PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 97--105
Tytuł artykułu

Political Aspects of Security of the European Union Member States

Warianty tytułu
Polityczne aspekty bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Problematyka bezpieczeństwa politycznego w znakomitej większości przypadków rozpatrywana jest przez pryzmat pojedynczych państw. Brakuje jednak pogłębionych analiz tego zjawiska w ujęciu podmiotów międzynarodowych, których podstawowym celem jest integracja owych krajów. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na kluczowe aspekty bezpieczeństwa politycznego krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE). UE jako organizacja ponadnarodowa skupiająca państwa członkowskie z jednej strony, czuwa nad stabilnością UE jako całości z drugiej natomiast, dba o utrzymanie odrębnych tożsamości narodowych przy założeniu wspólnych, europejskich wartości i zasad. Dodatkowo, instytucje unijne skupiają się na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strefy euro. Do działań, które mogą negatywnie wpływać na poziom bezpieczeństwa politycznego UE można zaliczyć sprzeciw wobec inicjatyw mających na celu powołanie do życia nowych, ponadnarodowych instytucji sprzyjających pokojowemu współistnieniu i rozwojowi państw członkowskich Zagrożenia te wydają się mieć istotny wpływ na sytuację w UE w obliczu proponowanych (a nie akceptowanych przez państwa członkowskie nienależące do Eurogrupy) reform strefy euro dotyczących m.in. powołania Ministra Gospodarki i Finansów oraz utworzenia nowej instytucji - Europejskiego Funduszu Walutowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Political security is very often considered through the prism of individual states. In the scholar literature in-depth analyses of this kind of security are rarely encountered in the context of international entities that these countries integrate. The purpose of this article is to draw attention to key aspects of political security in the European Union (EU) Member States. The EU as a supranational organisation, gathering Member States first, ensures the stability of the EU as a whole, and secondly, it ensures that Member States respect common values and principles. Additionally, the EU institutions focus on ensuring the proper functioning of the Eurozone (also called officially "euro area" in EU regulations). Actions that may have a negative impact on the level of the EU's political security include the boycott of establishing new institutions conducive to the peaceful coexistence and development of states. These threats seem to have a significant impact on the situation in the EU in the face of the proposed (and not accepted by Member States not belonging to the Eurogroup) Eurozone reforms concerning, inter alia, appointment of the Minister of Economy and Finance and the creation of a new institution - the European Monetary Fund.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warsaw (Poland)
Bibliografia
 • 1. BROWN Chris, AINLEY Kirsten (2009), Understanding International Relations, 4th Edition, New York, https://doi.org/10.1007/978-1-349-25487-3
 • 2. BRZEZIŃSKI Michał (2012), Bezpieczeństwo społeczne jako rodzaj bezpieczeństwa. Ustalenia wprowadzające, in: Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski (eds.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania, Warszawa.
 • 3. CHMAJ Marek, ŻMIGRODZKI Marek (2004), Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin.
 • 4. CHOJNOWSKI Lech (2012), Polityczny sektor bezpieczeństwa, "Zeszyty Naukowe WSOWL", no. 3.
 • 5. CZAPUTOWICZ Jacek (2018), Teorie integracji europejskiej, Warszawa.
 • 6. FISZER Józef M. (2017), Czy Unia Europejska zagraża państwu i jego interesom narodowym? Aspekty teoretyczne i utylitarne, in: Janusz Ruszkowski, Renata Podgórzańska (eds.), Państwo w Unii Europejskiej, Szczecin.
 • 7. GIERSZEWSKI Janusz (2013), Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa politycznego, in: Andrzej Urbanek (ed.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, Słupsk.
 • 8. KOMISJA EUROPEJSKA (2017), Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r., COM (2017), Brussels.
 • 9. MOJSIEWICZ Czesław (ed.) (2000), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław.
 • 10. RUSZKOWSKI Janusz (2017), Państwo członkowskie Unii Europejskiej jako jednostka analityczna w studiach europejskich. Zamiast wstępu, in: Janusz Ruszkowski, Renata Podgórzańska (eds.), Państwo w Unii Europejskiej, Szczecin.
 • 11. TEU (2016), Consolidated version of the Treaty on European Union, OJ C 202, 07.06.2016.
 • 12. ZALEWSKI Sławomir (2010), Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji, Siedlce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.