowych, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Texter, Warszawa.
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2017, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016, Warszawa.
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2019, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018, Warszawa.
 • Malinowska-Misiąg E., 2017, Przejrzystość fiskalna a stabilność polskiego systemu finansów publicznych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, no. 1 (29), pp. 31-44.
 • Misiąg W. (ed.), 2019, Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, 3rd edition, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli, 2018, Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego, Informacja o wynikach kontroli, Departament Budżetu i Finansów, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski, 2018, Raport o stabilności systemu finansowego, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa.
 • Owsiak K., 2017, Narzędzia ochrony finansów jednostek samorządu terytorialnego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 51, no. 6, pp. 263-270.
 • Próchnicki L., 2013, Reguły fiskalne a stabilność fiskalna krajów Unii Europejskiej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, no. 32/1, pp. 27-50.
 • Rada Ministrów, 2019, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • Redo M., Wójtowicz K., Ciak J.M., 2018, Bezpieczeństwo finansów publicznych, CeDeWu, Warszawa.
 • Rodriguez-Bolivar M.P., López-Subires M.D., Alcaide-Muñoz L., Navarro-Galera A., 2019, The financial sustainability of local authorities in England and Spain: A comparative empirical study, International Review of Administrative Sciences, first published June 26, 2019.
 • Unia Metropolii Polskich, Stanowisko w UMP of 2 April 2019 - changes in PIT, https://www.metropolie. pl/ (16.08.2019).
 • The Act of 28 February 2013 Prawo upadłościowe, Journal of Laws 2003, no. 60, item 535 with later amendments.
 • The Act of 27 August 2009 on Public Finance, Journal of Laws, no. 157, item 1240 with later amendments.
 • The Act of 14 December 2018 on Amendments to the Act on Public Finance and Other Acts 2018, Journal of Laws 2018, item 2500.
 • Wójtowicz K., 2019, Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.