PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 6393--6402
Tytuł artykułu

Audyt drogi wirtualnej jako metoda poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Warianty tytułu
Audit of the Virtual Road as a Method of Improving Road Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, pomimo sporych nakładów na infrastrukturę w ostatnich latach, w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia, a Polska plasuje się na dole rankingów bezpieczeństwa drogowego w Europie. Według Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowanego przez KRBRD jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nieodpowiednia infrastruktura drogowa. Jednym z działań zmierzających do poprawy w tym zakresie jest poddanie projektów infrastruktury drogowej ocenie m.in. za pomocą audytów realizowanych na każdym etapie projektu. Audyt projektów infrastruktury drogowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest istotnym czynnikiem mogącym poprawić to bezpieczeństwo. Uzyskany poziom korzyści jest zależny od jakości tego audytu oraz etapu, na którym jest prowadzony. Im wcześniejszy etap, na którym usunięte będą z projektu błędy, tym większe będą korzyści związane z bezpieczeństwem i mniejsze koszty poprawek. Końcową weryfikację stanowić będzie zawsze wypadkowość, która ujawni się dopiero po pewnym czasie użytkowania drogi. Także audyt drogi w początkowej fazie użytkowania, a więc drogi istniejącej, może dać wiele odpowiedzi, co do poprawności wprowadzonych rozwiązań. W związku z tym, możliwość prowadzenia audytu projektu infrastruktury drogowej na etapie projektowania w sposób zbliżony do audytu drogi istniejącej, może przynieść znaczące korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników projektowanej infrastruktury drogowej. W artykule przedstawiono możliwości prowadzenia tego typu audytu drogi wirtualnej oraz ograniczenia i problemy, które mogą pojawić się przy wdrażaniu proponowanej metodyki poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.(abstrakt oryginalny)
EN
Road safety in Poland, despite of significant investments on infrastructure paid in recent years, still leaves a lot to be desired, and Poland is placed at the bottom of the road safety ranking list in Europe. According to the National Road Safety Program developed by the NRSC, one of the reasons for such situation is the inadequate road infrastructure. One of the efforts for improvings in this area is to treat the assessment of road infrastructure projects, among others, by means of audits performed at each stage of the project. Audit of road infrastructure projects in the field of road safety is an important factor that could improve transport safety. The number of benefits depends on the audit quality and the stage of its performing. The earlier stage at which the project errors are removed, the greater will be the safety benefits and lower costs of corrections. The final verification would always be accidents, which revealed only after a period of the road using. An audit of the road in the early stages of use, means the existing road, can give many answers about the correctness of the implemented solutions. Therefore, the possibility of auditing an infrastructure project at the design stage in a similar way to the existing road auditing can bring significant benefits in terms of safety of the planned road infrastructure users. The paper presents the possibility of conducting such audit for virtual way and the limitations and problems that may arise at the implementation of the proposed methodology of improving the safety on Polish roads.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6393--6402
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
autor
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • 1. Balawender K., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.,: Audyt BRD drogi wirtualnej z wykorzystaniem symulatora wysokiej klasy. Logistyka nr 6, 2014.
 • 2. Country Report on Poland. Road Safety Management Capacity Review. Report No. 78319-PL, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 2013.
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Dziennik Ustaw UE L 319/59 z dnia 29 listopada 2008 r.
 • 4. eyevid.pl - Portal projektu EYEVID.
 • 5. Gitelman V., Hendel L., Carmel R., Bekhor S.: An examination of the national road-safety programs in the ten world's leading countries in road safety. European Transport Research Review (2012) 4:175-188 (doi 10.1007/s12544-012-0081-x).
 • 6. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Audyt BRD dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w Polsce w aspekcie wymagań światowych standardów. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe. Nr 3/2013.
 • 7. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Symulator jazdy samochodem jako narzędzie audytu BRD. Technika Transportu Szynowego. Nr 10/2013.
 • 8. Kruszewski M., Niezgoda M., Łazowska E., Kamiński T.: Modeling of road infrastructure in simulation environment. Logistyka nr 3/8, 2014.
 • 9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020. KOM(2010) 389 wersja ostateczna. Bruksela 2011.
 • 10. National Road Safety Programme 2013-2020. National Road Safety Council, Ministry of Infrastructure and Development, Warsaw 2013 (ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/nationalroad-safety-strategies_pl.pdf).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych. Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 81, poz. 444.
 • 12. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2013.
 • 13. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.
 • 14. Transport. Wyniki działalności w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 • 15. Ustawa o drogach publicznych. Dziennik Ustaw z 1985 r., Nr 14, poz. 60, tekst ujednolicony z 2012 r.
 • 16. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Woś P.: Zestaw narzędzi do analizy BRD infrastruktury drogowej. XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON'14 nt. "Systemy i środki transportu samochodowego", t.5, Rzeszów, 18-20.09.2014.
 • 17. Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. GDDKiA, Załącznik nr 1: Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego część II. Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.