PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6/2 | 55--70
Tytuł artykułu

EPSO jako organ rekrutujący korpus urzędniczy Unii Europejskiej

Warianty tytułu
EPSO as an Recruitment Office for Civil Service of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy tekst przedstawia status prawny i formalny urzędników Unii Europejskiej oraz Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) jako organ wyspecjalizowany w rekrutacji do korpusu urzędniczego Unii Europejskiej. Pierwsza jego część przedstawia informacje o strukturze korpusu urzędniczego UE, podziale na poszczególne kategorie, rangi i grupy. W tej też części wymieniono szereg praw i przywilejów oraz obowiązków unijnych urzędników. Część druga tekstu dotyczy instytucjonalizacji rekrutacji do unijnych instytucji. Zaczyna się od krótkiego rysu historycznego aby skupić się na powołaniu w 2003 roku Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO). Omówiono tu także jego strukturę, umocowanie prawne i kwestie organizacyjne. Całość kończy podsumowanie i wykaz wykorzystanych źródeł, aktualnych na dzień 31.12.2014. (abstrakt oryginalny)
EN
The text presents legal and formal status of officers and clerks of the European Union along with presentation of the European Personnel Selection Office (EPSO) as an office specializing in recruitment to the civil corpus of the European Union. The first part presents information on structure of EU civil corpus, its division into categories, ranges and groups. In that part are also pointed rights and privileges with duties of EU officers. The second part refers to institutionalization of recruitment to EU institutions. It begins with short historical background and focuses on establishment of European Personnel Selection Office (EPSO). Its structure, legal base and organization is also discussed here. The paper finishes with conclusions and list of references and sources valid on December 24th of 2014. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sopocka Szkoła Wyższa
autor
Bibliografia
 • Bloch R., Lefèvre J., La fonction publique internationale et européenne, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris 1963.
 • Brodecki Z., Europa Urzędników, Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 • Chochowska A., Chochowski K., Status prawny urzędnika Wspólnot Europejskich, Prawo Europejskie w Praktyce, 2007, vol. 10, Nr 40.
 • Czaputowicz J., Służba cywilna w instytucjach Unii Europejskiej, "Służba cywilna", wiosna-lato 2003r., Nr 6.
 • Dębicka A., Dębicki M., Dmochowski M., Statut prawny urzędników Unii Europejskiej, "Służba cywilna", 2005r., Nr 9.
 • Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Rewidentów Księgowych, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Ombudsmana z 25.07.2002 r., ustanawiająca Europejskie Biuro ds. Selekcji Kadr, (Dz. U. UE L 197/53, 26.07.2002).
 • Decyzja 2005/118/WE Parlamentu Europejskiego, Rady Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiającej Europejską Szkołę Administracji (Dz. U. L 37/14 z 10.2.2005).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz. U. UE L269/15 z 5.10.2002).
 • Dzienisz Ł., Sobieska J., Praca i staże w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2003.
 • Giusta P., Des valeurs et des choix : guide d'éthique pratique à l'intention des fonctionnaires de l'Union européenne, Court of Auditors of the European Communities, QJ-76-06-044-FR-C, Luxembourg: EUR-OP, 2006.
 • Korczak J., Europejskie prawo urzędnicze [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Supernat J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Małecki M., Tomaszewski K., Status Urzędnika Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich wydany na podstawie art. 2 i 3 rozporządzenia Rady Nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. (Dz. U. WE L 56 z 4.3.1968).
 • Vilella G., Le fonctionnaire européen: un essai d'introduction, Edition du Boulevard, Strasbourg 2006.
 • www.europa.eu/epso/index_pl.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.