PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 23 | nr 3 | 111--132
Tytuł artykułu

A Comparison of Corporate Governance and Tax Avoidance of UK and Japanese Firms

Warianty tytułu
Ład korporacyjny a unikanie zobowiązań podatkowych - porównanie przedsiębiorstw brytyjskich i japońskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu ładu korporacyjnego na unikanie zobowiązań opodatkowanych w ujęciu międzynarodowym. W badaniu wykorzystano dane finansowe i dotyczące ładu korporacyjnego dla wybranych przedsiębiorstw japońskich i brytyjskich z okresu 2012-2017, pochodzące z bazy danych Datastream. Najpierw zbadano bezpośredni wpływ kilku mechanizmów ładu korporacyjnego na unikanie zobowiązań podatkowych. Następnie dokonano podziału wybranych przedsiębiorstw na dwie grupy (oparte o system prawa zwyczajowego i system prawa kodeksowego), aby zbadać związek między systemem prawa, ładem korporacyjnym, a unikaniem zobowiązań podatkowych. Do weryfikacji sformułowanych hipotez zastosowano zarówno jednoczynnikowe metody regresji, jak i Stosowalną Uogólnioną Metodę Najmniejszych. Kwadratów (FGLS). Badanie wykazało, że wielkość zarządu, występowanie niezależnych dyrektorów oraz obecność kobiet w zarządach, zmniejszają prawdopodobieństwo unikania zobowiązań podatkowych. Zaobserwowano jednak nieistotny związek między koncentracją własności a unikaniem zobowiązań podatkowych. Wykazano również, że przedsiębiorstwa w krajach o wyższym poziomie zarządzania na szczeblu krajowym są mniej podatne na unikanie zobowiązań podatkowych. Wyniki sugerują też, że rola ładu korporacyjnego jest większa w przypadku firm działających w krajach opartych o system prawa zwyczajowego niż w krajach opartych o system prawa kodeksowego. Opracowanie jest jednym z nielicznych badań, które badają związek między ładem korporacyjnym a unikaniem zobowiązań podatkowych w ujęciu międzynarodowym, z uwzględnieniem różnic w otoczeniu prawnym i instytucjonalnym. Związek ten jest różny w zależności od kraju. W tym artykule wyraźnie wskazano implikacje dla badań naukowych, praktyki i społeczeństwa. Wykazano w nim, że wdrożenie przez państwo prawidłowego systemu zarządzania, którego celem jest poprawa przejrzystości i odpowiedzialności, umożliwia ograniczenie unikania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The present study was designed to determine the relationship between corporate governance and tax avoidance in an international setting. Financial and governance data sourced from the Datastream database for a sample of Japanese and UK firms between 2012 and 2017 are used. First, we examine the direct effect of several corporate governance mechanisms on tax avoidance. Second, we divide the full sample into two groups (common law and code law legal system) to explore the relationship between law, corporate governance, and tax avoidance. We use both univariate and feasible generalized least square (FGLS) regression methods to examine our hypotheses. This study finds that the board size, independent directors, and the presence of women on boards of directors reduce the likelihood of tax avoidance. However, we find an insignificant association between ownership concentration and tax avoidance. Second, it also finds that firms in countries with higher country-level governance engage in less tax avoidance. The results also suggest that the role of corporate governance is more pronounced for firms operating in common law countries than those in code law countries. This manuscript is one of the few studies that examine the relationship between corporate governance and tax avoidance in an international setting with different legal and institutional environment. This relationship differs across the two countries. This paper clearly identifies implications for research, practice, and society. It documents that when a country implements a good system of governance, which targets improving transparency and accountability, it will lead to less corporate tax avoidance. (original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
111--132
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Majmaah University
autor
 • University of Sfax, Tunisia
Bibliografia
 • Adams, R., Ferreira, D. (2009), Women in the boardroom and their impact on governance and performance, "Journal of Financial Economics", 94, pp. 291-309. https:// doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007
 • Anderson, A., Gupta, P. (2009), A cross-country comparison of corporate governance and firm performance: Do financial structure and the legal system matter?, "Journal of Contemporary Accounting and Economics", 5 (2), pp. 61-79. https://doi.org/10.10 16/j.jcae.2009.06.002
 • Anderson, C.R., Reeb, M.D. (2003), Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500, "The Journal of Finance", 58 (3), pp. 1301-1327. https:// doi.org/10.1111/1540-6261.00567
 • Armstrong, C., Blouin, J., Jagolinzer, A.D., Larcker, D.F. (2015), Corporate governance, incentives, and tax avoidance, "Journal of Accounting and Economics" 60 (1), pp. 1-17. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003
 • Austin, C.R., Wilson, R.J. (2017), An examination of reputational costs and tax avoidance: Evidence from firms with valuable consumer brands, "Journal of the American Taxation Association", 39 (1), pp. 67-93. https://doi.org/10.2308/atax-51634
 • Badertscher, B., Katz, S., Rego, S. (2013), The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. "Journal of Accounting and Economics", 56, pp. 228-250. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.08.005
 • Beekes, W., Brown, P., Zhan, W., Zhang, Q. (2016), Corporate Governance, Companies" Disclosure Practices and Market Transparency: A Cross Country Study, "Journal of Business Finance & Accounting", 43, pp. 263-297. https://doi.org/10.1111/jb fa.12174
