PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 18 | z. 3 | 307--325
Tytuł artykułu

Kultura i zrównoważony rozwój - wykorzystanie narzędzi partycypacji zaangażowanej

Warianty tytułu
Culture and Sustainable Development. A Subjective Overview of the Use of Participatory Engagement Tools
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dobre praktyki są opisywane, analizowane i rozpowszechniane w celu adaptowania przez kolejne grupy, ale tylko niektóre z nich stają się stale wykorzystywanymi narzędziami zarządzania zrównoważonym rozwojem. Organizacja niniejszego tekstu wynika z chęci bliższego przyjrzenia się tym instrumentom i narzędziom, które tworzy w praktyce. Każdy z podjętych wątków został ograniczony do krótkiego omówienia, gdyż każdy wydaje mi się niezbędny do analizowania podejmowanej problematyki. Tekst jest zatem podzielony na kilka części:W stronę zrównoważonego rozwoju - między polityką a strategią. Zostały tu przywołane i krótko skomentowane najważniejsze dokumenty związane ze współczesną koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz ich przeniesieniem do dokumentów strategicznych, wyznaczających kierunki rozwoju państw. W ostatniej części tego fragmentu odnoszę się do kultury, jako że stanowi ona przedmiot mojego głównego zainteresowania. Partycypacja społeczna jako instrument zarządzania. Dokumenty ratyfikowane przez poszczególne państwa na poziomie ONZ czy Unii Europejskiej prowadzą wprost do tworzenia strategii rozwoju, a wśród instrumentów zarządzania, wytyczanych przez zasady good governance i multilevel-partnership (rozumiane jako szeroki udział społeczeństwa w zarządzaniu państwem), wymienia się m.in. partycypację społeczną.Wykorzystanie narzędzi partycypacji zaangażowanej - wybrane przykłady. Ta część jest próbą pokazania, jak w praktyce wykorzystane zM3pctKYsą narzędzia partycypacji społecznej. Wybór został uzasadniony możliwością zaprezentowania wielu przykładów z dziedziny kultury, gdzie aktywność społeczna będąca jednym z ważniejszych kryteriów jest bardzo duża, a także powtarzalnością wykorzystywania tego narzędzia. (fragment tekstu)
EN
The concept of sustainable development and the strategies of implementing sustainable development at the country, region and city level are not just empty words commonly used by politicians, public administration, or the media. The paper presents a long-standing global discussion on the concept itself and its main components. It also unfolds the increasingly intense attempts to devise strategies premised on sustainable development and to consider culture (in the very broad sense of the word) as the key determinant of development. This is illustrated by the description of the use of one of the tools of social participation - participatory engagement - based on case studies from the domain of culture. (original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
307--325
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Agenda 21 for culture, Agenda 21 2008, http://www.agenda21culture.net/ [odczyt: 12.10.2014].
 • Clarke A., Exploiting the web as a tool for democracy: new ways forward in the study and practice of digital democracy, World Forum for Democracy, 2003, http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage [odczyt: 7.02.2015].
 • Convention on the Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expressions, UNESCO 2005, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf [odczyt: 12.10.2014].
 • Convention on the World Cultural and Natural Heritage of Humanity, UNESCO 1972, http://whc.unesco.org/en/conventiontext/ [odczyt: 12.10.2014].
 • Culture as a Goal in the Post-2015 Development Agenda, Culture 21: Actions Commitments on the role of culture in sustainable cities, UCLG, Agenda 21 for culture, 2015, http://agenda21culture.net/sites/default/files/files/culture21-actions/c21_015_en.pdf [odczyt: 12.10.2016].
 • Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development, UCLG 2010, http://www.agenda21culture.net/documents/culture-the-fourth-pillar-of-sustainability [odczyt: 12.10.2014].
 • Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, Rezolucja przyjęta na 55 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork 2000, dokument przetłumaczony przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, czerwiec 2002, http://www.unic.un.org.pl/milenium.php [odczyt: 12.10.2016].
 • Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju. Konferencja Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój na posiedzeniu w Rio de Janeiro w dniach od 3 do 14 czerwca 1992 r., https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000280&find_code=SYS&local_base=TEK01 [odczyt: 20.12.2016].
 • Dahrendorf R., O pojęciu szans życiowych [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2005.
 • Dias N. (red.), Hope for democracy - 25 years of participatory budgeting worldwide, 2014.
 • Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commision, Brussels, 3.3.2010, Com (2010), http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [odczyt: 15.10.2014].
 • European Governance A White Paper, COM(2001) 428, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm [odczyt:12.10.2014].
 • Future We Want, http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf [odczyt: 20.12.2016].
 • Hausner J. (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna, Kraków 1999.
 • http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/ag21_en.pdf [odczyt: 15.10. 2016].
 • Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2002.
 • Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa 2013.
 • Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Warszawa 2003.
 • Olech A., Modele partycypacji, Jak obywatele mogą uczestniczyć w sprawowaniu władzy, Instytut Spraw Publicznych 2010 prezentacja, http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/modelepartycypacji.pdf [odczyt: 12.10.2016].
 • Olech A., Kaźmierczak T., Modele partycypacji publicznej [w:] Partycypacja publiczna - o uczestnictwie obywateli w życiu lokalnej wspólnoty, Warszawa 2011.
 • Participatory budgeting. An innovative approach, Briefing. European Parliament January 2016,http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573894 [odczyt: 12.12.2016].
 • Participatory Budgeting Worldwide - Updated Version, Dialog Global 25, Sintomer Y., Herzberg C., Allegretti G., November 2013, http://www.service-eine-welt.de/en/images/text_material-3651.img [odczyt: 15.10.2014].
 • Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, M. Ćwiklicki, M. Frączek (red.), Kraków 2013.
 • Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies, UNESCO 2013, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_english.pdf [odczyt: 12.10.2014].
 • Sgueo G., How the EU budget is spent - Europe for citizens (2014-2020) European Parliamentary Research Service, European Parliament, 2015, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)564392 [odczyt: 12.12.2016].
 • WCED Brundtland Commission: Our Common Future, Oxford 1987.
 • Who elected the WTO, "The Economistˮ 2001.
 • World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Gland 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.