PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6/2 | 97--111
Tytuł artykułu

Zastosowanie wartości godziwej do wyceny polskich spółek giełdowych w świetle MSSF 1

Warianty tytułu
Fair Valuation of Polish Publically-Listed Companies on the Basis of IFRS 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z MSSF 1, spółki giełdowe powinny wykazać w pierwszym sprawozdaniu finansowym, sporządzonym zgodnie z MSSF, informacje dotyczące zasad wyceny na dzień przejścia. Zaprezentowane w artykule badania umożliwiły identyfikację kryteriów, którymi kierowały się w tym aspekcie polskie podmioty giełdowe. Badaniem objęto 111 podmiotów - wszystkie, które powołały się na zastosowanie wartości godziwej dla potrzeb zaprezentowania w sprawozdaniu finansowym jak najbardziej wiarygodnej wartości jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
According to IFRS 1, publicallytraded companies should declare the principles of their valuation in the first financial statement given after the transition date. The research presented in this article provides the criteria Polish companies use in their valuations. The study includes 111 subjects that claimed the use of fair value estimates in their financial statements in order to show the most credible valuations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Biuletyn do czasopisma Rzeczpospolita "Rachunkowość 2006", Przewodnik po MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, Deloitte 2006.
 • Engelgardt E., Rola wartości godziwej w procesie pomiaru wartości, [w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 32, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011,
 • Gierusz J., Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 62 (118), SKwP, Warszawa 2011.
 • Gierusz J., Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej, Zarządzanie i Finanse, czasopismo Wydziału Zarządzania UG, Nr 4 z 2012 roku, cz.3.
 • Gierusz J., K. Gościniak, B. Zackiewicz, MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce, Difin, Warszawa 2007.
 • Kwiecień M., (2009), Sprawozdawczość finansowa a kryzys finansowy, artykuł na Ogólnopolską Konferencję Naukową Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji ekonomicznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • MSSF 1 - Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. Część A. IFRS Foundation oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, London-Warszawa 2011.
 • Mućko P., Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 208-216, [za:] E. Engelgardt, Rola wartości godziwej w procesie pomiaru wartości, [w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 32, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Pieter J., Oceny i wartości, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice1973.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1255/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 12, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20130114 _rozp_KE_1255-2012.pdf, data dostępu: 12.10.2014.
 • Skoczek-Spychała M., Wycena składników Sprawozdania finansowego, [W:] Standardy rachunkowości w świetle wyzwań współczesnej gospodarki, Tom II, Analiza standardów rachunkowości, [w:] Z. Messner, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Stępień K., (2005), Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Nr 674.
 • Świderska, Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:]: "Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro", [red.:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 • Walińska E., Sprawozdawczość finansowa XXI wieku - bez granic?, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, [red.:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa 2007.
 • Zarzecki D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 52-54, [za:] W. Molenda, Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania, SKwP, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.