PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 12 (63) | 152--164
Tytuł artykułu

Regional Competitiveness and Local Government Debt

Warianty tytułu
Konkurencyjność regionu a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu był wybór miar, za pomocą których można określić konkurencyjność regionu, oraz zbadanie, czy w analizowanym okresie zmiany wartości tych miar były zgodne ze zmianami zadłużenia gmin. Analiza została przeprowadzona dla województwa dolnośląskiego oraz zlokalizowanych na jego terenie gmin. Dane obejmowały lata 2005-2015. Jako główną miarę konkurencyjości regionu wybrano PKB na mieszkańca. Dodatkowo do analizy przyjęto następujące miary: produktywność, wskaźnik zatrudnienia, średnie wynagrodzenie i liczbę zarejestrowanych przedsiębiorstw. Badanie wykazało, iż w analizowanym okresie nastąpił wzrost zadłużenia wszystkich typów gmin. W tym czasie zaobserwowano również wzrost wartości analizowanych miar konkurencyjności regionu (w niektórych latach wystąpiły pojedyncze przypadki spadku określonych miar). W większości badanych lat zmiany długu gmin miały ten sam kierunek co zmiany wartości miar konkurencyjności regionu.
EN
The goal of the research was to select measures of regional competitiveness and analyze if in the considered period changes in value of these measures were in line with changes in the debt level of different forms of municipalities (communes). The survey was conducted for the Lower Silesia region and the municipalities located there. Data covered the period 2005-2015. The main measure of regional competitiveness selected by the author was regional GDP per capita. The additional measures were: labour productivity, employment rate, average monthly salary and business density. The survey indicated that the value of communes debt in Lower Silesia increased, even if in some years for particular forms of communes the level of debt was decreasing. At the same time generally an increase of competitiveness measures in the region was observed. In most of the analyzed years the direction of changes in municipalities debt was the same as that of changes of regional competitiveness measures.
Rocznik
Numer
Strony
152--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wroclaw University of Economics and Business
Bibliografia
 • Alfonso, A., and Jalles, T. (2013). Growth and productivity: The role of government debt. International Review of Economics and Finance, 25, 384-407.
 • Annoni, P., Dijkstra, L., and Gargano, N. (2017). The EU Regional Competitiveness Index 2016 (Working Paper WP 02/2017, European Commission). Retrieved from https://doi.org/10.2776/94425
 • Arnguren, M., Franco, S., Ketels, Ch., Murciego, A., Navarro, M., and Wilson, J. (2010). Benchmarking regional competitiveness in the European cluster observatory. Methodology Background Paper 1. European Commission. Retrieved from http://www.clusterobservatory.eu/eco/uploaded/ pdf/1288016756795.pdf
 • Begg, I. (1999). Cities and competitiveness. Urban Studies, 36(5-6), 795-809.
 • Berger, I. (2011). An overview and analysis on indices of regional competitiveness. Review of Economics and Finance, 1, 17-33.
 • Borozan, D. (2008). Regional competitiveness: Some conceptual issues and policy implications. Interdisciplinary Management Research, 4, 50-63.
 • Budd, L., and Hirmis, A. K. (2004). Competitiveness conceptual framework for regional competitiveness. Regional Studies, 39.8, 1015-1028. Retrieved from https://doi.org/10.1080/0034340042000292610
 • Cecchetti, S., Mohanty, S., and Zampolli, F. (2011). The real effects of debt (BIS Working Paper, no. 352). Basel: Bank for International Settlements.
 • Cellini, R., and Soci, A. (2002). Pop competitiveness. PSL Quarterly Review, 55(220), 71-101.
 • Gardiner, B., Martin, R., and Tyler, P. (2012). Competitiveness, productivity and economic growth across the European regions. Regional Competitiveness, 55-78. Retrieved from https://doi.org/10.4324/ 9780203607046
 • Golejewska, A. (2011). Human capital and regional growth perspective. Barometr Regionalny, 11(1), 7-17.
 • Herndon, T., Ash, M., and Pollin, R. (2014). Does high public debt consistently stifle economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff. Cambridge Journal of Economics, 38(2), 257-279.
 • Huggins, R., Izushi, H., and Thompson, P. (2013). Regional competitiveness: Theories and methodologies for empirical analysis. Journal of CENTRUM Cathedra (JCC): The Business and Economics Research Journal, 6(2), 155-172. Retrieved from https://doi.org/10.7835/jcc-berj-2013-0086
 • Kopańska, A. (2012). Local government debt policy in Poland between 1999 and 2010 with special focus on the first years of world economic crises. In L. Sedmihradska, N. Bobcheva, and M. Lados (Eds.), Local government finance in times of crisis: How to respond (pp. 114-131), Bratislava: NISPAcee Press.
