PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 | 183--208
Tytuł artykułu

Nauki o bezpieczeństwie a sfera dydaktyki

Warianty tytułu
Security Sciences and the Sphere of Didactics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kształcenie kadr podejmujących działalność zawodową i naukową, a przez to spełniających niejako zapotrzebowanie odpowiedniego resortu czy segmentu gospodarki narodowej dokonuje się na bazie pracy naukowo-badawczej, jak i kontaktów ze środowiskiem, w którym przyszli absolwenci mają działać. Praca naukowo-badawcza ma podstawowe znaczenie, bowiem bez jasnego sprecyzowania obszaru badań i jego umiejscowienia w naukach, wykształcenia języka i bazy pojęciowej danej dziedziny, rozwinięcia metodologii prowadzenia prac badawczych, wykształcenia prowadzących badania kadr, czy wreszcie wypracowania paradygmatu danej dyscypliny trudno mówić o rozwoju. Nie inaczej jest z naukami o bezpieczeństwie. W swojej obecnej postaci funkcjonują one w Polsce od roku 2011, będąc do niedawna wraz z naukami o obronności, które "wchłonęły" (Rozporządzenie 2018/1818) kontynuacją dorobku nauk wojskowych. W kontekście tego krótkiego czasu i ciągłych zakusów związanych z pomijaniem ich dorobku fundamentalnego znaczenia nabiera prowadzona w uczelniach praca dydaktyczna na kierunkach studiów związanych z obszarem bezpieczeństwa. Próżno ich szukać w najnowszych propozycjach restrukturyzacji nauk, jak choćby w propozycjach nowej orientacji nauk autorstwa Organizacji ds. Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD), tj. w wykazie dziedzin nauk i technik według klasyfikacji OECD (Wykaz dziedzin... WWW). W tym kontekście grono zajmujące się naukami o bezpieczeństwie musi sprostać przedstawianym w niniejszym artykule wyzwaniom związanym z kontynuacją działalności edukacyjnej w sferze bezpieczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The education of staff and scientists needed by several spheres of the national economy or state departments is based on research work and cooperation with professional environment of future graduates. Therefore the research work has basic importance, because there cannot be spoken about development without: specified conceptual scientific base, as well as position in science, determined area of research work, specific scientific language, methodology of research attempts, well prepared crew and clarified paradigm. These is also the case of security sciences, which are functioning (together with defense sciences) in Poland since 2011. Both are continuing the output of former military sciences. But such state of affairs is not stable, so the higher education in the area of security is nowadays very important. Moreover scholar community should face the challenges related to continuing education in the field of security analysed in this article.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--208
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Bibliografia
 • 1. DIAGNOZA stanu szkolnictwa wyższego w Polsce (2009), Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku, Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, https://e.sggw.pl/pluginfile.php/107859/mod_resource/content/0/Diagnoza_stanu_szkolnictwa_wyzszego_w_Polsce_I.pdf (18.12.2019).
 • 2. MIROWSKA-ŁOSKOT Urszula (05.05.2016), Jawność podnosi jakość studiów (wywiad z Przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztofem Diksem), "Dziennik Gazeta Prawna", nr 86 (4233).
 • 3. GUS podał aktualne dane na temat szkół wyższych w Polsce (26-10-2010), www.racjonalista.pl/index.php/s,38/t,39031 (18.06.2012).
 • 4. ROZPORZĄDZENIE (2007/1166) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U. 2007 nr 164, poz. 1166.
 • 5. ROZPORZĄDZENIE (2011/1065) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179, poz. 1065.
 • 6. ROZPORZĄDZENIE (2016/1596) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów, Dz.U. 2016 r. z 30 września 2016 r., poz. 1596.
 • 7. ROZPORZĄDZENIE (2018/1818) ministra nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018 z 25 września, poz 1818
 • 8. SPRAWOZDANIE (2007) z prac Zespołu Studiów Wojskowych Państwowej Komisji Akredytacyjnej za 2007 rok.
 • 9. STUDENCKA marka (WWW), www.studenckamarka.pl. (31.11.2017).
 • 10. SZKOŁY wyższe i ich finanse w 2012 r. (2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 11. UCHWAŁA (94/2007) Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie związanej z danym kierunkiem studiów.
 • 12. USTAWA (1997/114) z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz.U. 1997 nr 114, poz. 740.
 • 13. USTAWA (2013/829) z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz.U. 2013, poz. 829.
 • 14. USTAWA (2005/1365) z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164, poz. 1365.
 • 15. WOJCIECHOWSKA Barbara (2016), Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2012-2015, IV kadencja, Polska Komisja Akredytacyjna, Warszawa, https://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/PAKA_08.pdf (18.12.2019).
 • 16. WOJCIECHOWSKA Barbara (2017), Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2016 roku, Polska Komisja Akredytacyjna, Warszawa, https://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/PAKA_07.pdf (18.12.2019).
 • 17. WYKAZ DZIEDZIN nauk i technik według klasyfikacji OECD (WWW), https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/2_wykaz_dziedzin_nauki_i_technik_wedlug_klasyfikacji_oecd.pdf (29.10.2017).
 • 18. WYKAZ państwowych wyższych szkół zawodowych (18.06.2012), stan na 26 marca 2012 r., www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie-zawodowe, (18.12.2019).
 • 19. ZAŁĄCZNIK (4/2007) do Uchwały Nr 898/2007 Prezydium PKA z dnia 22 listopada 2007 r.
 • 20. ZARZĄDZENIE (2/2012) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.