PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 6216--6224
Tytuł artykułu

Aspekty ekologiczne i ekonomiczne stosowania modyfikatorów spalania paliw silnikowych

Warianty tytułu
Ecological and Economic Aspects of the Use of Motor Fuel Combustion Modifiers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ograniczenie emisji tlenków węgla, węglowodorów, cząstek stałych PM oraz tlenków azotu (NOx) jest jednym z priorytetów ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniem toksycznymi związkami chemicznymi. Kolejnym ważnym priorytetem jest aspekt ekonomiczny, którym jest zmniejszenie zużycia paliwa. Pomocne w tym zakresie mogą być dodatki polepszające efekt spalania paliw silnikowych. Dodatki tlenowe stanowią głównie etery i estry węglowodorów alifatycznych. Korzystny wpływ na redukcje emisji węgla i węglowodorów oraz wzrost liczny oktanowej wykazuje także dodatek oleju palmowego stosowany do benzyn. Dodatki metaliczne obejmujące tlenki metali poprawiają własności fizykochemiczne oleju napędowego, jak i wpływają na ograniczenie emisji CO i NOx. W pracy przedstawiono rolę dodatków w ochronie powietrza oraz porównano najnowsze trendy w stosowaniu dodatków do spalania benzyn oraz olejów napędowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Reduction of the emissions of carbon oxides, hydrocarbons, particular matter PM and nitrogen oxides (NOx) is a priority in protecting the air against pollution by toxic compounds. Another priority is the economic aspect of reducing fuel consumption. Additives which improve the effect of engine fuel combustion may be useful for the purpose. Oxygen additives are mainly ethers and esters of aliphatic hydrocarbons. Beneficial effect on the reduction of carbon emissions and hydrocarbons and increase of the octane number also shows the addition of palm oil used for gasoline. Metallic additives include metal oxides improve the physicochemical properties of diesel and reduce the influence of CO and NOx. This paper presents the role of such additives in air pollution control and compares latest trends in the application of additives in the combustion of petrol and diesel fuels.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6216--6224
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • 1. Arteconi A., Mazzarini A., Di Nicola G., Emissions from ethers and organic carbonate fuel additives: A review. Water Air Soil Pollution 2011, nr 221.
 • 2. Baur C., Kim B., Jenkins P.E., Cho Y.S., Performance analysis of a SI engine with ETBE as a blending component in motor gasoline and comparison with other blending components. Energy Conversion Engineering Conference. Proceeding of the 25th Intersociety 1990, nr 4.
 • 3. Czora M., Gambuś F., Samochodowe reaktory katalityczne oraz ich wpływ na środowisko. Czasopismo techniczne: Mechanika. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2012, nr 26.
 • 4. Dabbagh H.A., Ghobadi F., Ehsani M.R., Moradmand M., The influence of ester additives on the properties of gaoline. Fuel 2013, nr 104.
 • 5. Fornasiero P., Catalysis-catalysis for the protection of the environment and the quality of life. Encyclopedia if Life Support Systems.
 • 6. Gallego G.S., Batoit-Dupeyrat C., Barrault J., Florez E, Mondragón F.: Dry reforming on methane over LaNi1-yByO3± [delta] (B=Mg, Co) perovskites used as catalyst precursor. Applied Catalysis A 2008, nr 334.
 • 7. Guziałowska-Tic J., Bok A.W., Tic W.J., Nowe rozwiązania proekologiczne w technologii spalania paliw. Chemik 2013, nr 67.
 • 8. Hernández D., FernándezJ.J., Mondragón F., López D., Production and utilization performance of a glycerolderived additive for diesel engines. Fuel 2012, nr 92.
 • 9. Jaroszek M., Wieszała R., Wpływ prędkości pojazdu na wielkość emisji spalin na miejskim odcinku drogowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport 2011, nr 70.
 • 10. Keskin A., Gürü M., Altiparmak D., Influence of metallic based fuel additives on performance and exhaust emissions of diesel engine. Energy Conversion and Management 2011, nr 52.
 • 11. Keskin A., Gürü M., Altiparmak D., Influence of tall oil biodiesel with Mg and Mo based fuel additives on diesel engine performance and emission. Bioresource Technology 2008, nr 99.
 • 12. Lenin M.A., Swaminathan M.R., Kumaresan G., Performance and emission characteristics of a DI diesel engine with a nanofuel additive. Fuel 2013, nr 109.
 • 13. Lu X., Zhang J., Zhang W., Huang Z., Improving the combustion and emission of a direct injection compression ignition engines using oxygenated fuel additives combined with cetane improver. Energy Fuels 2005, nr 19.
 • 14. Nibin T., Sathiyagnanam A.p., Sivaprakasam S., Saravanan C. G., Investigation on emission characteristic of a diesel engine Rusing oxygenated fuel additive. IE (I) Journal 2005, nr 86.
 • 15. Nowicki B., Tic W., Maciejewski Z: Optymalizacja technologii wytwarzania katalizatora platynowo-niklowego PD-1. Sprawozdanie ICSO nr BT-17/1998, Praca niepublikowana.
 • 16. Ntziachristos L., Samaras Z., EMEP/EEA emission inventory guidebook, Ateny 2009.
 • 17. Ren Y., Huang Z., Miao H., Di Y., Jiang D., Zeng K., Combustion and emissions of a DI diesel enigine fuelled with diesel-oxygenate blends. Fuels 2008, nr 87.
 • 18. Schifter I, Diaz L. Vera M., Guzman E., Lopez-Salinas E., Fuel formulation and vehicle exhaust emission in Mexico, Fuel 2004, nr 83.
 • 19. Serdiuk V.V., Serdiuk D.V., Askinazi L.A., Poprawa ekologicznych wskaźników pracy spalinowych silników tłokowych przez zastosowanie katalizatorów spalania. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska 2008, nr 10.
 • 20. Sierra Gallego G., Barrault J., Batoit-Dupeyrat C., Mondragón F., Production of hydrogen and MWCNT's by methane decomposition over catalysts originated from LaNiO3 perovskite. Catalysis Today 2010, nr 149.
 • 21. Song C., Zhang W., Pei Y., Fan G., Xu G., Comparative effects of MTBE and ethanol additions into gasoline on exhaust emissions. Atmospheric Environment 2006, nr 40.
 • 22. Yanfeng G., Shenghua L., Hejun G., Tiegang H., Longbao Z., A new diesel oxygenate additive and its effects on engine combustion and emission. Applied Thermal Engineering 2007.
 • 23. Yao C.D., Zhang Z.H., Xu Y.L, Huang Y., Experimental investigation of effects of bio-additives on fuel economy of the gasoline engine. Science in China Series E: Technological Sciences 2008, nr 8.
 • 24. Zannis T.C., Hountalas D.T.: DI diesel engine performance and emission form the oxygen enrichment of fuel with various aromatic content. Energy Fuels 2004, nr 18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.