PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 | 61--82
Tytuł artykułu

Belt and Road Initiative w Afryce i jej wpływ na rozwój The Joint Africa-EU Strategy

Autorzy
Warianty tytułu
Belt and Road Initiative in Africa, Its Implications for the Joint Africa-EU Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza kwestii, jak rozwój chińskiej inicjatywy Belt and Road Initiative (BRI) i udział w niej państw afrykańskich mogą wpłynąć na kształt oraz rozwój strategii współpracy Unii Europejskiej (UE) z państwami Afryki, która powstała w 2007 r. pod nazwą The Joint Africa-EU Strategy (JAES). Od 2013 roku, gdy po raz pierwszy przedstawiono BRI światu, widoczna jest wzmożona aktywność przedstawicieli Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w promowaniu, a także wdrażaniu projektu w życie. Z uwagi na to, że inicjatywa ma na celu połączyć szlakiem handlowym Chiny z krajami Afryki Wschodniej, Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu oraz Europy, co w konsekwencji ma powodować rozszerzenie działań ChRL w zakresie finansowym i infrastrukturalnym, należy ją uznać za priorytetową dla chińskiego rządu. Jednak, uwględniając nadal niejasną koncepcję analizowanej inicjatywy BRI, a także wzmagające się wyzwania i wzrastające możliwości, uwaga w niniejszym artykule została skupiona na wpływie BRI na strategię Unii Europejskiej wobec państw afrykańskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to analyse how the progress of the Chinese Belt and Road Initiative (BRI) and the participation of African countries may affect the shape and development of the Joint Africa-EU Strategy (JAES), established in 2007. Since 2013, when BRI was presented to the world for the first time, we have been able to observe increased activity of representatives of the People's Republic of China (PRC) in promoting and implementing the project. Due to the fact that BRI is going to connect the trade route of China with the countries of East Africa, Central Asia, the Middle East, and Europe, which is supposed to trigger the extension of the Chinese financial and infrastructure activities, it should be considered as a priority for the Chinese government. However, taking into account of still unclear concept of the initiative we should focus on analysing the impact of the Belt and Road Initiative on the European Union's strategy towards African countries.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
61--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski (Polska)
Bibliografia
 • 1. AFRICAN UNION, What is the Africa-EU Partnership? (WWW), https://www.africa-eu-partnership.org/en/partnership-and-joint-africa-eu-strategy (05.01.2019).
 • 2. ACTIONS SHOW AFRICA is put at an important place in China's diplomacy: Chinese State Councilor (2019), http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/04/c_1377 20225.htm (04.01.2019).
 • 3. AFRICA HOPES to become new growth pole through cooperation with BRICS (2017), http://en.silkroad.news.cn/2017/0905/56333.shtml (05.09.2017).
 • 4. ALDEN Chris (2017), Africa: Where Africa Fits Into China's Massive Belt and Road Initiative, https://allafrica.com/stories/201705280280.html (28.05.2017).
 • 5. BAIJIE An (2018), Belt and Road initiative aligns with African nations, https://www.telegraph.co.uk/news/world/china-watch/politics/belt-and-road-initiative-africa-strategy/ (26.09.2018).
 • 6. BAIK Jiwoon (2019), "One Belt One Road" and the geopolitics of empire, "Inter-Asia Cultural Studies", nr 20(3). https://doi.org/10.1080/14649373.2019.1649013
 • 7. BĒRZIŅA-ČERENKOVA Una Aleksandra (2016), BRI Instead of OBOR - China Edits the English Name of its Most Ambitious International Project, https://web.archive.org/web/20170206061842/http://liia.lv/en/analysis/bri-instead-of-obor-china-edits-the-english-name-of-its-most-ambitious-international-project-532 (28.07.2016).
 • 8. CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU/Sustainable Development Goals (WWW), https://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/ (05.01.2019).
 • 9. CHINA-AFRICA COOPERATION in investment sees bright prospect under B&R (2017), http://en.silkroad.news.cn/2017/1009/59175.shtml (09.10.2017).
 • 10. CHINA HOSTS SILK ROAD FORUM to revive trade road (2017), https://www.aljazeera.com/news/2017/05/china-hosts-silk-road-forum-revive-trade-route-170514035154982.html (14.05.2017).
 • 11. CIEŚLIK Ewa (2017), Central and Eastern European states in global production linkages: country-level and sector-level analysis, "Przegląd Europejski", nr 2, DOI: https://doi.org/10.31338/1641-2478pe.2.17.3
 • 12. COCKBURN Harry (2018), Police fire tear gas as crowds of yellow vest protesters target French media companies and set cars alight, "Independent", 29.12.2018.
 • 13. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2007), The Africa-EU Strategic Partnership. A Joint Africa-EU Strategy, Lisbon, 9 December 2007 16344/07, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/97496.pdf (09.12.2007).
