PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 3 | 83--97
Tytuł artykułu

Doskonalenie potencjału instytucjonalnego w jednostkach publicznych na przykładzie urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego

Autorzy
Warianty tytułu
Improving the institutional potential in public units based on the example of municipal offices of Podkarpackie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach można zauważyć wzrost znaczenia badań nad doskonaleniem potencjalnej sprawności funkcjonowania i zarządzania instytucjami samorządowymi. Sprawnie działająca administracja samorządowa jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju i struktury potencjału instytucjonalnego urzędów gmin miejskich w woj. podkarpackim w 2014 i 2019 roku. W artykule wykorzystano metodykę Analizy Instytucjonalnej przygotowaną przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wyniki badań pokazują niski poziom rozwoju potencjału instytucjonalnego badanych urzędów gmin miejskich w obu analizowanych latach. Najkorzystniejsza sytuacja występowała w następujących obszarach: organizacji i funkcjonowania urzędu, partycypacji społecznej i stymulowania rozwoju społecznego oraz współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. W odniesieniu do przyszłych badań zaprezentowana w artykule metodologia, wraz z uzyskanymi wynikami, może się przyczynić się do dokonywania podobnych analiz w przyszłości, a także stanowić przedmiot zainteresowania badań poznawczych i wdrożeniowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the recent years, there has been an increase in the importance of research on improving the potential efficiency of functioning and managing local government institutions. Efficiently functioning local government administration is one of the basic factors influencing the quality of residents' life. The purpose of the article is to assess the development level and structure of institutional potential of municipal offices in Podkarpackie Voivodeship in 2014 and 2019. The article uses the Institutional Analysis methodology prepared by the Małopolska School of Public Administration of the Cracow University of Economics. The research results showed a low level of institutional potential development of the surveyed municipal offices in both analyzed years. The most favorable situation can be observed in the following areas: organization and functioning of the office, social participation, and social development stimulation, as well as cooperation between territorial self-government units. In respect to future research, the methodology presented in the article, together with the results obtained can be contributory to a similar analysis in the future and serve as the subject of interest for cognitive and implementation research studies as well.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Beeri, I. (2012). Turnaround Management Strategies in Local Authorities: Not Only for Poor Performers, Local Government Studies, 38(4): 461-483.
 • Bhagaran, M.R., Virgin, I. (2004). Generic aspects of institutional capacity development in development countries, Stockholm: Stockholm Environment Institute.
 • Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
 • CAF w samorządzie terytorialnym. (2010). Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Grzebyk, M. (2014). Ocena funkcjonowania wybranych urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego, w: Performance measurement in organizations, J. Glova, B. Gavurova (red.).
 • Grzebyk, M., Pierścieniak, A. (2015). Analiza instytucjonalna w urzędach gmin Podkarpacia - metodyka oceny potencjalnej sprawności instytucjonalnej urzędu gminy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9(788): 40-49.
 • Grzebyk, M. (2017). Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny, Rzeszów: Wyd. UR.
 • Grzebyk, M., Pierścieniak, A. (2014). Wymiary zarządzania rozwojem gminy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12(779): 43-52.
 • Izdebski, H. (2008). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa: LexisNexis.
 • Kusto, B. (2019). An assessment of the functioning of the municipal offices of Świętokrzyskie province, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 63(5): 152-162.
 • Lapsley, I. (2001). Accounting, Modernity and Health Care Policy. Financial Accountability and Management, 17 (4): 331-350.
 • Łuczak J., Wolniak R. (2013). Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 67: 7-18.
 • Mazur, S. (2004). Potencjał instytucjonalny terytorialnej administracji publicznej, ZN AE w Krakowie, 667: 57-71.
 • Mazur, S. (2004). Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Kraków: Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie.
 • Narbón-Perpina, I., De Witte, K. (2018a). Local government's efficiency: a systematic literature review - part I. International Transactions in Operational Research, 25(2): 431-468.
 • Narbón-Perpina, I., De Witte, K. (2018b). Local government's efficiency: a systematic literature review - part II. International Transactions in Operational Research, 25(4): 1107-1136.
 • Pierścieniak, A., Grzebyk, M., Mizla, M. (2018). Local government management: a view from institutional economics, Rzeszów: Wyd. URZ, Seria: Monografie i Opracowania nr 22: 156.
 • Pierścieniak, A., Grzebyk, M. (2015). Przygotowanie instytucjonalne urzędów gmin z Podkarpacia do realizacji strategii w latach 2014-2020, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI, 6, część I: 301-314.
 • Rodriguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? Regional Studies, 47: 1034-1047.
 • Stuglik, J. (2016). Wyzwania współczesnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego w obliczu zmian-analiza przypadku, Modern Management Review, XXI, 23(2): 125-138.
 • Truskolaski, T. (2010). Kapitał instytucjonalny w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Proces tworzenia kapitału instytucjonalnego, K. Meredyk (red.), Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Zawicki, M., Mazur, S. (2004). Analiza instytucjonalna urzędu gminy - poradnik dla samorządowców, Kraków: Wydawnictwo WSAP AE w Krakowie.
 • Żabiński M. (2012). Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego: porównanie metody "Planowania Rozwoju Instytucjonalnego" i "Wspólnej Metody Oceny CAF", Zarządzanie Publiczne, 20(2): 57-76.
 • Żurga, G. (2018). Project management in public administration. TPM-total project management maturity model. The case of Slovenian public administration, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 53: 144-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.