PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 178 | 52--80
Tytuł artykułu

Osobowość pracownika a wybór ścieżki kariery zawodowej

Autorzy
Warianty tytułu
Employee Personality and Career Path Selection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między typem osobowości pracownika a wyborem przez niego ścieżki kariery zawodowej. Metoda badań, jaka została zastosowana, to narzędzie MBTI®. Wybór narzędzia został podyktowany jego popularnością zastoso-wania w biznesie, szczególnie w procesach rekrutacyjnych, a także ze względu na łatwość interpreta-cji wyników. Artykuł zawiera wyniki badań osobowości pracowników działów finansowych i działów sprzedaży wybranej firmy mediowej oraz zestaw wniosków i rekomendacji dla osób zarządzających zespołami i praktyków biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the paper is to find out whether there is a relationship between an employee's person-ality type and the career path s/he has chosen to follow. MBTI® was used as a research method. The tool was selected because it is widely used in business, in particular in hiring processes, but also due to the ease with which the results it produces can be interpreted. The paper contains results of personality test carried out for the employees of Financial Departments and Sales Departments of a selected media com-pany together with conclusions and recommendations for team managers and business practitioners. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Allport G. W. [1937], Personality, A Psychological Interpretation, Holt, Rinehart and Winston, New York, za: Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Allport G. W. [1961], Pattern and Growth in Personality, Reinhart and Winston, New York.
 • Bajar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal C.S. [2006], Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • Berent J. M. [2014], 34 Talenty, "Coaching", nr 5.
 • Brzezińska A. [2006], Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej, w: Edukacja regionalna, red. A. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Buss D. M., Cantor N. [1989], Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions, Springer, New York.
 • Cakrt M. [2006], Kto jest kim. Typy osobowości dla menedżerów, Helion, Gliwice.
 • Chaker M. N. [2011], What Accountancy Skills are Acquired at College?, "International Jour- nal of Business and Social Science", vol. 2(18).
 • Cyrek P. [2016], Kluczowe cechy pracowników w rozwoju przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 113.
 • Gasiul H. [2012], Psychologia osobowości, Difin, Warszawa.
 • Hall C. S., Lindzey G. [1978], Theories of Personality, 3rd ed., Wiley, New York.
 • Hall C. S., Lindzey G., Campbell J.B. [2013], Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hammond M. S. [2001], The Use of the Five-Factor Model of Personality as a Therapeutic Tool in Career Counseling, "Journal of Career Development", vol. 27, no. 3.
 • Holland J. L. [1992], Making Vocational Choices. A Theory of Vocational Personalities and Work Environments, Odessa FI, Psychological Assessment Resources.
 • Horzyk A. [2012], Negocjacje, sprawdzone strategie, Samo sedno, Warszawa.
 • Jankowski J. [2016], Czy wiesz kim jesteś? Przewodnik po 16 typach osobowości ID16TM©, Helion, Gliwice.
 • Jung C. G. [2015a], O rozwoju osobowości, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Jung C. G. [2015b], Typy psychologiczne, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Kaczmarek M., Kaczmarek-Kurczak P. [2012], Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań, MBA, CE 1.
 • Karczla M. [2017], Osobowość, jako czynnik zachowań menedżerskich w świetle "Teorii Wielkiej Piątki", "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie", z. 105, nr kol. 1980.
 • Kozielecki J. [1998], Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa.
 • Krause E. [2012], Planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentów między wyobrażeniami a strategiami, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Kukla D., Duda W. [2016], Poradnictwo zawodowe - rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym, Difin, Warszawa.
 • Kupczyk T. [2009], Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.
 • Lenkiewicz K., Srebnicki T., Bryńska A. [2016], Mechanizmy kształtujące rozwój osobowości i jej zaburzeń u dzieci i młodzieży, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, "Psychiatria Polska", 50(3).
 • Maddi S. R. [1980], Personality Theories: A Comparative Analysis, 4th ed., Homewood, Dorsey.
 • Madsen K. B [1972], Teorie motivace, Academia, Praha.
 • Malach-Pines A., Yafe-Yanai O. [2001], Unconscious Determinants of Career Choice and Burnout: Theoretical Model and Counseling Strategy, "Journal of Employment Counseling", 12, vol. 38.
 • McGrath H., Edwards H. [2018], Trudne osobowości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Myszka-Strychalska L. [2017], Koncepcje rozwoju zawodowego - przegląd wybranych stanowisk teoretycznych, "Artykuły i Rozprawy", UAM w Poznaniu.
 • Planowanie kariery zawodowej [2015], Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • Słownik języka polskiego [1981], red. nauk. M. Szymczak, PWN, Warszawa.
 • Stern W. [1911], Die differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen, Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig.
 • Strelau J. [2008], Psychologia różnic indywidualnych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Strus W., Cieciuch J. [2014], Poza Wielką Piątkę - przegląd nowych modeli struktury osobowości, "Polskie Forum Psychologiczne", t. 19, nr 1.
 • Szołtysek A. E. [2016], Filozofia osobowości, Impuls, Kraków.
 • Rican P. [1975], Psychologie osobnosti, Orbis, Praha, za: Cakrt M., Kto jest kim. Typy osobowości dla menedżerów, Helion, Gliwice 2006.
 • Uchnast Z. [2016], Różnice indywidualne ujmowane w terminach typów psychicznych Junga i stylów życia Adlera, "Rocznik Filozoficzny Ignatianum (The Ignatianum Philosophical Yearbook)", XXII / 2, s. 100-138.
 • Windelband W. [1894/1992], Historia a nauki przyrodnicze, w: Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, red. Z. Cackowski, M. Hetmański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Windelband W. [1998], History and Natural Science, tłum. J.T. Lamiell, "Teory and Psychology", 8 (1).
 • Wolska-Adamczyk A. (red.) [2015], Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, WSIiZ, Warszawa.
 • Zimbardo P. G., Johnson R.L., McCann V. [2017], Psychologia, kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • https://brieftip.pl/typy-osobowosci-wg-junga/, dostęp 15.07.2018.
 • https://www.16personalities.com/free-personality-test, dostęp 1.02.2018.
 • https://www.16personalities.com/pl/nasza-teoria, dostęp 23.07.2018.
 • https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/253715/34-cliftonstrengths-themes.aspx, dostęp 7.01.2020.
 • https://www.karierawfinansach.pl/artykul/wiadomosci/co-motywuje-finansiste, dostęp 1.06.2018.
 • https://www.pb.pl/efektywne-zarzadzanie-sprzedaza-jak-wspierac-i-jak-wymagac-638860, dostęp 1.06.2018.
 • https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk, dostęp 1.06.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.