 • 14. DONG Carolyn, DAVIS Matthew, YU Simin (2018), China's One Belt One Road: Opportunities in Africa, https://www.dlapiper.com/en/poland/insights/publications/2018/11/africa-connected-doing-business-in-africa/chinas-one-belt-one-road-opportunities-in-africa/ (05.11.2018).
 • 15. EEAS (2017a), EU/Africa cooperation a force for good, Mogherini says, https://eeas.europa.eu/regions/africa/22976/euafrica-cooperation-force-good-mogherini-says_en (17.03.2017).
 • 16. EEAS (2017b), Factsheet-EU Africa Key partners, https://eeas.europa.eu/regions/africa/22911/factsheet-eu-africa-key-partners_en (17.03.2017).
 • 17. EEAS (2017c), EIB Group cooperation with China to be strengthened with new EUR 500 million Silk Road Fund equity investment initiative, https://eeas.europa.eu/regions/africa/27435/eib-group-cooperation-china-be-strengthened-new-eur-500-million-silk-road-fund-equity_en (03.06.2017).
 • 18. EEAS (2017d), Remarks by the High Representative/Vice-President Federica Mogherini upon arrival at the Foreign Affairs Council, https://eeas.europa.eu/regions/africa/26073/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-upon-arrival-foreign-affairs_en (15.05.2017).
 • 19. EEAS (2017e), European Commission Vice-President Jyrki Katainen speech at Belt and Road Forum Leaders' Round Table, https://eeas.europa.eu/regions/africa/26154/european-commissionvice-president-jyrki-katainen-speech-belt-and-road-forum-leaders-round_en (16.05.2017).
 • 20. EEAS (2017f), Opening remarks by HR/VP Mogherini at the African Union-European Union Ministerial Meeting ahead of the 5th African Union-European Union Summit, https://eeas.europa.eu/regions/africa/36393/opening-remarks-hrvp-mogherini-african-union-european-union-ministerial-meeting-ahead-5th_en (28.11.2017).
 • 21. EEAS (2019), Different tasks, one common objective: The EU putting civil-military cooperation in practise in the Horn of Africa, https://eeas.europa.eu/regions/africa/55942/different-tasks-onecommon-objective-eu-putting-civil-military-cooperation-practise-horn_en (02.01.2019).
 • 22. ETHIOPIA-DJIBOUTI electric railway line opens (2016), https://www.bbc.com/news/world-africa-37562177 (05.10.2016).
 • 23. ETHIOPIA-DJIBOUTI RAILWAY Line Modernisation (2016), https://www.railway-technology.com/projects/ethiopia-djibouti-railway-line-modernisation/ (05.01.2019).
 • 24. EUROPEAN COMMISSION (2018), Africa-Europe Alliance: first projects kicked off just three months after launch, https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/africa-europe-alliance-firstprojects-kicked-just-three-months-after-launch_en (05.01.2019).
 • 25. EUROPEAN COMMISSION (WWW), Joint Africa-EU Strategy, https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/joint-africa-eu-strategy_en (05.01.2019).
 • 26. EUROPEAN COMMISSION (2019), Pan-African Programme, https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/pan-african-programme_en (05.01.2019).
 • 27. FIDRMUC Jan, HULÉNYI Martin, TUNALI Çiǧdem Börke (2019), Can money buy EU love?, "European Journal of Political Economy", vol. 60. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.07.002
 • 28. GĄSOWSKI Andrzej (2017), Współpraca Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej (ze szczególnym uwzględnieniem krajów Afryki Subsaharyskiej) w zakresie zrównoważonego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria: "Organizacja i Zarządzanie", z. 106, nr kol. 1981, 2017. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.106.1
 • 29. GÓRALCZYK Bogdan J. (2018), Poland on the Route of the Chinese Silk Road: A Chance for Development or Just a Challenge?, w: J. Yifu Lin, A. Z. Nowak (red.), New Structural Economy In An Open Market Economy, Warszawa. https://doi.org/10.7172/978-83-65402-92-9.2018.wwz.10.11
 • 30. JINCHEN Tian (2016), "One Belt And One Road": Connecting Chinas and the world, McKinsey&Company, https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/%20our-insights/one-belt-and-one-road-connecting-china-and-the-world (05.01.2019).
 • 31. JINPING Xi (2017), President Xi's speech to Davos in full, https://www.weforum.org/agenda/2017/01/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum (17.01.2017).
 • 32. KACZMARSKI Marcin (2015), Nowy Jedwabny Szlak: uniwersalne narzędzie chińskiej polityki, "Komentarze OSW", 10.02.2015.
 • 33. KARRAR Hasan H. (2019), In the shadow of the silk road: Border regimes and economic corridor development through an unremarkable Pakistan-China border market, "Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East" 39(3).
 • 34. KLEVEN Anthony (2015), Is China's Maritime Silk Road A Military Strategy? The initiative may have a stron military dimension too, "The Diplomat", 08.12.2015.
