PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 35--51
Tytuł artykułu

Theoretical Aspects in Multi-Level Security Management of the European Union in the Framework of Security Sector Reform (SSR)

Autorzy
Warianty tytułu
Teoretyczne aspekty wielopoziomowego zarządzania bezpieczeństwem Unii Europejskiej w ramach reformy sektora bezpieczeństwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zarządzanie jest sposobem na zorganizowanie się społeczeństwa, podejmowanie i wdrażanie decyzji poprzez wzajemne zrozumienie, zawieranie porozumień i podejmowanie działań. Działa to na każdym poziomie, i widoczne jest w wymiarze społecznym, politycznym i ekonomicznym. Obejmuje szereg instrumentów, zasad, instytucji i praktycznych działań. Państwa, jednostki rządowe i pozarządowe posiadające pewne kompetencje w zakresie zarządzania mają na celu zwiększenie poziomu rozwoju i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Koncepcja wielopoziomowego zarządzania (MLG) jest charakterystyczna dla Unii Europejskiej (UE) i tych obszarów, w których jest ona zdolna do sprawowania władzy na wielu poziomach przy użyciu sektorowych polityk wewnętrznych i zewnętrznych. Niniejszy artykuł koncentruje się na wielopoziomowym zarządzaniu bezpieczeństwem przez Unię Europejską w ramach reformy sektora bezpieczeństwa, dedykowanej zewnętrznej polityce, tj. Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. W artykule autorka spróbuje wyjaśnić, co tak naprawdę oznacza reforma sektora bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej. Aby lepiej zrozumieć tę analizę, autorka przyjęła teorię wielopoziomowego zarządzania, żeby pokazać, w jaki sposób można połączyć koncepcję reformy sektora bezpieczeństwa z wielopoziomowym zarządzaniem. Autorka wysunęła tezę, że koncepcja SSR jest realizowana w ramach wielopoziomowego zarządzania bezpieczeństwem, z uwagi na wiele podobieństw, np. w podejściu do zarządzania bezpieczeństwem przez UE w jej relacjach zewnętrznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Governance is a way for society to get organised, take and implement decisions by means of mutual understanding, reaching agreements and taking actions. It works at every level and is visible in social, political and economic dimensions. It includes a range of instruments, principles, institutions and practical action. States, governmental and non-governmental entities with some competences in governance aim to boost development level and provide security to their citizens. The concept of multi-level governance (MLG) is a characteristic of the European Union (EU) and its areas, where it is capable of exercising its governance at many levels using sectorial internal and external policies. This article focuses on multi-level security management by the European Union within the concept of Security Sector Reform (SSR), dedicated to two sectorial external policies, i.e. the Common Foreign and Security Policy (CFSP), and the Common Security and Defence Policy (CFDP). In this article, the author will attempt to explain what Security Sector Reform actually means for the European Union. For better understanding this analysis author adopted the multi-level governance theory to demonstrate how the SSR concept can be combined with MLG. The author put forward a thesis that, due to many similarities, i.e. in the EU approach to security management in external relations. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
35--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • 1. ALBRECHT Peter, STEPPUTAT Finn, ANDERSEN Louise (2010), Security Sector Reform, the European Way, in: Mark Sedra (ed.), The Future of Security Sector Reform, Centre for International Governance Innovation, Canada.
 • 2. ANSORG Nadien, GORDON Eleanor (2019), Co-operation, Contestation and Complexity in Post-Conflicts Security Sector Reform, "Journal of Intervention and Statebuilding", vol. 13, issue 1. https://doi.org/10.1080/17502977.2018.1516392
 • 3. BABAUD Sébastien, KETS Evert (2008), Security Mapping Exercises, "Security Cluster", Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', Hague.
 • 4. BABAUD Sébastien (2009), Survey of the European Union's Arrangements for Monitoring and Evaluating Support to Security Sector Reform, Research Report, "Saferworld", January 2009.