 • Bird, A., Karolyi, S. (2017), Governance and Taxes: Evidence from Regression Discontinuity, "The Accounting Review", 92 (1), pp. 29-50. https://doi.org/10.2308/accr- 51520
 • Boone, A.L., Field, L.C., Karpoff, J.M., Raheja, C.G. (2007), The determinants of corporate board size and composition: An empirical analysis, "Journal of Financial Economics", 85 (1), pp. 66-101. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.05.004
 • Cabello, O., Gaio, L. and Watrin, C. (2019), Tax avoidance in management-owned firms: evidence from Brazil", "International Journal of Managerial Finance", 15 (4), pp. 580-592. https://doi.org/10.1108/IJMF-04-2018-0117
 • Chan, K., Mo, P.L., Tang, T. (2016), Tax Avoidance and Tunnelling: Empirical Analysis from an Agency Perspective, "Journal of International Accounting Research", 15 (3), pp. 49-66. https://doi.org/10.2308/jiar-51345
 • Chava, S., Fang, S., Kumar, P., Prabhat, S. (2019), Debt Covenants and Corporate Governance, "Annual Review of Financial Economics", 11, pp. 197-219. https://doi .org/10.1146/annurev-financial-110716-032511
 • Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. (2010), Are family firms more tax aggressive than non-family firms?, "Journal of Financial Economics", 95, pp. 41-61. https://doi .org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003
 • Chytis, E., Tasios, S. and Filos, I. (2020), The effect of corporate governance mechanisms on tax planning during financial crisis: an empirical study of companies listed on the Athens stock exchange, "International Journal of Disclosure and Governance", 17, pp. 30-38. https://doi.org/10.1057/s41310-020-00072-3
 • Claessens, S., Djankov, S., Lang, L.H.P. (2000), The separation of ownership and control in East Asian corporations, "Journal of Financial Economics", 58, pp. 81-112. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00067-2
 • Coles, J.C., Daniel, N.D., Naveen, L. (2008), Boards: Does one size fit all?, "Journal of Financial Economics" 87 (2), pp. 329-356. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.08.008
 • Crocker, K., Slemrod, J. (2005), Corporate tax evasion with agency costs, "Journal of Public Economics", 89, pp. 1593-1610. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.08 .003
 • Daniel, S.J., Cieslewicz, J.K., Pourjalali, H. (2012), The impact of national economic culture and country-level institutional environment on corporate governance practices, "Management International Review", 52, pp. 365-394. https://doi.org/10.1007 /s11575-011-0108-x
 • Desai, M., Dharmapala, D. (2008), The Review of Economics and Statistics, 91 (3), pp. 537-546. https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537
 • Doidge, C., Karolyi, G., Stulz, R. (2004), Why are foreign firms listed in the US worth more?, "Journal of Financial Economics", 71, pp. 205-238. https://doi.org/10.1016 /S0304-405X(03)00183-1
 • Dyreng, S., Hanlon, M., Maydew, E. (2008), Long-run corporate tax avoidance, "The Accounting Review", 83, pp. 61-82. https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61
 • Dyreng, S.D., Hanlon, M., Maydew, E.L., Thornock, J.R (2017), Changes in corporate effective tax rates over the past twenty-five years, "Journal of Financial Economics", 124 (3), pp. 441-463. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.001
 • Fama, E.F., Jensen, M.C. (1983), Separation of ownership and control, "Journal of Law and Economics", 26, pp. 301-325. https://doi.org/10.1086/467037
 • Filatotchev, I., Jackson, G., Nakajima, C. (2013), Corporate governance and national institutions: A review and emerging research agenda, "Asia Pacific Journal of Management", 30 (4), pp. 965-986. https://doi.org/10.1007/s10490-012-9293-9
 • Goh, B.W., Lee, J., Lim, C.Y., Shevlin, T. (2016), The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Equity, "The Accounting Review", 91 (6), pp. 1647-1670. https://doi .org/10.2308/accr-51432
 • Gregory-Smith, I., Main, B.G.M., O'Reilly III , C.A. (2014), Appointments, pay and performance in UK boardrooms by gender, "Economic Journal", 124, pp. 109-128. https://doi.org/10.1111/ecoj.12102
 • Gul, F., Khedmati, M., Shams, S. (2018), Managerial acquisitiveness and corporate tax avoidance", p. 27, https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.08.010
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., Tatham, R.L. (2006), Multivariate Data Analysis, 6th ed. Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Hanlon, M., Heitzman, S. (2010), A review of tax research, "Journal of Accounting and Economics", 50, pp. 127-178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002
 • Hanlon, M., Slemrod, J. (2009), What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement, "Journal of Public Economics", 93, pp. 126-141. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004
 • Hoseini, M., Safari Gerayli, M., Valiyan, H. (2019), Demographic characteristics of the board of directors structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange, "International Journal of Social Economics", 46 (2), pp. 199-212. https:// doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507
 • Huseynov, F., Sardarli, S., Zhang, W. (2017), Does Index Addition Affect Corporate Tax Avoidance?, "Journal of Corporate Finance", 43, pp. 241-259. https://doi.org/10.10 16/j.jcorpfin.2017.01.008
 • Janský, P. (2019), Effective Tax Rates of Multinational Enterprises in the EU, A Report Commissioned by The Greens/EFA Group in The European Parliament. https:// www.greens-efa.eu/fr/article/document/effective-tax-rates-for-multination-compa nies-in-the-eu/ (accessed: 21.01.2019).
 • Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., Riguen, R. (2020), Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference?, "Journal of Financial Crime", Emerald ahead-of-print, https://doi.org/10 .1108/JFC-09-2019-0122
 • Jensen, M. (1993), The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems, "Journal of Finance", 48, pp. 831-880. https://doi.org/10.1111/j.15 40-6261.1993.tb04022.x
 • Jensen, M., Meckling, W. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics", 3, pp. 305-360. https:// doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
 • Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C.Y., Lobo, G.J. (2016), Relation between Auditor Quality and Tax Aggressiveness: Implications of Cross-Country Institutional Differences. AUDITING: "A Journal of Practice & Theory", 35 (4), pp. 105-135. https://doi.org /10.2308/ajpt-51417
 • Khan, M., Srinivasan, S., .Tan L (2017), Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence, "The Accounting Review" 92 (2), pp. 101-122. https:// doi.org/10.2308/accr-51529
 • Klapper L., Love, I. (2004), Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets, "Journal of Corporate Finance", 10, pp. 703- 728. https://doi .org/10.1016/S0929-1199 (03)00046-4
 • Klassen, K.J. (1997), The Impact of Inside Ownership Concentration on the Trade-Off between Financial and Tax Reporting, "The Accounting Review", 72 (3), pp. 455474.
 • Kubíček, A., Štamfestová, P., Strouhal, J. (2016), Cross-Country Analysis of Corporate Governance Codes in the European Union, "Economics and Sociology", 9 (2), pp. 319-337. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-2/22
 • La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R.W. (1998), Law and finance, "Journal of Politcal. Economy", 106, pp. 1113-1155. https://doi.org/10.1086/250042
 • La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R.W. (2002), Investor protection and corporate valuation. "Journal of Finance", 57 (3), pp. 1147-1170. https://doi.org /10.1111/1540-6261.00457
 • Lanis, R., Richardson G. (2011), The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness, "Journal of Accounting Public Policy", 30, pp. 5070. https://doi .org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003
 • Lanis, R., Richardson, G., Liu, C., McClure, R. (2018), The Impact of Corporate Tax Avoidance on Board of Directors and CEO Reputation, "Journal of Business Ethics", June. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3949-4
 • Liu, Y., Miletkov, M., Wei, Z., Yang, T. (2015), Board independence and firm performance in China, "Journal of Corporate Finance", 30, pp. 223-244. https://doi.org/10 .1016/j.jcorpfin.2014.12.004
 • Luo, J., Xiang, Y., Huang, Z. (2017), Female directors and real activities manipulation: Evidence from China, "China Journal of Accounting Research", 10 (2), pp. 141-166. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.12.004
 • Mafrolla, E., D'Amico, E. (2016), Tax aggressiveness in family firms and the non-linear entrenchment effect, "Journal of Family Business Strategy" 7 (3), pp. 178-184. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2016.08.003
 • McGuire, S.T., Wang, D., Wilson, R.J. (2014), Dual Class Ownership and Tax Avoidance, "The Accounting Review", 89, pp. 1487-1516. https://doi.org/10.2308/accr -50718
 • Minnick, K., Noga, T. (2010), Do corporate governance characteristics influence tax management?, "Journal of Corporate Finance", 16, pp. 703-718. https://doi.org/10 .1016/j.jcorpfin.2010.08.005
 • Morikawa, M. (2016), What types of companies have female directors? Evidence from Japan, "Japan and the World Economy" pp. 37-38. https://doi.org/10.1016/j.japwor .2015.09.001
 • Mork, R., Shleifer, A., Vishney, R.W. (1998), Management ownership and market valuation, "Journal of Financial Economics", 20, pp. 293-315. https://doi.org/10.10 16/0304-405X(88)90048-7
 • Muhammad, Ansar Ma, Chaom, Y. (2019), Financial statement comparability and corporate tax avoidance: evidence from China, "Economic Research-Ekonomska Istraživanja", 32 (1), pp. 1813-1843. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1640627
 • Munisi, G., Hermes, N., Randøy, T. (2014), Corporate boards and ownership structure: Evidence from Sub-Saharan Africa, "International Business Review", 23 (4), pp. 785-796. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2013.12.001