 • 35. KODONGO Odongo (2018), China's One Belt, One Road may be a dead end for African countries, https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2018-12-07-chinas-one-belt-one-road-may-bea-dead-end-for-african-countries/ (07.12.2018).
 • 36. KOWOL Martyna (2012), Rywalizacja Unii Europejskiej i Chin w Afryce Subsaharyjskiej. Rola dyplomacji w zagranicznej polityce gospodarczej, w: P. Czubika, Z. Macha, Heraditas Mercature, Kraków.
 • 37. KUO Lily, KOMMENDA Niko (2018), What is China's Belt and Road Initiative?, "The Guardian", 30.07.2018.
 • 38. LIANG Fan (2019), The New Silk Road on Facebook: How China's official media cover and frame a national initiative for global audiences, "Communication and the Public" 4(4). https://doi.org/10.1177/2057047319894654
 • 39. ŁOPACIŃSKA Karolina (2017), One Belt One Road jako wyraz globalnej ekspansji Chin, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (47). https://doi.org/10.18276/miz.2017.47-03
 • 40. MOROZOWSKI Tomasz (2017), Jeden Pas i Jedna Droga, "Biuletyn Instytutu Zachodniego", nr 319.
 • 41. NATIONAL DEVELOPMENT AND REFORM COMMISSION, (2015), Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of The PRC, http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html (30.03.2015).
 • 42. NAWROT Katarzyna A. (2017), Potencjał gospodarczy Afryki Wschodniej, w: T. Rynarzewski, K. A. Nawrot, K. Zajączkowski, E. Cieślik (red.), Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Warszawa.
 • 43. NIE WYRZEKAMY SIĘ użycia siły. Apel Chin i odpowiedź Tajwanu (2019), "TVN24", 02.01.2019.
 • 44. OSBORNE Samuel (2018), Catalonia: Hundreds of thousands take to Catalan streets for first rally since independence bid, "Independent", 11.09.2018.
 • 45. PAŁKIEWICZ Jacek (2017), Mity i realia Jedwabnego Szlaku, "Rzeczpospolita", 09.09.2017.
 • 46. PIROZZI Nicoletta, SARTORI Nicoló, VENTURI Bernardo (2017), Study The Joint Africa-EU Strategy, European Parliament, Policy Department, Directorate-General For External Policies, Brussels, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603849/EXPO_STU(2017)603849_EN.pdf (07.12.2017).
 • 47. RUHIMBANA Richard (2017), One Belt and One Road Initiative is Good for Africa, https://allafrica.com/stories/201705160111.html (16.05.2017).
 • 48. SHADOW GOVERNANCE INTEL (22.03.2017), China Aims For Market Share In African Refining Sector, https://oilprice.com/Energy/Energy-General/China-Aims-For-Market-Share-In-African-Refining-Sector.html (07.12.2018).
 • 49. STEFANIAK Piotr (2018), Chiny-Europa. Nowy Jedwabny Szlak - dwie strony medalu, https://www.wnp.pl/artykuly/chiny-europa-nowy-jedwabny-szlak-dwie-strony-medalu,314121_0_0_0_0.html (18.01.2018).
 • 50. STONE Jon, WATTS Joe (2019), Brexit: EU dashes Theresa May's hope of securing changes to her deal as Commons vote looms, "Independent", 06.01.2019.
 • 51. SZCZUDLIK-TATAR Justyna (2015), Jedwabny Szlak: czym jest nowa priorytetowa chińska strategia, w: "Biuletyn PISM", nr 65 (1302), 2 lipca 2015.
 • 52. TYCHOLIZ Wojciech (2018), Chiński juan w rezerwach afrykańskich banków centralnych coraz bardziej prawdopodobny, https://pcsa.org.pl/chinski-juan-w-rezerwach-afrykanskich-bankowcentralnych-coraz-bardziej-prawdopodobny/ (01.06.2018).
 • 53. UE A INICJATYWA PASA I SZLAKU. Mimo sporów wygra opcja "pragmatycznego podejścia" (2019), https://www.pch24.pl/ue-a-inicjatywa-pasa-i-szlaku--mimo-sporow-wygra-opcja-pragmatycznego-podejscia,68989,i.html (17.06.2019).
 • 54. WANI David Ceasar (2018), Belt and Road in Africa: Opportunities and Challenges, https://moderndiplomacy.eu/2018/03/30/belt-and-road-in-africa-opportunities-and-challenges/ (30.03.2018).
 • 55. WHY CHINA is Africa's true development partner (2018), https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1485114/china-africas-true-development-partner (04.09.2018).
 • 56. ZAJĄCZKOWSKI Kamil (2017), Ewolucja i ramy instytucjonalne stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z Afryką, w: T. Rynarzewski, K. A. Nawrot, K. Zajączkowski, E. Cieślik (red.), Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Warszawa.
 • 57. ZAREMBA Michał (2017), Nowy Jedwabny Szlak jako instrument chińskiej ekspansji we współczesnej gospodarce światowej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.