PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6/2 | 71--84
Tytuł artykułu

Rozpiętości cen obligacji skarbowych w krajach strefy euro

Warianty tytułu
Sovereign Bond Yield Spreads in Euro Area Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozpiętości cen obligacji skarbowych w strefie euro stanowią różnicę między zyskownością tych obligacji (z terminem zapadalności 10 lat), emitowanych przez dany kraj członkowski tej strefy, a zyskownością obligacji, które emituje rząd Niemiec. Papiery te często służą jako benchmark (wyższy poziom bezpieczeństwa i płynności). Różnice w zyskowności papierów skarbowych są spowodowane wieloma czynnikami, do których możemy zaliczyć m. in.: ryzyko kredytowe i płynności danego emitenta, stopień awersji do tych ryzyk, czy "bańki finansowe". W okresie 1999-2007 różnice w oprocentowaniu papierów skarbowych państw strefy euro były małe. Znaczne rozpiętości tych cen zaczęły pojawiać się w 2008 r., szczególnie po upadku banku Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych we wrześniu 2008 r. Wówczas nastąpił znaczny wzrost popytu na papiery skarbowe Niemiec. Kryzys zadłużenia, który rozpoczął się w Grecji pod koniec 2009 r., spowodował ponowne zmiany w cenach papierów niektórych krajów strefy euro. Zmusiło to Europejski Bank Centralny (EBC) do podjęcia niestandardowych środków w polityce pieniężnej, tj. uruchomienia programu rynków papierów wartościowych w maju 2010 r., oraz zapowiedzi wprowadzenia bezwarunkowych transakcji monetarnych w sierpniu 2012 r. Szczególnie ta druga decyzja EBC zmniejszyła fragmentację finansową w krajach strefy euro oraz wyeliminowała ryzyko denominacji wspólnej waluty euro. (abstrakt oryginalny)
EN
Euro area sovereign bond yield spreads are defined as the difference between the ten - year bond yields of a euro area country and the ten - year bond yields, issued by the German government. German bonds are often considered as a benchmark (a higher level of safety and liquidity). Differences between the bond yields of the euro area countries are caused by many factors, e.g. credit and liquidity risk premium, level of aversion to those risks or financial bubbles. Over the period 1999-2007 those differences were very low. They started rising in 2008, particularly after the collapse of Lehman Brothers in the United States of America in September 2008. At that time, a demand for German bonds rose significantly. Debt crisis, which began in Greece at the end of 2009, caused changes in the euro area bonds spreads again. It pushed the European Central Bank (ECB) to introduce non - standard policy measures as Securities Markets Programme in May 2010 and the possibility of undertaking Outright Monetary Transactions in August 2012. Particularly this second ECB decision successfully helped to reduce financial fragmentation in the euro area countries and eliminate redenomination risk of the euro currency. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sopocka Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • Altavilla C., Giannone D., Lenza M., The financial and macroeconomic effects of OMT announcements, ECB "Working Paper" 1707, August 2014.
 • Assessing the retail bank interest rate passthrough in the euro area at times of financial fragmentation, ECB "Monthly Bulletin", August 2013.
 • Euro area risk - free rates: measurement issues, recent developments and relevance to monetary policy, ECB "Monthly Bulletin", July 2014.
 • European Commission, Statistical Annex of European Economy, Spring 2014. Witryna internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/economy _finance/publications/european_economy/2014/2014-saspring _en.htm (dostęp: 05.09.2014).
 • Fiscal policies and financial markets, ECB "Monthly Bulletin", February 2006.
 • Giżyński J., Polityka fiskalna w strefie euro, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
 • Giżyński J., Wierzba R. (2013), Funkcjonowanie euro jako waluty międzynarodowej w warunkach kryzysu gospodarczego, "Zarządzanie i Finanse", Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013, Nr 2/4.
 • Malinowski D., Skutki wzrostu deficytu ekonomicznego budżetu państwa i długu publicznego dla gospodarki i stanu finansów publicznych, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, Zawiślińska I. (red.), SGH, Warszawa 2014.
 • Polański Z., Polityka pieniężna i rynki finansowe, w: Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Albiński P. (red.), SGH, Warszawa 2014.
 • Raport Roczny 2010, EBC, Frankfurt nad Menem 2011.
 • Raport Roczny 2012, EBC, Frankfurt nad Menem 2013.
 • Raport Roczny 2013, EBC, Frankfurt nad Menem 2014.
 • The determinants of euro area sovereign bond yield spreads during the crisis, ECB "Monthly Bulletin", May 2014.
 • Waśniewski K., Czy dług publiczny musi rosnąć?, Scholar, Warszawa 2014.
 • Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.