 • Nguyen, T., Locke, S., Reddy, K. (2015), Ownership concentration and corporate performance from a dynamic perspective: Does national governance quality matter?, "International Review of Financial Analysis", 41, pp. 148-161. https://doi.org/10.10 16/j.irfa.2015.06.005
 • Nguyen, P., Rahman, N., Tong, A., Zhao, R. (2016), Board size and firm value: evidence from Australia, "Journal of Management & Governance", 20 (4), pp. 851-873. https:// doi.org/10.1007/s10997-015-9324-2
 • Ortas, E., Gallego-Álvarez, I. (2020), Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating role of national culture, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", ahead-of-print. https:// doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896
 • Pukeliene, V., Kažemekaityte, A. (2016), Tax behaviour: assessment of tax compliance in European Union countries, "Ekonomika", 95 (2), pp. 30-56. https://doi.org /10.15388/Ekon.2016.2.10123
 • Reguera-Alvarado, N., Bravo, F. (2017), The effect of independent directors characteristics on firm performance: Tenure and multiple directorships, "Research in Inter national Business and Finance" 41, pp. 590-599. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.20 17.04.045
 • Richardson, G., Lanis, R., Chi-Moon Leung, S., (2014), Corporate tax aggressiveness, outside directors, and debt policy: An empirical analysis, "Journal of Corporate Finance", 25(C), pp. 107-121. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.11.010
 • Richardson, G., Taylor, G., Lanis, R., (2016), Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia: An empirical analysis, "Accounting Research Journal", 29 (3), pp. 313-331. https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079
 • Richardson, G., Wang, B., Zhang, X. (2016), Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China, "Journal of Contemporary Accounting and Economics", 12 (2), pp. 141-158. https://doi.org/10.10 16/j.jcae.2016.06.003
 • Russo, A., Herdan, A., Neri, L. (2015), Empirical evidence on internal control disclosure in Italy Stock Exchange and Polish Stock Exchange, [in:] Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Kraków, pp. 379-388.
 • Salehi, M., Salami, S. (2020), Corporate tax aggression and debt in Iran, "Journal of Islamic Accounting and Business Research", 1 (1), pp. 257-271. https:// doi.org/10.1108/JIABR-10-2016-0127
 • Shackelford, D.A., Shevlin, T. (2001), Empirical tax research in accounting, "Journal of Accounting and Economics", 31 (1-3), pp. 321-387. https://doi.org/10.1016/S01 65-4101 (01)00022-2
 • Slemrod, J. (2007), Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion, "Journal of Economic Perspectives", 21 (1), pp. 25-48. https://doi.org/10.1257/jep.21.1.25
 • Tang, Y., Liu, Y., Liu, J., Li, W. (2019), Does More Managerial Power Impede or Promote Corporate Tax Avoidance? Evidence from Listed Chinese Companies, "Sustainability", 11 (7), p. 1-18.
 • Terjesen, S., Couto, E.B., Francisco, P.M. (2016), Does the presence of independent and female directors impact firm performance? A multi-country study of board diversity, "Journal of Management and Governance", 20 (3), pp. 447-483. https://doi.org/10 .1007/s10997-014-9307-8
 • Thomsen., M., Watrin, Ch. (2018), Tax avoidance over time: A comparison of European and US firms, "Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", 33(C), pp. 40-63. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.11.002
 • Yeoh, P. (2007), Corporate governance models: Is there a right one for transition economies in Central and Eastern Europe?, "Managerial Law", 49 (3), pp. 57-75. https:// doi.org/10.1108/03090550710816483
 • Yermack, D. (1996), Higher market valuation of companies with a small board of directors. "Journal of Financial Economics", 40, pp. 185-212. https://doi.org/10.1016/03 04-405X(95)00844-5
 • Zeng, T. (2019), Country-level governance, accounting standards, and tax avoidance: a cross-country study, "Asian Review of Accounting", 27 (3), pp. 401-424.
 • Zimmerman, J. (1983), Taxes and firm size, "Journal of Accounting and Economics", 5 (2), pp. 119-149. https://doi.org/10.1108/ARA-09-2018-0179
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.