PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 10 | 26--39
Tytuł artykułu

Rozwiązania prawne służące podniesieniu sprawności działania samorządu terytorialnego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sąsiedztwie terenów zamkniętych

Warianty tytułu
Legal Solutions Intended to Increase the Efficiency of Territorial Self-government Activities in Land Planning and Development in the Neighbourhood of Restricted Lands
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obowiązek uwzględniania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa niejednokrotnie przysparza organom gminy wielu problemów natury prawnej. Przepisy regulujące te kwestie są niespójne i wymagają doprecyzowania. Taki stan rzeczy wywołuje chaos prawny oraz obniżenie jakości realizowanych zadań planistycznych gmin. Szczególnie jest to widoczne, gdy dochodzi do konfliktów przestrzennych z udziałem wojskowych terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych. Wykładnia przepisów przeprowadzona w oparciu o stanowiska doktryny oraz sądownictwa administracyjnego doprowadziła autorkę do zaproponowania rozwiązań prawnych usprawniających kształtowanie warunków zagospodarowania przestrzennego obszarów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów zamkniętych i ich stref oraz podnoszących jakość tego kształtowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The obligation to take account of state defence and security in land planning and development frequently causes many legal problems for municipal authorities. The regulations governing these matters are inconsistent and need to be clarified. Such a state of affairs incites legal chaos and a reduction in the quality of municipal planning tasks being implemented. This is especially visible when there are spatial conflicts involving restricted military areas and their protective zones. The interpretation of the regulations based on the positions of the doctrine and administrative judiciary led the author to propose legal solutions to improve the formation of land development conditions for areas located in the vicinity of restricted areas and their zones, as well as improving the quality of such formation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004.
 • Bąkowski T., Zasady regulacji prawnej planowania i zagospodarowania przestrzennego - koncepcja i praktyka[w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec potrzeb inwestycyjnych i bezpieczeństwa państwa, red. B. Dobkowska, P. Sobotko, M.A. Ziniewicz, Olsztyn 2015.
 • Bąkowski T., Brzeski M., O wybranych problemach jakości stanowienia administracyjnego prawa materialnego w krajowym porządku prawnym [w:] Jakość prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Warszawa 2012.
 • Buczyński K., Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Sosnowski P., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Karpiuk M., Kostrubiec J., Paździor M., Popik-Chorąży K., Sikora K., Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.
 • Kisilowski M., Planowanie przestrzenne jako element zarządzania kryzysowego w administracji publicznej [w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec potrzeb inwestycyjnych i bezpieczeństwa państwa, red. B. Dobkowska, P. Sobotko, M.A. Ziniewicz, Olsztyn 2015.
 • Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 • Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002.
 • Pacak M., Zmorek K., Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Pikor D., Strefy ochronne ujęć wody, LEX 2019.
 • Sikora K., Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli, Lublin 2017.
 • Sosnowski P., Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa, Warszawa 2011.
 • Szpor G., Znaczenie jawności i jej ograniczeń dla realizacji zadań publicznych [w:] Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, red. T. Bąkowski, Warszawa 2015.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.
 • Woźniak M., Interes publiczny jako przesłanka działań organów planistycznych [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2011.
 • Woźniak M., Administrowanie przestrzenią jako dobrem publicznym [w:] Administracja dóbr i usług publicznych, red. M. Woźniak, Warszawa 2013.
 • Zakrzewska-Półtorak A., Planowanie przestrzenne w Europie, Wrocław 2016.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.