PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 | 119--135
Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczne przesłanki integracji Czarnogóry z Unią Europejską

Warianty tytułu
Socio-Economic Premises for the Integration of Montenegro with the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy w artykule jest aktualna sytuacja społeczna i gospodarcza Czarnogóry - jednego z państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. Aktualność problematyki wynika, z jednej strony, z faktu, że kraje bałkańskie stanowią enklawę otoczoną ze wszystkich stron krajami członkowskimi UE. Z drugiej strony, państwa członkowskie UE są świadome coraz bardziej widocznych wpływów Rosji, Chin czy Turcji w tym regionie, które w przyszłości mogą zagrozić prowadzonej przez UE polityce stabilizacji i demokratyzacji regionu, a także obniżają poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwach europejskich. Artykuł ma na celu określenie przesłanek, które pozwolą wskazać szanse i zagrożenia dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Czarnogóry i uzyskania przez nią odpowiedniej koniunktury. Powinno to doprowadzić do uzyskania akcesji w 2025 roku. Przyszłość akcesji do UE uwarunkowana jest spełnieniem kryteriów społeczno-ekonomicznych, które częściowo zostały osiągnięte w wyniku przeprowadzonego pierwszego etapu procesu transformacji kraju. Czarnogóra może w tym procesie wykorzystać także doświadczenia z przeszłości, które zdobyła jako państwo federacyjne, jednak z drugiej strony jakość integracji z Serbią nie będzie tutaj wartościowym doświadczeniem dla wchodzenia do struktur wspólnoty o wielkim potencjale gospodarczym, społecznym i organizacyjnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the analysis conducted in the article is the current social and economic situation of Montenegro - one of the candidate countries for the membership of the European Union. The research problem -is important due to the fact, that the Balkan countries are an enclave surrounded on all sides by the EU Member States. On the other hand, EU Member States have awareness of the increasingly visible influence of Russia, China or Turkey in this region, which in the future may threaten the EU's policy of stabilisation and democratisation of the region, as well as reduce the sense of security in European societies. The article aims to determine the premises that will indicate the opportunities and threats to further socio-economic development of Montenegro and its proper economic prosperity, which can lead to accession in 2025. The future of accession to the EU depends on the fulfillment of socio-economic criteria, which were partly achieved as a result of the first stage of the country's transformation process. Montenegro can also use the experience of the past - gained as a federal state - in this process, however, on the other hand, the quality of integration with Serbia will not be a valuable experience for entering the structures of the community with great economic, social and organisational potential.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski (Polska)
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. BEGG David, FISCHER Stanley, DORNBUSCH Rudiger (2007), Makroekonomia, Warszawa.
 • 2. BOJANIĆ Gordana (2017), Kako upisati fakultet u Crnoj Gori, "MONDO", http://mondo.me/a598520/Info/Drustvo/Kako-upisati-fakultet-u-Crnoj-Gori.html (10.04.2017).
 • 3. BESPLATNE STUDIJE za sve studente Univerziteta Crne Gore (2017), "Vijesti", http://www.vijesti.me/vijesti/besplatne-studije-za-sve-studente-univerziteta-crne-gore-942444, (15.06.2017).
 • 4. COUNCIL OF EUROPE (2015), Law on Special Public Prosecutor's Office of Montenegro, European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion no. 794, CDLREF(2015)012, Strasbourg, 15 April 2015, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2015)012-e (15.04.2015).
 • 5. DARMANOVIĆ Srđan (2017), Crna Gora članica EU 2022. godine, "Vijesti", http://www.vijesti.me/ vijesti/darmanovic-crna-gora-clanica-eu-2022-godine-934410 (20.04.2017)
 • 6. DIK: Djukanović 53,9 odsto, Bojanoć 33,4, Vuksanović 8,2 (2018), "Vijesti", http://www.vijesti.me/vijesti/dik-dukanovic-539-odsto-bojanic-334-vuksanovic-82-984505 (16.04.2018).
 • 7. INTERNATIONAL MONETARY FUND (WWW), Montenegro, http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery=montenegro&submit (14.02.2018).
 • 8. JANKOVIĆ Srđan (17.08.2018), Merkel: Pomoć Crnoj Gori za borbu protiv korupcije, Radio "Slobodna Evropa", https://www.slobodnaevropa.org/a/markovic-posjeta-crna-gora-merkel-njemacka/29439600.html , (20.11.2018).
