PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 (64) | 127--145
Tytuł artykułu

Entrepreneurship vs. Standard of Living of the Population in Western Poland: a Spatial Analysis

Warianty tytułu
Przedsiębiorczość a poziom życia mieszkańców w Polsce Zachodniej - analiza przestrzenna
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zamiarem autora artykułu było przedstawienie zależności między poziomem rozwoju przedsiębiorczości a poziomem życia mieszkańców. Badaniami objęto 112 powiatów w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Do oceny poziomu przedsiębiorczości i poziomu życia wykorzystano metodę TOPSIS. Dobór zmiennych został dokonany na podstawie kryteriów merytorycznych, statystycznych i formalnych (głównie kompletność i dostępność danych dla badanych obiektów w 2018 r.). Z badań wynika, że między analizowanymi zjawiskami zachodzi umiarkowana zależność korelacyjna. Na podstawie wyników analizy regresji przestrzennej można stwierdzić, że wzrost wartości syntetycznego miernika poziomu przedsiębiorczości o 1 jednostoskę powoduje wzrost wartości syntetycznego miernika poziomu życia w poszczególnych powiatach o 0,31, przy założeniu ceteris paribus.
EN
The author of this paper intends to present the relationships between the level of entrepreneurship and the population's standard of living. This study covered 112 districts in the Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie voivodeships. Entrepreneurship levels and standard of living were assessed with the use of TOPSIS. The variables were selected based on relevance, statistical and formal criteria (mainly including completeness and availability of 2018 data for the objects covered by the study). As shown by this study, moderate correlation exists between the phenomena considered. The results of spatial regression analysis provide grounds for concluding that a 1% increase in the synthetic indicator of entrepreneurship results, ceteris paribus, in a 0.31% increase in the synthetic indicator of standard of living at district level.
Rocznik
Numer
Strony
127--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS. (n.d.). Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Bellingham, L. (ed.). (2012). Enterprise and entrepreneurship education: Guidance for UK higher education providers. Gloucester: The Quality Assurance Agency for Higher Education.
 • Berbeka, J. (2006). Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Bywalec, C., and Rudnicki, L. (1992). Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Kraków: Akadamia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Hansen, M. E., and Grubb, F. (2002). Anthropometric versus income measures of the standard of living: issues of theoretical consistency. Retrieved from http://www.humanics-es.com/anthro11-13-02.pdf
 • Hwang, C. L. and Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: methods and applications. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag.
 • Janusz, M. (2014). Poziom życia i jego przestrzenne zróżnicowanie w województwie warmińsko-mazurskim. Ekonomia i Zarządzanie, 4, 169-184.
 • Karwowski, J. (2003). Jakość życia w regionie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Kopczewska, K. (2007). Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R-Cran. Warszawa: CeDeWu.
 • Kotowska, I. E., Matysiak, A., Styrc M., Pailhe, A., Solaz, A., and Vignoli, D. (2010). Drugie europejskie badanie jakości życia. Życie rodzinne i praca. Luksemburg: Eurofound.
 • Kotowski, J., and Pięta, S. (2018). Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2017 r. Warszawa: GUS.
 • Kuciński, K. (1997). Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kwasek, M. (2002). Poziom życia rolników w ostatniej dekadzie XX wieku. Warszawa: IERiGŻ.
 • Liang, Z., Changdi, S. and Liming, L. (2017). Application of the AHP Method and the TOPSIS Method in Comprehensive Economic Strength Evaluation of Major Cities in Guizhou Province (International Conference on Computer Science and Application Engineering, CSAE 2017). Shanghai.
 • Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
 • Mourad, M., Perez, A., and Richardson, C. (2014). Digital Inclusion Social Impact Evaluation. Final Report. Washington: One Global Economy.
 • Mularska-Kucharek, M. (2016). Przedsiębiorczość a jakość życia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (1), 141-153.
 • Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
 • Słaby, T. (2007). Poziom i jakość życia. In Panek T. (ed.), Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
 • Suchecki, B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szczygieł, E., and Piecuch, T. (2016). Rozkłady dochodów przedsiębiorców i ich użyteczność na tle innych grup społeczno-ekonomicznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 48(4), 116-128.
 • Szot-Gabryś, T. (2008). Znaczenie przedsiębiorczości i innowacji dla rozwoju regionu, In. Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (eds.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce: WSU im. S. Staszica w Kielcach.
 • Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Warszawa: PAN IGiPZ.
 • Świętek, A. (2018). Poziom przedsiębiorczości w krajach europejskich w świetle wskaźników TEA i EEA a występujące w wybranych z nich modele kształcenia przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, (14), 445-459.
 • Tarnawa, A., Węcławska, D., Nieć, M., and Zbierowski P. (2017). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska. Warszawa: PARP.
 • Tarnawa, A., and Zadura-Lichota P. (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Warszawa: PARP.
 • Zeliaś, A. (2004). Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.