PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 (64) | 115--126
Tytuł artykułu

Diversification of Competitive Results of the Food Industry of the ʻOldʼ and ʻNewʼ EU Countries

Warianty tytułu
Zróżnicowanie wyników konkurencyjnych przemysłu spożywczego krajów , "starej" i "nowej" UE
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania była ocena zróżnicowania wyników konkurencyjnych przemysłu spożywczego w krajach "starej" i "nowej" UE w latach 2004, 2011 i 2018. Obliczono wskaźniki udziału w wewnątrzunijnym eksporcie, pokrycia importu eksportem oraz ujawnionych przewag komparatywnych przemysłu spożywczego, a następnie zastosowano wybrane statystytyki opisowe (średnia arytmetyczna, współczynnik zmienności, dolny i górny kwartyl, mediana, rozstęp, rozstęp kwatylowy), wykresy-ramka wąsy oraz test Manna-Whitneya U. Z przeprowadzonych badań wynika, że występują wyraźne dysproporcje między krajami "starej" i "nowej" UE w zakresie wszystkich ocenianych wskaźników pozycji konkurencyjnej, głównie w przypadku udziału w eksporcie. Ocena wyników konkurencyjnych w kolejnych latach wskazuje, że ma miejsce stopniowy proces niwelowania luki w zakresie pozycji konkurencyjnej przemysłu spożywczego krajów ,,starej" i ,,nowej" UE.
EN
The purpose of this elaboration was to evaluate the diversity of competitive results of the food industry in the 'old' and 'new' EU countries in 2004, 2011 and 2018. The indicators of export market share, trade coverage and revealed comparative advantages of the food industry were used. Next the chosen descriptive statistics (arithmetic mean, coefficient of variation, lower and upper quartile, median, range, interquartile range), the box-plot figures and the Mann-Whitney U test, were applied. The conducted research proved the visible disparities between the 'old' and 'new' EU members in the range of all the evaluated indicators of competitive position, mainly in the case of export market share. The evaluation of the competitive results in the selected years demonstrate that there is a gradual process of reducing the gap within the competitive position of the food industry of the 'old' and 'new' countries of the EU.
Rocznik
Numer
Strony
115--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Ambroziak, Ł. (2014). Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na podstawie wybranych wskaźników. In Szczepaniak I. (ed.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5) Synteza. Seria "Monografie Programu Wieloletniego 2012-2014". Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Ambroziak, Ł., and Bułkowska, M. (2015). Całościowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie z Kanadą (CETA) oraz Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) a konkurencyjność polskich producentów żywności. In Szczepaniak I. (ed.), Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (1) (s. 88-113). Seria "Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019". Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Balassa, B. (1965). Trade liberalization and "revealed" comparative advantage. The Manchester School, 33, 99-123.
 • Banterle, A. (2005). Competitiveness and agri-food trade: an empirical analysis in the European Union. 11th Congress of the EAAE 'The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System', Copenhagen, 24-27 August 2005. Retrieved from http://ageconsearch.umn.edu/handle/24692
 • Chechelski, P. (2016). Globalne korporacje handlowe Chechelski w Polsce. Przemysł Spożywczy 70(7), 7-11.
 • EUROSTAT. Annual detailed enterprise statistics - industry and construction. Retrieved November, 10, 2019 from http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 • Firlej, K. (2015). Uwarunkowania ekonomiczne i przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. In P. Jedlićka (ed.). Economic development and management of regions. University of Hradec Kralove.
 • Gardijan, M., and Lukač, Z. (2018), Measuring the relative efficiency of the food and drink industry in the chosen EU countries using the data envelopment analysis with missing data. Central European Journal of Operations Research, 26, 695-713. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10100-018-0540-0
 • Gorynia, M. (2002). Pojęcie konkurencyjności - istota i poziomy. In M. Gorynia (ed.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstw a przystąpienie polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kosior, K. (2018). Przemysł 4.0 - budowanie przewag konkurencyjnych w epoce cyfrowego przełomu. In Szczepaniak I. (ed.), Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (4). Seria "Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019" Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Łukiewska, K. (2019). Metodologiczne aspekty pomiaru międzynarodowej konkurencyjności branży na przykładzie przemysłu spożywczego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Maciejewski, M. (2017). Zróżnicowanie kondycji gospodarczej państw Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 319, 117-126.
 • Maroto-Sanchez, A., and Cuadrado-Roura, J.R. (2013). Service Industries and Regions. 30 growth, location and regional effects. do services play a role in regional productivity growth across Europe? Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Miśniakiewicz, M. (2017). Identyfikacja i analiza trendów rozwojowych w przemyśle spożywczym w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 51(3), 385-397.
 • Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Kraków: Statsoft.
 • Szwacka-Mokrzycka, J. (2017). Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 330, 205-213.
 • Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Turia, A., Goncalvesb, G. and Mocana, M. (2014). Challenges and competitiveness indicators for the sustainable development of the supply chain in the food industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 124, 133-141.
 • Wilson, S. (2018), Assessing export competitiveness of food manufacturers in SIDS, Competitiveness Review: An International Business Journal, 28(4), 408-432. https://doi.org/10.1108/CR-07-2016-0038
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.