PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 23 | nr 3 | 63--73
Tytuł artykułu

The Innovation Gap between the Polish Economy and the European Union

Autorzy
Warianty tytułu
Luka innowacyjna między polską gospodarką a Unią Europejską
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wiedza i innowacje są uznawane za jeden z najistotniejszych czynników determinujących tempo i jakość wzrostu gospodarczego. Przed Polską staje poważne wyzwanie efektywnego przekształcenia jej gospodarki w gospodarkę innowacyjną, zdolną do konkurowania z najbardziej rozwiniętymi krajami. Celem artykułu jest oszacowanie luki innowacyjnej między Polską a krajami Unii Europejskiej na podstawie sumarycznego indeksu innowacyjności, opracowanego przez Komisję Europejską w ramach European Innovation Scoreboard (Europejskiej Tablicy Innowacji) w latach 2010-2018. Dokonano w nim przeglądu literatury na temat innowacyjności gospodarek i luki innowacyjnej. Zastosowano metody analizy opisowej, analizy danych statystycznych w czasie i analizy porównawczej. W badaniu wykorzystano dane statystyczne pochodzące z European Innovation Scoreboard 2019. W artykule sformułowano tezę badawczą, która zakłada, że w analizowanym okresie poziom innowacyjności polskiej gospodarki utrzymuje się na niższym poziomie od średniej unijnej, a zatem wciąż istnieje luka innowacyjna między polską gospodarką a średnią dla krajów Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają tę tezę. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge and innovations are considered to be among the most important factors that determine the pace and quality of economic growth. Therefore, Poland is facing a serious challenge to effectively transform its economy into an innovative economy capable of competing with the most developed countries. The aim of the paper is to present the results of analysis aimed at estimating the innovation gap between Poland and the European Union countries on the basis of the Summary Innovation Index (SII), which was developed by the European Commission within the European Innovation Scoreboard (EIS) in the years 2010-2018. It reviewed the literature on the innovativeness of economies and the innovation gap. Descriptive analysis, statistical data analysis and comparative analysis methods were applied. Statistical data from the European Innovation Scoreboard 2019 were used. The paper formulates a research thesis that assumes that the level of innovativeness of the Polish economy in the analyzed period remained at a lower level than the EU average and therefore there is still an innovation gap between the Polish economy and the average for European Union countries. The results of the analysis confirm this thesis. (original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
63--73
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Balcerzak, A. (2009), Państwo w realiach "nowej gospodarki", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia (2014), Czapiński J., Panek F. (eds.), Warszawa.
 • Dworak, E. (2012), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • European Innovation Scoreboard (2019), http://www.proinno-europe.eu/metrics (accessed: 20.07.2019).
 • Freeman, Ch. (1982), The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London.
 • Gasz, M. (2015), Kierunki zmian w polityce innowacyjnej w Polsce i Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 214.
 • Gorynia-Pfeffer, N. (2012), Wybrane aspekty działalności innowacyjnej na przykładzie Niemiec-wnioski dla Polski, "Studia Ekonomiczne", 2.
 • Growiec, J. (2012), Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kleer, J. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe czy przyczynowe [in:] Kotowicz-Jawor, J. (ed.), GOW - wyzwanie dla Polski, PTE, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 • Kotler, Ph. (1999), Marketing narodów, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków.
 • Kraciuk, J. (2006), Korporacje transnarodowe a zjawisko luki technologicznej w krajach rozwijających się, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 61.
 • Kubielas, S. (2009), Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 • Mielcarek, P. (2013), Luka innowacyjności polskiej gospodarki względem Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr 57", 756.
 • National Systems of Innovation (1992), Lundvall B.-A. (ed.), Printer Publishers, London.
 • Okoń-Horodyńska, E. (2004), Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce?, [in:] Okoń-Horodyńska, E. (ed.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Orłowski, W.M. (2013), Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC, Warszawa, lipiec 2013.
 • Pawlik, A. (2014), Dystans innowacyjny województw, Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Porter, M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, (2013), Hausner, J. (ed.), Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa, lipiec.
 • Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa.
 • The Global Competitiveness Report 2018-2019, Schwab, K. (ed.), World Economic Forum, Geneva.
 • Weresa, M.A. (2014), Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 • Witkowska, J., Wysokińska, Z. (2006), Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zacher, L. (2007), Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.