 • 5. BAGAYOKO-PENONE Niagalé (2010a), Multi-level Governance and Security: the European Union Support to Security Sector Reform (SSR) Processes (draft version), "EUI Working Papers", European Report on Development, RSCAS, http://erd.eui.eu; https://doi.org/10.1111/j.2040-0209.2010.00351_2.x
 • 6. BAGAYOKO-PENONE Niagalé (2010b), Multi-level Governance and Security: The Security Sector Reform Process in the Central African Republic, "IDS Working Paper" 351, November 2010. https://doi.org/10.1111/j.2040-0209.2010.00351_1.x
 • 7. BERGMANN Julian (2019), Neofunctionalism and EU external policy integration: The case of capacity building in support of security and development (CBSD), "Journal of European Public Policy", vol. 26, issue 9. https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1526204
 • 8. BLOCHING Sebastian (2011), Security Sector Reform Mission under CSDP: Addressing Current Needs, "Communicate, Coordinate and Cooperate", A Series of Papers on the A-Z of Cohering EU Crisis Management in the post-Lisbon Era, Paper 1 of the series, ISIS Europe.
 • 9. BORN Hans, CAPARINI Marina, FLURI Philipp (eds) (2003), Security Sector Reform: Institutions, Society and Good Governance, Baden-Baden.
 • 10. BRITZ Malena (2013), The EU's View on Security Sector Reform, in: Magnus Ekengren, Simons Gregory (eds), The Politics of Security Sector Reform. Challenges and Opportunities for the European Union's Global Role, Ashgate.
 • 11. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2005), The EU Concept for ESDP Support to Security Sector Reform, 12566/4/05 REV 4 ESDP/PESD, 13.10.2005, Brussels.
 • 12. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2006), Council conclusions on a Policy Framework for Security Sector Reform, 2736 General Affairs meeting, Council Meeting 12.06.2006, Luxembourg.
 • 13. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2016), Council conclusions on EU-wide strategic framework to support Security Sector Reform (SSR), 13999/16, 14.11.2016, Brussels.
 • 14. DERKS Maria, MORE Sylvie (2009), The European Union and International Challenges for Effectively Supporting Security Sector Reform, An Overview of the EU's set-up for SSR support, June 2009, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', Hague.
 • 15. DIEDRICHS Udo, JOPP Mathias (2003), Flexible models of governance: Making CFSP and ESDP work, "The International Spectator. Italian Journal of International Affairs", vol. 38, issue 3. https://doi.org/10.1080/03932720308457034
 • 16. EUROPEAN COMMISSION (2006), A concept for European Community Support for Security Sector Reform, Commission to the European Communities, 24.05.2006, Brussels.
 • 17. EUROPEAN COMMISSION (2015), Joint Communication to the European Parliament and the Council: Elements for an EU-wide Strategic Framework for supporting Security Sector Reform (SSR), JOIN(2015) ROADMAP, December 2015.
 • 18. EUROPEAN COMMISSION (2016), Joint Communication to the European Parliament and the Council: Elements for an EU-wide Strategic Framework for supporting Security Sector Reform (SSR), JOIN(2016) 31 final, 5.07.2016, Strasbourg.
 • 19. EUROPEAN COUNCIL (2003), European Security Strategy, A Secure Europe in a Better World, 12.12.2003, Brussels.
 • 20. EUROPEAN PARLIAMENT (2013), Assessing the EU's Approach to Security Sector Reform (SSR), EP/EXPO/B/SEDE/FWC/2009-01/Lot6/19, January 2013, Brussels.