 • Kumar, M., and Woo, J. (2010). Public debt and growth (IMF Working Paper WP 10/174).
 • Lengyel, I. (2004). The pyramid model: Enhancing regional competitiveness in Hungary. Acta Oeconomica, 54(3), 323-342.
 • Łaźniewska, E., Chmielewski, R., and Nowak, P. (2012). Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością. In E. Łaźniewska, M. Gorynia (Eds.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje- strategie-przykłady (pp. 24-62). Warszawa: PWN.
 • Martin, R., Cambridge Econometrics, Ecorys-Nei. (2003). A Study on the Factors of Regional Competitiveness: Report for the European Commission DG Regio. Retrieved from https://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf
 • Martin, R. (2005). Thinking about regional competitiveness: Critical issues (Policy paper prepared for East Midland Development Agency). Nottingham Trent University. Retrieved from: http://irep. ntu.ac.uk/id/eprint/519/1/202832_thinkingaboutregionalcompetitiveness2005.pdf.
 • Misztal, P. (2011). Dług publiczny i wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 5(54), 101-114. Retrieved from http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr_54_2011_s101.pdf
 • Modigliani, F. (1961). Long-run implications of alternative fiscal policies and the burden of the national debt. Economic Journal, 71(284), 730-755.
 • Parkinson, M., Champion, T., Simmie, J., Turok, I., Crookston, M., Katz, B., and Park, A. (2006). State of the English cities. Social research (NatCen). The Office of the Deputy Prime Minister, 2. Retrieved from http://image.guardian.co.uk/sys-files/Politics/documents/2006/03/07/StateoftheEnglishCitiespart1. Pdf
 • Pietrzyk, I. (2000). Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej. In M. Klamut, and L. Cybulski (Eds.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów (pp. 20-30). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Ponikowski, H. (2004). O miernikach konkurencyjności regionalnej. Roczniki Nauk Społecznych, 32(3), 241-247.
 • Porter, M.E. (2003). The economic performance of regions. Regional Studies, 37(6&7), 549-578.
 • Reinhart, C., and Rogoff, K. (2010). Growth in a time of debt. American Economic Review, 100(2), 573-578.
 • Saint-Paul, G. (1992). Fiscal policy in an endogenous growth model. The Quarterly Journal of Economics, 107(4), 1243-1259.
 • Schclarek, A. A. (2004). Debt and Economic Growth in Developing and Industrial Countries. Working Papers 2005:34, Lund University, Department of Economics.
 • Siudek, T., and Zawojska, A. (2014). Competitiveness in the economic concepts, theories and empirical research. Acta Oeconomia, 13(1), 91-108.
 • Storper, M. (2008). Community and economics. In A. Amin, and J. Roberts (Eds.), Community, economic creativity, and organization (pp. 37-68). New York: Oxford University Press.
 • Strahl, D. (2004). Wykorzystanie wskaźnika Herfindalha-Hirschmana do oceny konkurencyjności regionów. In A. Rapacz (Ed.), Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw (pp. 11-20). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Szafranek, E. (2010). Determinanty konkurencyjności regionów: ujęcie teoretyczne i empiryczne (Studia i Monografie nr 443). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Szlachta, J. (1996). Główne problemy rozwoju regionalnego Polski na pezełomie XX i XXI wieku. In R. Broszkiewicz, B. Gruchman, J. Hausner, A. Kidyba, A. Klasik, T. Kudłacz, T. Markowski, Z. Mikołajewicz, I. Pietrzyk, W. Sartorius, J. Szlachta. J. Szlanta, B. Winiarski, and J. Zaucha, Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski (pp. 16-27). Warszawa: Wydawnictwo Friedrich Ebert-Stiftung.
 • Trecroci, C., and Salotti, S. (2012). Even worse than you thought: The impact of government debt on aggregate investment and productivity. SSRN Electronic Journal, 1-23. Retrieved from https://doi. org/10.2139/ssrn.2033107
 • Winiarski, B. (1999). Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? In M. Klamut (ed.), Konkurencyjność regionów (pp. 9-19). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Zhao, R., Tian, Y., Lei, A., Boadu, and F., Ren, Z. (2019). The effect of local government debt on regional economic growth in China: A nonlinear relationship approach. Sustainability (Switzerland), 11(11), 1-22. Retrieved from https://doi.org/10.3390/su11113065
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.