PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 (64) | 20--30
Tytuł artykułu

Evaluation of Enterprise's Competitive Position - Case Study

Warianty tytułu
Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa - studium przypadku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednym z wymiarów konkurencyjności przedsiębiorstwa jest pozycja konkurencyjna, która jest związana z przewagą konkurencyjną, często wynika z potencjału konkurencyjnego i umiejętnie zastosowanych instrumentów konkurowania. Istnieje wiele sposobów umożliwiających określenie pozycji konkurencyjnej - zalicza się do nich m.in. analizę finansową. Głównym celem analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest ustalenie kondycji finansowej jednostki, co w konsekwencji umożliwia wskazanie deficytów oraz atutów podmiotu, jak również ewentualnych zagrożeń. Celem opracowania była próba określenia pozycji konkurencyjnej jednego z największych producentów wyrobów z mięsa drobiowego w Polsce - Indykpolu SA - za pomocą analizy wskaźnikowej. W opracowaniu wykorzystano także studium przypadku, aby jak najlepiej zobrazować sytuację spółki Indykpol SA. Analiza kształtowania się poziomów poszczególnych wskaźników finansowych w latach 2008-2018 umożliwiła stwierdzenie, że pozycja konkurencyjna Indykpolu SA była relatywnie silna i stabilna w branży. Ponadto w badanym okresie ogólny poziom zadłużenia sugeruje, że wszystkie zobowiązania znajdują pokrycie w dysponowanych przez firmę aktywach. Poziom wyniku finansowego z 2018 r. pozwala na pozytywną ocenę perspektyw rozwoju firmy, a zbiegło się to z wprowadzeniem na rynek nowej, dobrej jakościowo linii produktów - "Samo dobro", co przyczyniło się do zwiększenia możliwości generowania wyniku finansowego.
EN
One of the dimensions of the competitiveness of an enterprise is the competitive position, which relates to competitive advantage, and often results from the competitive potential and skillfully applied instruments of competing. There are many ways enabling the evaluation of competitive position, which, among others, include a financial analysis. The main goal of a financial analysis in an enterprise is to evaluate the financial condition of the entity, which consequently allows to indicate deficiencies and strengths of the subject and the potential threats. The aim of this research paper was an attempt to evaluate the competitive position of one of the largest producers of poultry products in Poland - Indykpol S.A. - using the ratio analysis. This elaboration also applied the case study method to illustrate the situa-tion of Indykpol S.A. The analysis of the behaviour of various financial ratios led to a conclusion that the competitive position of Indykpol in its industry was relatively strong and quite stable. Moreover, during the survey period, the overall level of liabilities suggests that all the obligations are covered by a sufficient amount of assets at the firm's disposal. The level of the financial results in 2018 allowed to make a positive evaluation of the company's growth perspective, and coincided with the market launch of a new and higher quality product line - "Samo Dobro" - which contributed to an increase in the profit generation potential.
Rocznik
Numer
Strony
20--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Bibliografia
 • Chrobocińska K., Juchniewicz M. (2005), Zmiany restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwie (na przykładzie O.Z.D. Indykpol S.A.), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VII, z. 2, pp. 52-58.
 • Dzikowska M., Gorynia M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, Gospodarka Narodowa, nr 4(248), pp. 1-30.
 • Flak O., Głód G. (2012), Konkurencyjni przetrwają. O przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy, Difin, Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PTE, Warszawa.
 • Gad J. (2015), Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, [in:] Ekonomia finanse, prawo gospodarcze, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Łódź-Lublin, pp. 69-77.
 • Gostkowska-Drzewicka M. (2015), Kondycja finansowa jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich, Nauki o Finansach, nr 1(22), pp. 49-68.
 • Hryniewicka M. (2017), Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, 48, nr 2, pp. 111-121.
 • Jerzemowska M. (ed.). (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kowalewska M., Koleśników M., Dominiak Ł., Porada A. (2018), Rynek mięsa drobiowego. Raport 2018, Warszawa.
 • Kraszewska M. (2017), Nowe koncepcje kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw źródłem budowania ich przewagi konkurencyjnej, [in:] Kraszewska M., Pujer K. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, Exante, Wrocław.
 • Kuciński A. (2018), Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego, nr 16, pp. 129-142.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2018,6,12.html.
 • Siemińska E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, UMK, Toruń.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN SA, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 • Szczególska M. (2007). Sektor mięsny, [in:] Ocena konkurencyjności głównych sektorów gospodarki żywnościowej. Wyniki badań ankietowych, IERiGŻ, PIB, Warszawa, pp. 9-18.
 • Utnik-Banaś K., Krawczyk J. (2016), Produkcja drobiarska w aspekcie podstawowych założeń biogospodarki, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VIII, z. 2, pp. 278-283.
 • Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, E-mentor nr 5, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784, 29.11.2019.
 • Żyłowska A. (2018), Parówki - czy są zdrowe? Prawdziwy skład parówek, https://www.poradnik- zdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/parowki-czy-sa-zdrowe-prawdziwy-sklad-parowek-aa-e1U3-kFJA-oHQa.html.
 • https://gotowanie.onet.pl/najlepsze-parowki-ranking/hb94xvp
 • https://www.biznesradar.pl/raporty-finansowe-bilans/INDYKPOL
 • https://www.money.pl/gielda/spolki-gpw/PLINDKP00013,o_firmie.html
 • http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/eurostat-polska-najwiekszym-producentem-miesa-drobiowego-w-ue,169632.html
 • https://www.indykpol.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.