 • 9. JANKOVIĆ Srđan (28.09.2018), Korupcija u Crnoj Gori i dalje zabrinjavajuća, Radio "Slobodna Evropa" https://www.slobodnaevropa.org/a/29515003.html (28.09.2018)
 • 10. KOMNENIĆ Bojana (2017), Statistika, elektrotehnika, ekonomija i jezici najpopularniji, "Antena M", http://www.antenam.net/drustvo/36004-ucg-statistika-elektrotehnika-ekonomija-i-jezicinajpopularniji (07.05.2017).
 • 11. LICENCIRANE I AKREDITOVANE ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori (WWW), Ministarstvo prosvjete Crne Gore, http://www.mpin.gov.me/informacije/licencirane_ustanove (12.04.2018).
 • 12. ŁAKOTA-MICKER Małgorzata (2015), Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem, wyd. II uzupełnione, Londyn.
 • 13. ŁAKOTA-MICKER Małgorzata, NOGA Benjamin (2020), Ewolucja subprocesu Czarnogóry, "Przegląd Europejski", nr 1/2020, DOI: 10.31971/1641-2478pe.1.20.10.
 • 14. MEJDINI Fatjona (2017), Tirana Brokers Deal Uniting Montenegro's Albanian Parties, "Balkan Insight", http://www.balkaninsight.com/en/article/ethnic-albanians-in-montenegro-together-to-wintuzi-10-31-2017 (01.11.2017).
 • 15. MONSTAT (2018), Crna Gora u brojkama 2018, Popis stanovništva, Podaci na nivou Crne Gore, Zavod za statistiku Crne Gore, Podgorica, http://monstat.org/userfiles/file/publikacije/CG%20U%20BROJKAMA/CG%20u%20brojkama%202018%20MNE%20final.pdf (10.12.2018).
 • 16. MONSTAT (2019a), Brutto zarade po sektorima djelatnosti, Zavod za statistiku Crne Gore, Podgorica, https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1317&pageid=24 (21.11.2019).
 • 17. MONSTAT (2019b), Nacionalni računi, Zavod za statistiku Crne Gore, Podgorica, https://www.monstat.org/cg/page.php?id=17&pageid=17 (28.12.2019).
 • 18. MONTENEGRO BERZA (WWW), http://mnse.me/code/navigate.asp?Id=1 (14.02.2019).
 • 19. NAJMANJI BUDŽET u Evropi, ljekari najslabije plaćeni (2019), "DAN On-line" https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&clanak=691468&najdatum=2019-04-09&datum=2019-04-11 (11.04.2019).
 • 20. SEROKA Mateusz (2017), Czarnogóra - Rosja oskarżana o próbę zorganizowania zamachu stanu, Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-03-06/czarnogora-rosja-oskarzana-o-probe-zorganizowania-zamachu-stanu (06.03.2017).
 • 21. PREGLED POGLAVLJA CRNE GORE (2019), http://www.eu.me/images/2018/26XII19_Tabela_pregled_poglavlja.jpg (26.12.2019).
 • 22. THE WORLD BANK (2017), Montenegro - Policy notes 2017, http://documents.worldbank.org/ curated/en/400341486444604697/Montenegro-Policy-notes-2017 (14.12.2017).
 • 23. THE WORLD BANK (WWW), Montenegro, https://data.worldbank.org/country/montenegro (20.03.2018).
 • 24. THE WORLD FACTBOOK (WWW), Montenegro, https://www.cia.gov/library/publications/the--world-factbook/geos/mj.html (14.02.2018).
 • 25. TOMOVIĆ Dusica (2017), Montenegrin Language Granted International Recognition, "Balkan Insight",http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegrin-language-gained-internationalrecognition-12-12-2017 (12.12.2018)
 • 26. TRADING ECONOMICS (WWW), http://tradingeconomics.com (12.02.2019).
 • 27. USTAV CRNE GORE (19.10.2007), Skupština Crne Gore 2007, http://www.skupstina.me/index.php/me/ustav-crne-gore (22.10.2007)
 • 28. IPA Programima (WWW), https://www.eu.me/mn/ipa/uvodna-rijec (20.02.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171602965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.