PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 10 | 72--86
Tytuł artykułu

Zaskarżenie skargą kasacyjną uzasadnienia orzeczenia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny. Przyczynek do dyskusji nad kształtem regulacji

Warianty tytułu
Appealing with a Cassation Appeal against the Justification of a Judgment Issued by a Voivodeship Administrative Court. Contribution to the Discussion on the Shape of the Regulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia krytyczne refleksje związane z obowiązującą dzisiaj procedurą zaskarżenia uzasadniania orzeczenia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny. W pierwszej kolejności wskazano na wagę uzasadnienia wyroku, w szczególności w kontekście dokonanych ustaleń faktycznych i wskazań do dalszego prowadzenia postępowania. Wskazano na brak przepisu, który umożliwiałby zaskarżenie jedynie uzasadnienia orzeczenia. Odniesiono się również do postulatów ustrojodawcy, który zakładał jak najszerszą realizację prawa do sądu. Przedstawiono również procedurę zaskarżenia uzasadnienia orzeczenia, która wprowadzona została do procesu karnego. Finalnie sformułowano wnioski de lege ferenda w aspekcie zmian legislacyjnych, które miałyby polegać na usystematyzowaniu kwestii zaskarżenia samego uzasadnienia orzeczenia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny. Zwrócono także uwagę na koszty sądowe takiego postępowania i zaproponowano stosowne rozwiązanie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents critical reflections related to the current procedure of appealing against the justification of a judgment issued by a voivodeship administrative court. First, the importance of the justification of a judgment is indicated, in particular in the context of factual findings and indications for further proceedings. It is pointed out that there is no provision which would allow for an appeal only against the justification of a judgment. Reference is also made to the postulates of the legislator, which assumed the broadest possible implementation of the right to a fair trial. The procedure for appealing against the justification of a judgment, which was introduced into the criminal trial, is also presented. Finally, de lege ferenda conclusions are formulated in the aspect of legislative changes, which would consist in systematising the issue of appealing against the justification of a judgment issued by a voivodeship administrative court. The court costs of such proceedings are also noted and an appropriate solution is proposed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Bibliografia
 • Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX 2019.
 • Geburczyk F., Szczegółowe wymogi formalne skargi do sądu administracyjnego w ujęciu komparatystycznym - prawo do sądu, pomiędzy dowolnością a formalizmem, "Przegląd Prawa Publicznego" 2019/7-8.
 • Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Knysiak-Sudyka H., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa 2018.
 • Knysiak-Sudyka H., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Piątek W., Obowiązek organu administracji zastosowania się do wskazań sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy [w:] P. Ostojski, F. Geburczyk, P. Daniel, W. Piątek, Wykonanie wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2017.
 • Skoczylas A., Glosa do postanowienia NSA z 16.03.2004 r., FSK 209/04, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2004/6, poz. 73.
 • Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, LEX 2019.
 • Świecki D., Zaskarżalność uzasadnienia orzeczenia karnego, "Przegląd Sądowy" 2009/4.
 • Tuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Zabłocki S., Postępowanie odwoławcze w Kodeksie postępowania karnego po nowelizacji. Komentarz praktyczny, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.