 • 21. EICKHOFF Karoline (2020), National Ownership and Security Sector Reform in Mali. External Actor's Sensemaking and Field Practices in View of Conflicting Demands, Berlin. https://doi.org/10.1007/978-3-658-29160-0
 • 22. EJDUS Filip, JUNCOS Anna E. (2017), Reclaiming the local in EU peacebuilding: Effectiveness, ownership, and resistance, "Contemporary Security Policy", vol. 39. https://doi.org/10.1080/13523260.2017.1407176
 • 23. GIUMELLI Francesco, LAVALLÉE Chantal (2013), EU Security Governance: From Processes to Policies, "Journal of Contemporary European Research", vol. 9, issue 3.
 • 24. HILL Christopher (2001), The EU's Capacity for Conflict Prevention, "European Foreign Affairs Review", vol. 6, issue 3. https://doi.org/10.1023/A:1012420016525
 • 25. JUNCOS Anna E., POMORSKA Karolina (2007), The Deadlock that never happened: The Impact of Enlargement on the Common Foreign and Security Policy Council Working Groups, "European Political Economy Review", no. 6.
 • 26. JUSTAERT Arnout, KEUKELEIRE Stephan (2010), The EU's Security Sector Reform Policies in the Democratic Republic of Congo, "European Integration Papiers", vol. 14.
 • 27. KIRCHNER Emil J. (2006), The challenge of European Union Security Governance, "Journal of Common Market Studies", vol. 44, issue 5. https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2006.00669.x
 • 28. KIRCHNER Emil J. (2007), EU: The European Security Strategy versus national preferences, in: Emil J. Kirchner, James Sperling (eds), Global Security Governance: Competing Perceptions of Security in the 21st Century, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203964705
 • 29. LUCARELLI Sonia, SPERLING James, WEBBER Mark (2019), Collective Securitisation and Security Governance in the European Union, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367853365
 • 30. MARTIN Mary, MOSER Stefanie (eds.) (2012), Exiting Conflict, Owning the Peace. Local Ownership and Peacebuilding Relationships in the cases of Bosnia and Kosovo, Friedrich Ebert Stiftung, June 2012.
 • 31. MIDDLEBROOK Peter, PEAKE Gordon (2008), Right-Financing Security Sector Reform, "Working Papers", no. 161, February 2008, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts, Amherst.
 • 32. QUILLE Gerrard (2004), The European Security Strategy: A framework for EU security interest? "International Peacekeeping", vol. 11, issue 3. https://doi.org/10.1080/1353331042000249028
 • 33. RIDDERVOLD Marianne (2016), (Not) in the Hands of the Member States: How the European Commission influences EU Security and Defense Policies, "Journal of Common Market Studies", vol. 54. https://doi.org/10.1111/jcms.12288
 • 34. RUSZKOWSKI Janusz (2013), Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, in: Janusz Ruszkowski, Luiza Wojnicz (eds), Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa.
 • 35. SAFERWORLD (2006), Developing Common Security Sector Reform Strategy for the EU, Post-Seminar Paper, "Saferworld", January 2006.
 • 36. SPENCE David, FLURI Phillip (2005), The European Union and Security Sector Reform, John Harper Publishing, DCAF.
 • 37. SPERLING James, WEBBER Mark (2019), The European Union: security governance and collective securitisation, "West European Politics", vol. 42, issue 2. https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1510193
 • 38. TEU (2012), Consolidated version of the Treaty on European Union, OJ C 326/15, 26.10.2012, p. 13-390
 • 39. VAN LANGENHOVE Luk, VIGILANTE Antonio, FANTA Emmanuel, FELICIO Tania, FERRO Monica, SCARAMAGLI Tiziana, TAVARES Rodrigo (2009), Delivering Human Security through Multi-level Governance, Bruges.
 • 40. VIDALIS Paraskevas (2006), Implementing Security Sector Reform (SSR) in Post-Communist Europe: Lessons learned for Improving Reform Practices, UMI, Geneva.
 • 41. WEILER Quentin (2009), The European Union and Security Sector Reform in Africa: a Leader in Theory, a Laggard in Reality? "Bruges Regional Integration & Global Governance Papers", College of Europe, no. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.