PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 23 | nr 1 | 93--109
Tytuł artykułu

The Labor Market in Poland and the Social Responsibility of the State and Business : Comparative Aspects

Warianty tytułu
Rynek pracy w Polsce a społeczna odpowiedzialność państwa i biznesu : aspekty porównawcze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Na polskim rynku pracy pojawiło się wiele niepokojących zjawisk. W artykule zwrócono uwagę na kilka z nich, czyli: 1) niekonsekwencję w respektowaniu reguł mechanizmu rynkowego i dużą rolę decyzji politycznych, 2) utrzymywanie się przez długi okres wysokiej stopy bezrobocia i niską skuteczność metod walki z bezrobociem, 3) niski poziom płac i rosnące zróżnicowanie dochodów, 4) wysoki udział niestandardowych form zatrudnienia w zatrudnieniu ogółem. Skala tych niepokojących zjawisk jest większa niż w innych transformujących się gospodarkach. W reakcji na niedoskonałości rynku pojawiło się w Polsce wiele publikacji dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdaniem autorów przyczyn omawianych w referacie mankamentów rynku pracy należy jednak poszukiwać nie tylko w nierespektowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także słabości przyjętych rozwiązań systemowych i słabości instytucji państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the beginning of the transformation of the Polish economy, Many disturbing phenomena have appeared on the labour market in Poland. This paper points out to several of them, namely: 1) inconsistency in respecting the rules of the market mechanism and the important role of political decisions, 2) long-term persistence of high unemployment rate and low effectiveness of methods of combating unemployment, 3) low wages and rising income diversification, 4) high share of non-standard forms of employment in total employment. The scale of these disturbing phenomena is bigger than in other economies under transformation. In response to the imperfections of the market, many publications concerning corporate social responsibility appeared in Poland. According to the authors the reasons for the shortcomings of the labour market discussed in the paper should, however, be sought not only in the non-respect of the principles of corporate social responsibility, but also in the weaknesses of the adopted systemic solutions and weaknesses of institutions of the State. (original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
93--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Technology
 • Warsaw University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Baca-Pogorzelska, K. (2016), Jednak jest mafia węglowa, "Dziennik Gazeta Prawna", 15-17.07.2016.
 • Botero, J.C., Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de Silanes, F., Schleifer, A. (2003), The regulation of labour, NBER, "Working Paper", No. 9756. https://doi.org/10.2139/ssrn.408480
 • Filek, J. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kraków.
 • Filek, J. (2007), Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu, [in:] B. Klimczak, A. Lewicka-Strzelecka (eds.), Etyka i ekonomia, PTE, Warsaw.
 • Filipowicz, K., Tokarski, T., Włodarczyk, P. (2017), Taksonomiczne wskaźniki liberalizacji rynków pracy a zmiany zatrudnienia w wybranych krajach OECD, [in:] E. Kwiatkowski (ed.), Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gardowski, J. (2013), Czy działalność związków zawodowych ma sens? Związki na Powązki, Michał Wybieralski talks with Juliusz Gardowski, "Gazeta Wyborcza", 14-15.09.
 • Gasparski, W. (1999), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A. (2001), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warsaw.
 • Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A., Rok, B., Szulewski, G. (2019), Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności gospodarczej, www.edu.pl (accessed: 21.01.2019).
 • GUS (2018), Notatka informacyjna. Wybrane zagadnienia rynku pracy, 3.01.2018.
 • Kabaj, M. (2013), Mikroekonomiczne dylematy wynagradzania minimalnego, "Polityka Społeczna", No. 8.
 • Klimczak, A., Lewicka-Strzałecka, A. (ed.) (2007), Etyka i ekonomia, PTE, Warsaw.
 • Klimczak, B. (2006), Etyka gospodarcza, Akademia im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Kowalik, T. (1996), Sierpień - epigońska rewolucja mieszczańska, "Nowe Życie Gospodarcze", No. 37.
 • Kowalik, T. (2008), Czy kapitalizm może być etyczny?, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", Vol. 11, No. 1.
 • Krajewska, A. (2018), Płaca minimalna, PWE, Warsaw.
 • Kubiak, P., Kwiatkowski, E. (2017), Zasiłki dla bezrobotnych i ich wpływ na rynek pracy, [in:] E. Kwiatkowski (ed.), Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Litwiński, J., Sztanderska, W., Giza-Poleszczuk, A. (2008), Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS, Warsaw.
 • Majchrowska, A. (2016), Wynagrodzenia w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Czy są one relatywnie niskie i co zrobić aby przyśpieszyć ich wzrost? [in:] M. Bednarski (ed.), Wynagrodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, IPiSS, Warsaw.
 • Nie zamordowałem pegeerów (2014), Krystyna Naszkowska talks with Adam Tański, "Gazeta Wyborcza" 28-29.06.
 • OECD (2015), Employment Outlook 2015, OECD, Library.
 • Prochownik, K., Rogowicz, M., Paletko, D. (2019), Etyka biznesu, https://mfiles.pl/pl/index.php./Etyka_biznesu (accessed: 27.02.2019).
 • Statistical Yearbook GUS (1992), GUS Warsaw.
 • Statistical Yearbook GUS (1994), GUS Warsaw.
 • Statistical Yearbook of Labor, GUS, (2010, 2012, 2014, 2018), Warsaw.
 • Statistical Yearbook of the Republic of Poland (2015), GUS, Warsaw.
 • Statistical Yearbook of the Republic of Poland (2018), GUS, Warsaw.
 • Rozwadowska, A. (2018), Śmieciówki to norma w korpo, "Gazeta Wyborcza", 10 September.
 • Rutkowski, W. (2016), Makroekonomiczne konsekwencje wzrostu wynagrodzeń, [in:] M. Bednarski (ed.), Wynagrodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, IPiSS, Warsaw.
 • Schneider, F. (2009), Size and development of the shadow economy in Germany, Austria and other OECD countries: some preliminary findings, "Revue Économique" No. 60. https://doi.org/10.3917/reco.605.1079
 • Schneider, F. (2018), Implausible Large Differences of the Size of the Underground Economies in Highly Developed European Countries? A Comparison of Different Estimation Methods, http://www.econ.jku.at/t3/staff/schneider/papers/Haigner_Schneider_2018_Implausiblelargediff.pdf. (accessed: 11.05.2018)
 • Shadow Economies in the Baltic Sea Regions (2015), FOR, Warsaw.
 • Skidelsky, R. (2012), Keynes. Powrót Mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warsaw.
 • Snower, D.J., (1997), Evaluating unemployment policies: what do the underlying theories tell us, [in:] D.J. Snower, G. de la Dehesa (ed.), Unemployment Policy: Government Option for the Labour Market, Cambridge 1997.
 • Stawrowski, Z. (2019), Czy państwo może być etyczne?, https://opoka.org.pl/biblioteka/F/FS/rec_etyczne_panstwo.html (accessed: 27.02.2019).
 • Szumlewicz, P. (2016), Wyzysk pracownika ma się dobrze, "Dziennik Gazeta Prawna", 13-15 May.
 • Szumlewicz, P. (2018), Kiedy rząd przestanie wspierać śmieciówki, "Dziennik. Gazeta Prawna", 17-19 August, No. 159 (9809).
 • Williamson, J. (1993), Democracy and the "Washington Consensus", Word Development, No. 21. https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90046-C
 • Wolska, G. (2017), Etyczność postępowania reprezentantów instytucji państwa i przedstawicieli biznesu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Year LXXX - book 3. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.15
 • Wyrzykowski, W. (2013), Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.